|

30% Club Poland podsumowuje pierwszy rok działalności. Rośnie liczba firm, które przystąpiły do kampanii

Mija rok od kiedy 30% Club Poland rozpoczął działalność, a przedstawicie najwyższych władz 13 firm przystąpili do kampanii, wspierając i promując ideę różnorodności płci w zarządach i radach nadzorczych. Po 12 miesiącach od startu kampanii liczba członków i członkiń zwiększyła się prawie dwukrotnie – dziś są to przedstawiciele i przedstawicielki 23 firm. Raport podsumowujący rok działalności 30% Club Poland Investor Group opublikowały trzy fundusze tworzące Grupę Inwestorską: Aegon PTE, NN IP TFI oraz Noble Funds TFI.

30% Club to globalna kampania społeczna, która promuje różnorodność płci we władzach spółek. Celem kampanii w Polsce jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych do przynajmniej 30% w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku. Według danych zebranych przez 30% Club Poland na koniec 2021 roku udział kobiet we władzach tych spółek wzrósł o 1,1 pp. względem roku poprzedniego, ale pozostał na niskim poziomie zaledwie 16,6%.

Miniony rok był bardzo pracowity dla 30% Club Poland, który był zaangażowany w szereg inicjatyw i działań promujących różnorodność. Przedstawiciele kampanii uczestniczyli w licznych konferencjach poświęconych tematyce różnorodności – m.in. dwukrotnie gościli na Impact CEE, uczestniczyli w Europejskim Kongresie Gospodarczym, konferencji Forum Rad Nadzorczych czy organizowanym przez warszawską giełdą Ring the Bell.

Ostatnie dwanaście miesięcy pokazały, że w Polsce jest duże zainteresowanie tematyką różnorodności płci. Wiele firm działających w naszym kraju chce podążać w kierunku większej różnorodności we władzach oraz szuka wiedzy i dobrych praktyk w budowaniu kultury inkluzywnej. Dlatego czujemy, że nasza działalność jest ważna i potrzebna. Jednocześnie dane pokazują, iż wiele pozostaje do zrobienia – mówi Aleksandra Włodarczyk, współzałożycielka i koordynatorka z 30% Club Poland.

30% Club Poland współorganizował również liczne wydarzenia związane z różnorodnością we władzach spółek – robił to m.in. w partnerstwie z UN Global Compact Network Poland, INSEAD, stowarzyszeniem LiderShe, Ambasadą Wielkiego Księstwa Luksemburga czy Polsko-Luksemburską i Luksembursko-Polską Izbą Gospodarczą.

Zrównoważony rozwój to nasza wspólna przyszłość – musimy o nią zadbać razem -firmy, świat finansów i my jak osoby. Nieodłącznym elementem zrównoważonego świata jest równość płci. Choć kobiety stanowią połowę naszego społeczeństwa, są mniejszością we władzach największych spółek w Polsce. Na braku różnorodności tracimy wszyscy. Czas wzmocnić działania! – mówi Milena Olszewska-Miszuris, współzałożycielka i Co-Chair 30% Club Poland.

Badania pokazują małe kroki w kierunku 30%

Kolejną istotną inicjatywą 30% Club Poland są badania. Przykładowo Grupa Inwestorska działająca w ramach 30% Club Poland, którą tworzą Aegon PTE, NN IP TFI oraz Noble Funds TFI, przeprowadziła badanie „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” wśród przedstawicieli i przedstawicielek inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Tylko niecałe 15% z nich postrzega władze polskich spółek giełdowych jako zróżnicowane pod względem kompetencji i płci, choć aż 50% ankietowanych bierze pod uwagę szeroko rozumianą różnorodność w swoich decyzjach inwestycyjnych.

Grupa inwestorska opublikowała również raport podsumowujący rok działalności 30% Club Poland, w którym wskazuje przykłady działań promujących różnorodność (m.in. promowanie najlepszych praktyk, wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach, raportowanie działań), przedstawia, w jaki sposób aktywnie wchodzi w dialog ze spółkami oraz podsumowuje działanie mające na celu podnoszenie świadomości znaczenia różnorodności płci we władzach spółek.  Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://30percentclub.org/wp-content/uploads/2022/06/30-Club-Poland-Investor-Group-Raport-czerwiec-2022-2.pdf

Celem 30% Club Poland jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych do przynajmniej 30% w 140 największych polskich spółkach giełdowych do 2030 roku. Próg 30% dla udziału kobiet ma swoje źródło w teorii masy krytycznej, gdzie został określony jako minimalny odsetek grupy, przy którym głosy mniejszości zaczynają mieć wpływ na decyzje podejmowane przez większość. Kampania ma też cel pośredni w postaci progu 20% udziału kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku oraz braku wśród nich takich, które nie mają żadnych kobiet w swoich władzach.

Jak sytuacja wygląda obecnie? Według kolejnego badania i danych zebranych przez 30% Club Poland na koniec 2021 roku udział kobiet we władzach spółek z WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 pozostawał na niskim poziomie – zaledwie 16,6%. Wskaźnik ten wzrósł o 1,1 pp względem roku poprzedniego, co stanowi mały krok w kierunku celów 30% Club Poland. Udział kobiet we władzach był najwyższy w największych spółkach (WIG20): 20,8%, natomiast w spółkach z sWIG80 wyniósł zaledwie 13,9%. Na koniec 2021 roku w 140 największych notowanych spółkach kobiety częściej można było spotkać w radach nadzorczych (18,9%) niż w zarządach (13,1%). Wciąż rzadko zajmowały one pozycję prezesek zarządu – było tak tylko w 3,6% przypadków (pięć spółek). Częściej, bo w 22 spółkach (15,7%) kobiety stoją na czele rady nadzorczej. Pomimo pozytywnego wpływu różnorodności na biznes, wśród 140 badanych spółek, wciąż są takie bez kobiet we władzach – na koniec 2021 r. było ich 28, o pięć mniej niż rok wcześniej.

Członkowie 30% Club Poland

Rok od startu 30% Club Poland kampania niemal podwoiła skalę działalności – dziś jej działalność wspiera 23 przedstawicieli i przedstawicielek najwyższych władz polskich firm, promując różnorodność i aktywnie działając na rzecz zwiększenia udziału kobiet we władzach. W ich skład wchodzą Atende, Bank BPH, BASF Polska, Benefit Systems, Blue Media, Credit Suisse Poland, Emitel, Franklin Templeton Investments Poland, IBM Poland and Baltics, Inelo, IQVIA Polska, JLL Polska, Mastercard Europe Oddział w Polsce, Microsoft Poland, MMC Group Services, Orange Polska, Prevoir-Vie Oddział w Polsce, Protektor, Ryvu Therapeutics, Société Générale Oddział w Polsce, Summa Linguae, Standard Chartered Global Business Services Poland, Wirtualna Polska.

Zgodnie z ogłoszoną pod koniec zeszłego roku nową strategią JLL Polska, diversity & inclusion to jeden z kluczowych kierunków rozwoju firmy. Włączając się w inicjatywę 30% Club Poland podtrzymujemy swoje zobowiązanie do promowania i wdrażania najlepszych praktyk z zakresu różnorodności i zaangażowania wśród kadry managerskiej w Polsce, bo ludzie to najważniejszy kapitał naszej firmy – mówi Mateusz Bonca, CEO JLL.

O 30% Club Poland

30% Club Poland jest częścią globalnej kampanii 30% Club, która została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 roku z celem osiągnięcia 30% udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Pomysłodawczyniami przeniesienia idei 30% Club do Polski są Milena Olszewska-Miszuris i Aleksandra Włodarczyk.