|

7 osób dołączyło do grupy partnerów PwC Polska

Z początkiem lipca 2022 r. do grona partnerów firmy doradczej PwC Polska dołączyło 7 nowych osób. Są to: Dionizy Smoleń (doradztwo transakcyjne), Kornelia Otto (doradztwo biznesowe), Mateusz Płonka (audyt), Piotr Kocot (audyt i doradztwo), Piotr Woźniakiewicz (doradztwo podatkowe), Robert Sawyer (audyt), Tomasz Pabiański (doradztwo podatkowe).

Dionizy Smoleń jako partner działu Deals współprowadzi praktykę sektora publicznego w Polsce. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i doradztwie.

Wraz z zespołem specjalizuje się w usługach doradczych m.in. w zakresie transformacji organizacyjnej, wspierania rozwoju handlu i marketingu gospodarczego, rozwoju miast oraz zarządzaniu strategicznym. Nadal będzie rozwijał współpracę z innymi zespołami, aby w pełni wykorzystać multidyscyplinarny charakter projektów sektora publicznego i zwiększać ofertę PwC.

Dionizy jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

***

Kornelia Otto została partnerką konsultingową w Financial Crime Unit w Polsce.

W FCU (biura w Gdańsku i Warszawie) Kornelia wspiera globalne instytucje finansowe, prowadząc złożone, globalne programy, głównie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz procesów KYC (Know Your Client). W PwC pracuje od 12 lat.

Kornelia jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

***

Mateusz Płonka jako partner w naszej praktyce Assurance będzie koncentrował się głównie na rynkach regionalnych w Poznaniu i Katowicach.

Wykorzysta swoje doświadczenie i relacje z regionalnych oddziałów PwC Polska do dalszego rozwoju lokalnego biznesu, zarówno w segmencie biznesu prywatnego, jak i w międzynarodowym sektorze korporacyjnym. Jako lider German Business Group (GBG) w Polsce, Mateusz będzie koordynował współpracę z niemieckimi klientami i rozwijał sieć GBG. W PwC pracuje 16 lat.

Mateusz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest polskim biegłym rewidentem i członkiem ACCA.

***

Piotr Kocot został partnerem w zespole Broader Assurance Services (BAS) w Krakowie, do firmy dołączył ponad 14 lat temu. Zespół BAS jest częścią praktyki Assurance w PwC Polska.

Piotr jest ekspertem audytowym specjalizującym się w globalnych centrach usług biznesowych (Global Business Service Centers). Bazując na swoim dotychczasowym doświadczeniu audytowym oraz doradczym, jako partner będzie koncentrował się na rozwoju usług dla klientów, realizując projekty z zakresu m.in. kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz doradztwa biznesowego.

Piotr jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University. Jest polskim biegłym rewidentem i członkiem ACCA.

***

Piotr Woźniakiewicz jest nowym partnerem w dziale doradztwa podatkowo-prawnego. Będzie kierował i rozwijał naszą praktyką usług dla klientów prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem planowania sukcesji i usług podatkowych.

Nadal będzie doradzał przy reorganizacjach grupowych i transakcjach, ale będzie również odpowiedzialny za dział podatkowo-prawny w Krakowie oraz usługi doradztwa podatkowego na południu Polski. Piotr posiada 18-letnie doświadczenie w podatkach oraz 14-letnie doświadczenie w pracy z firmami rodzinnymi. W PwC pracuje od 18 lat.

Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.

***

Rob Sawyer został partnerem w naszej praktyce audytowej w Warszawie. Będzie się specjalizować w obsłudze ofert publicznych (IPO) w Stanach Zjednoczonych firm wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie także współpracować z jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grup kapitałowych z siedzibą w USA, które mają znaczący udział w rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Zwłaszcza firm związanych z technologiami, handlem detalicznym oraz w sektorze produktów konsumenckich i przemysłowych.

Karierę rozpoczął w PwC w Pittsburghu w USA. Jego doświadczenie w pracy z dużymi, złożonymi, międzynarodowymi firmami pomoże wzmocnić nasze zespoły przy projektach dla klientów, którzy chcą realizować swoje plany na amerykańskich rynkach finansowych. Poza współpracą z klientami, będzie również pełnił funkcję kierowniczą w naszym zespole regionu CEE ds. księgowości i sprawozdawczości, z główną odpowiedzialnością dotyczącą zapewnienia przestrzegania zasad US GAAP/US GAAS.

Rob jest absolwentem Robert Morris University w Pittsburghu. Jest biegłym rewidentem zarejestrowanym w stanie Pensylwania oraz członkiem Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów.

***

Tomasz Pabiański został partnerem w dziale podatkowo-prawnym PwC Polska. Będzie współkierował zespołem zajmującym się podatkami pośrednimi, koncentrując się na obszarach takich jak doskonalenie techniczne, zarządzanie wiedzą i rozwój produktów biznesowych.

W swojej karierze w PwC, obsługiwał zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych klientów z różnych branż. Tomasz wzmacnia także budowanie długoterminowej wartości dla klientów z sektora publicznego. Koncentruje się w szczególności na doradztwie w zakresie pomocy państwa, rozwiązaniach opartych na ESG i doradztwie w zakresie inwestycji w nieruchomości. W PwC pracuje od 17 lat.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (wydział prawa) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.

Informacje o PwC

Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jest to sieć firm działającą w 156 krajach. Zatrudnia ponad 295 tysięcy osób, które dostarczają klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu.

W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6500 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.