|

Adam Stopyra nowym Partnerem w KPMG Law

Warszawa, 9 września 2022 r. KPMG Law stawia na rozwój praktyki Bankowości i Finansów – do kancelarii na stanowisko Partnera dołączył Adam Stopyra, który specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora finansowego.

Adam Stopyra jest adwokatem i doktorem nauk prawnych, specjalizującym się w prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym oraz bankowym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących sektora finansowego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas współpracy z bankami i firmami inwestycyjnymi przy projektach regulacyjnych, transakcyjnych, licencyjnych oraz compliance, a także w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed KNF i UOKiK.

Rozbudowa praktyki Bankowości i Finansów jest kolejną odsłoną nowej strategii rozwoju kancelarii KPMG Law. Zakłada ona połączenie wszechstronnego doradztwa prawnego z innymi, komplementarnymi usługami świadczonymi nie tylko przez KPMG w Polsce, ale również na świecie. Jesteśmy strategicznym doradcą umożliwiającym realizację wszystkich projektów, zarówno skomplikowanych zagadnień o charakterze międzynarodowym, jak również niestandardowych projektów na rynku polskim. Cieszę się, że Adam do nas dołączył. Jest wybitnym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem, z którego będą mogli korzystać klienci kancelarii – mówi Paweł Bajno, radca prawny, Partner Współzarządzający w KPMG Law.

Sektor finansowy jest poddawany ciągłym wyzwaniom regulacyjnym w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym. Nasi klienci potrzebują kompleksowego doradztwa obejmującego pełen zakres usług. Wierzę, że siłą KPMG Law będzie połączenie szerokiego wachlarza specjalizacji KPMG w Polsce z doradztwem prawnym, co sprawi, że nasi klienci otrzymają kompleksowy zakres usług o najwyższej jakości w ramach jednej platformy.

Naszym celem jest, aby KPMG Law było uznaną kancelarią prawną mogącą skutecznie konkurować z innymi firmami prawniczymi w najbardziej skomplikowanych i prestiżowych projektach, a także znakomitym miejscem do rozwoju dla młodych talentów prawniczych. Bardzo się cieszę, że ja i mój zespół będziemy mogli wspierać rozwój KPMG Law w Polsce – mówi Adam Stopyra, adwokat, Partner w KPMG Law.

Przed dołączeniem do KPMG Adam Stopyra był Partnerem w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie. Adam Stopyra jest także adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z prawa bankowego i cywilnego.

Doświadczenie i fachowa wiedza Adama zwiększają nasze kompetencje w obszarze doradztwa prawnego dla sektora finansowego w Polsce i jednocześnie wzmacniają kompleksowość i interdyscyplinarność usług KPMG. Coraz częściej klienci potrzebują jednocześnie wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego i właśnie doradztwa prawnego, dlatego mocny rozwój praktyki prawa bankowego i instytucji finansowych ma dla nas znaczenie strategiczne. Jednocześnie planujemy dalsze wzmacnianie naszej kancelarii prawnej – mówi Paweł Barański, Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce.

KPMG od wielu lat świadczy kompleksowe usługi dla instytucji finansowych, obejmujące m.in. usługi audytorskie, podatkowe, doradcze i prawne dla klientów z tego sektora. Eksperci KPMG wykorzystując najnowsze technologie świadczą usługi, które pozwalają budować przewagę konkurencyjną firm z sektora finansowego na rynku.

O KPMG

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 144 krajach i zatrudnia ponad 236 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku.

Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Oferta usług KPMG dla branży finansowej obejmuje m.in. badanie sprawozdań finansowych i wykonywanie innych usług poświadczających, usługi aktuarialne, doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, regulacyjnym i kredytowym, a także strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania, w tym w obszarze systemów IT oraz doradztwo prawne z zakresu prawa rynków finansowych oraz prawa bankowego.

Tagi: ,