Ilustracja do informacji prasowej: "Produkcja audiowizualna w Polsce bez wsparcia finansowego polskich banków nie będzie dynamicznie rosnąć". Przedstawia logo firmy PwC.
|

8 osób dołączyło do grupy partnerów PwC Polska

Z początkiem lipca 2023 r. do grona partnerów firmy doradczej PwC Polska dołączyło 8 nowych osób. Są to: Úna Barrett (Financial Crime Unit, Consulting), Anna Bączyk (Assurance), Łukasz Głuch (Assurance),  Jarosław Karski (Consulting), Marcin Malinowski (Technology, Consulting), Richard Thomas (Technology, Consulting), Wojciech Trzciński (Tax, Legal & People) i Dorota Wolna (Tax, Legal & People).

Úna Barrett została partnerką w Financial Crime Unit w PwC Polska. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla wiodących instytucji finansowych w Europie, Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku.

Jej obszary zainteresowania obejmują usługi związane z compliance regulacyjnym w przypadku przestępstw finansowych i wokół przepisów związanych z  ESG.

Úna współpracuje głównie z międzynarodowymi klientami w zakresie złożonych transformacji na dużą skalę, a przez 4 lata pracowała w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie pracowała nad projektami regulacyjnymi dla globalnych instytucji finansowych.


Anna Bączyk  dołączyła do grona partnerów specjalizujących się we współpracy z klientami sektora finansowego w dziale Assurance. W trakcie swojej kariery zawodowej odpowiadała za przeprowadzenie wielu projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, włączając w to bankowe grupy kapitałowe. Anna była też zaangażowana w świadczenie usług atestacyjnych, projekty konsultingowe, w tym due diligence.

Jej głównym celem na najbliższe lata jest wzmocnienie rozwijającego się działu Assurance – Financial Services, w szczególności zespołu specjalizującego się w doradztwie i atestacji ujawnień dotyczących informacji niefinansowych (ESG).

Anna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej; posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (PIBR) oraz jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów ACCA.


Łukasz Głuch został partnerem w dziale Assurance. Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz atestacji informacji niefinansowych (ESG). Specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora handlu oraz produktów konsumenckich.

W latach 2014-2015 pracował w londyńskim biurze PwC, gdzie obsługiwał klientów głównie z branży  budowlanej i nieruchomości.

Łukasz wykorzysta swoje doświadczenie do wsparcia klientów w zakresie spełnienia wymogów raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (PIBR) oraz jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów ACCA.


Jarosław Karski został partnerem w dziale konsultingu, odpowiedzialnym za usługi doradcze i wdrożeniowe rozwiązań SAP. Będzie dalej rozwijał eksport usług SAP i koncentrował się na wzmocnieniu zdolności PwC do dostarczania globalnych programów transformacyjnych z wykorzystaniem rozwiązań SAP.

Jarosław ma ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań technologicznych, dołączył do PwC w 2018 roku i od tego czasu pomagał rozwijać zespół SAP w PwC Polska.  Z powodzeniem prowadził globalne programy transformacyjne zwiększające efektywność działania klientów firmy.

Jarosław jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Skończył także studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.


Marcin Malinowski został partnerem w CTech (PwC Customer Technology) i nadal  będzie kierował działalnością CTech w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej (z wyłączeniem Wielkiej Brytani). To zespół świadczący usługi wdrożeniowe IT w zakresie Customer Experience, współpracując ze światowymi liderami, takimi jak m.in. Microsoft, Oracle, SAP-Hybris czy Salesforce. Będzie także współodpowiedzialny za całościowe przywództwo CTech. W swojej nowej roli skupi się na zwiększeniu skali istniejącego biznesu, współpracy z zespołami CEE Advisory i ekspansji geograficznej.

Marcin dołączył do PwC poprzez przejęcie Outbox w 2016 roku i wniósł do firmy ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze Front Office Transformation.

Dołączając do PwC kontynuował sprzedaż usług CTech do Wielkiej Brytanii, a następnie przejął i rozwijał portfel projektów technologicznych w Europie Zachodniej i CEE.

Marcin jest absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.


Richard Thomas został partnerem w CTech i nadal będzie kierował działalnością eksportową CTech do Wielkiej Brytanii, jak również będzie współodpowiedzialny za przywództwo w CTech. Richard wnosi do firmy 23 lata doświadczenia w sprzedaży i realizacji złożonych projektów integracji systemów IT w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Polsce. Specjalizuje się w dostarczaniu aplikacji biznesowych typu nearshore, które wspierają naszych klientów w zorientowaniu ich działań  na klienta. Pracował z klientami ze wszystkich sektorów przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów telekomunikacyjnego i technologicznego.

Zanim dołączył do PwC jako absolwent w Londynie w 2000 roku, studiował inżynierię na Uniwersytecie Oksfordzkim.

W 2006 roku wyemigrował z Wielkiej Brytanii do Polski, żeby dołączyć do firmy CTech, po czym ponownie znalazł się w  CTech z uwagi na przejęcie firmy w 2016 roku.


Wojciech Trzciński został partnerem w kancelarii PwC Legal. Jest doświadczonym radcą prawnym specjalizującym się w doradztwie transakcyjnym i korporacyjnym, w szczególności dla klientów prywatnych oraz doradztwie w obszarze funduszy inwestycyjnych.

Jako partner będzie w ramach kancelarii PwC Legal odpowiedzialny za zespoły Private Clients (w tym praktykę Private M&A oraz zespół Planowania Sukcesyjnego), Funduszy Inwestycyjnych oraz zespół Energetyki i Surowców Naturalnych.

Wojciech ma 18 lat doświadczenia w doradztwie prawnym na rzecz klientów prywatnych oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Z PwC związany łącznie od 12 lat.

Jest radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Dorota Wolna została partnerką w dziale Tax, Legal & People PwC Polska. Jest doświadczonym doradcą podatkowym zorientowanym na budowanie silnych relacji  z klientami.

Dorota jest także liderką interdyscyplinarnego zespołu ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji w PwC Polska, doradzającego klientom w kwestiach podatkowych i biznesowych. Jest również liderką wewnętrznego programu PwC for Women – pomagającego kobietom budować satysfakcjonujące kariery i łączyć różne role życiowe.

Specjalizacje biznesowe Doroty to: doradztwo podatkowe, tax compliance i doradztwo dla inwestorów zagranicznych działających na terenie SSE. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Informacje o PwC Polska

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 152 państwach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.