36 MLN ZŁ. PREMII ŚWIĄTECZNEJ DLA PRACOWNIKÓW IKEA

W 2021 r. IKEA w Polsce przeznaczyła 36 mln zł. na wypłaty premii świątecznych. To nie pierwsza inicjatywa ze strony firmy. Jak zapowiedziała w 2021 r. IKEA Retail w Polsce przeznaczy na ten cel ok. 76 mln zł. Fundusze zostały przekazane na szeroki pakiet świadczeń i benefitów, wynagrodzenia, premie oraz nagrody, które przez cały rok wspierały pracowników firmy.

Co wpłynęło na Państwa decyzję o przyznaniu premii świątecznej?

Staramy się, aby praca w IKEA znaczyła znacznie więcej! Zgodnie z długoterminową strategią IKEA People & Planet Positive firma wspiera swoich pracowników w zrównoważonym rozwoju, dbając o ich indywidualny potencjał i potrzeby- mówi Aneta Gil, Liderka ds. Komunikacji Zewnętrznej.

Co roku IKEA aktualizuje plany związane z podwyżkami wynagrodzeń, które przyznawane są m.in. na podstawie rocznych podsumowań wyników pracy. W roku 2021 r. pensje pracowników IKEA wzrosły dwukrotnie, w czerwcu o średnio 6,7% i we wrześniu o średnio 3,7%.

Dodatkowo, raz do roku pracownicy IKEA w ramach rocznego systemu premiowego, otrzymują „One IKEA Bonus”, będącą mniej więcej odpowiednikiem jednej miesięcznej pensji. W tym roku wszystkie jednostki IKEA Retail w Polsce osiągnęły wyniki kwalifikujące do realizacji One IKEA Bonus (OIB).

Od czego będzie zależeć wysokość świątecznej premii?

Konkretna wysokość wypłaty „One IKEA Bonus” w danym roku zależy od wypracowanego wyniku finansowego całej firmy i stopnia realizacji założonych celów biznesowych. Tegoroczna pula na wypłaty premii wyniosła ok. 36 mln zł i trafiła na konta pracowników jeszcze przed świętami, w połowie grudnia.

Czy w związku z pandemią stosowaliście benefity lub inne formy nagrodzenia pracowników w tym ciężkim dla wszystkich czasie?

Dla wielu osób to trudny i stresujący czas. W lutym 2021 r. ruszył „Program Wsparcia Pracownika”. To finansowana przez IKEA pomoc, która daje pracownikom i ich rodzinom dostęp do bezpłatnego, poufnego wsparcia w sprawach związanych z pracą, zdrowiem lub życiem osobistym. W jej ramach można skorzystać z porad psychologicznych, prawnych, finansowych i zdrowotnych.

Program „Co u Ciebie?”

Dla wszystkich pracowników Grupy Ingka na świecie wprowadzono program „Co u Ciebie?”. Celem inicjatywy jest uwrażliwianie i przygotowanie pracowników, liderów i menedżerów do niekiedy trudnej rozmowy na temat emocji i potrzeb drugiej osoby. Punktem wyjścia jest z pozoru proste pytanie „Co u Ciebie?”, które pokazuje przede wszystkim gotowość do wysłuchania i okazania wsparcia. Poprzez angażujące webinary, warsztaty i udostępniane poradniki, firma chce zwrócić większą uwagę na rolę, jaką odgrywa dla każdego z nas kondycja psychiczna. Podczas szkoleń pracownicy mogą dowiedzieć się również, jak budować swoją odporność psychiczną.

W tym roku IKEA zaoferowała każdemu pracownikowi „Dzień dla mnie”. To dodatkowy, pełnopłatny dzień wolny, który można wykorzystać w ciągu 2021 r. Ten wolny od pracy dzień dla siebie pracownicy mogą poświęcić na swoje pasje czy odpoczynek, w zależności od swoich indywidualnych potrzeb. Każdy z nich otrzymał również kartę upominkową IKEA, dzięki której mógł kupić coś, co sprawi mu przyjemność i poprawi samopoczucie.

Ponadto, wszyscy pracownicy IKEA Retail Polska mają zapewnioną prywatną opiekę medyczną, która obejmuje m.in. wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów czy pakiety porad psychologicznych. Każdy z pracowników IKEA może również skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń, zniżek pracowniczych na zakupy w IKEA, czy systemu wyboru spośród wielu dodatkowych benefitów (w ramach systemu kafeteryjnego), dofinansowania do posiłków, prezentów okolicznościowych i jubileuszowych. Corocznie, przed świętami Bożego Narodzenia, otrzymują oni również dodatkową kwotę którą mogą przeznaczyć na realizację własnych potrzeb. W IKEA działa także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego mogą korzystać osoby w trudnych sytuacjach. W trakcie pandemii stanowi on duże wsparcie dla pracowników, którzy doświadczają niespodziewanych sytuacji losowych.

Urlop Ojcowski

W styczniu 2020 roku, IKEA, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, wprowadziła Urlop Ojcowski – nową formę wsparcia dla obojga rodziców. Każdy pracownik, który zostaje tatą, może skorzystać z dodatkowych, pełnopłatnych czterech tygodni Urlopu Ojcowskiego. Ten czas można wykorzystać w całości lub podzielić na dwa dwutygodniowe okresy, dzięki temu każdy tata może spędzić ważne chwile ze swoim dzieckiem lub wesprzeć drugiego rodzica w codziennych obowiązkach. Urlop Ojcowski jest jednym z przykładów zaangażowania firmy we wspieranie równowagi w rodzicielstwie. Tylko w 2021 r. z tego benefitu skorzystało 162 osób.

Program emerytalny TACK!

Z myślą o przyszłości IKEA proponuje też swoim pracownikom specjalny program emerytalny TACK!, który powstał w 2014 roku z inicjatywy założyciela IKEA. Zgodnie z wizją Ingvara Kamprada, każdy z pracowników może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za swoją pracę, zaangażowanie i lojalność. Nazwa programu nie jest przypadkowa – „tack” oznacza po szwedzku „dziękuję”. Środki z programu są przyznawane co roku, w zależności od wyników firmy, wszystkim pracownikom, którzy przepracowali w Grupie Ingka pełny rok finansowy i zdecydowali się na udział w tej inicjatywie. Od momentu uruchomienia programu TACK! w 2014 r. IKEA przeznaczyła dla swoich współpracowników na całym świecie ok. 827 mln euro. Podczas tegorocznej alokacji środków, na konta emerytalne pracowników z Polski, którzy przystąpili do programu, przekazane zostanie w przeliczeniu na jedną osobę ok. 3 200 złotych brutto (przy pełnym etacie).

Jak to się przekłada na pracowników? Czy zauważają Państwo większe zaangażowanie, dzięki docenieniu ich w postaci premii?

Poczucie wspólnoty pozostaje w samym sercu kultury IKEA – siłą firmy jest wzajemne zaufanie, wspólne dążenie do tych samych celów i czerpanie radości z pracy. W IKEA najważniejsi są ludzie, dlatego we wspólnym tworzeniu lepszego życia dla klientów i planety szczególnie istotne jest zaangażowanie pracowników. Priorytetem dla firmy jest oferowanie takiego wsparcia, jakiego potrzebuje każdy pracownik. Stąd pakiet świadczeń i benefitów został dostosowany do aktualnych potrzeb i okoliczności wynikających z pandemii.

60-lecie IKEA

Rok 2021 był szczególny dla IKEA z wielu względów. Obchody jubileuszu 60-lecia obecności IKEA w Polsce były okazją do wspólnego świętowania, z drugiej strony był to również czas pełen wyzwań dla każdego z nas. Pracownicy IKEA wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją w podejmowanych działaniach na rzecz bycia dostępnym zarówno online jak i stacjonarnie dla klientów w roku, w którym życie w domu stało się ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. IKEA nieustannie docenia indywidualny wkład każdego pracownika i zaangażowanie w tworzenie silnej kultury firmy oraz dzielenie się najlepszymi praktykami. Dlatego wraz z podsumowaniem roku finansowego 2021 firma globalnie ogłosiła dodatkowy prezent finansowy UPPSKATTA, co po szwedzku oznacza “wdzięczność/uznanie”, który jest wyrazem docenienia wyjątkowego wysiłku wszystkich pracowników Grupy Ingka na świecie.

Dzięki badaniom przeprowadzonym wśród pracowników IKEA na całym świecie okazało się, że wśród głównych wartości kojarzonych z marką, znalazły się kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Pracownicy IKEA są ambasadorami marki, podzielając wartości i wizję zrównoważonego rozwoju, w trosce o klimat i ludzi. Dlatego w ramach tegorocznych nagród, każdy z pracowników otrzymał również wyjątkowy prezent dla swojego domu czy mieszkania – oczyszczacz powietrza FÖRNUFTIG.

Szerokie spektrum świadczeń dla pracowników IKEA Retail w Polsce wynika z kultury organizacyjnej i wartości, którymi kieruje się firma. Szacunek, dawanie dobrego przykładu, wspólna praca, a przede wszystkim dbanie o ludzi i planetę są drogowskazem w podejmowaniu wszelkich decyzji.

 

Wywiad przeprowadzony z Anetą Gil- Liderką ds. Komunikacji Zewnętrznej IKEA.