Ilustracja do artykułu pt. "B2B w Polsce: wyzwania i perspektywy na przyszłość"
|

B2B w Polsce: wyzwania i perspektywy na przyszłość

W ostatnich latach świat biznesu stanął przed szeregiem wyzwań, wywołanych dynamicznymi zmianami społecznymi i geopolitycznymi. W odpowiedzi na te sytuacje, poszukiwanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów staje się zadaniem wymagającym nowoczesnych rozwiązań. Dziś umowy typu B2B w Polsce funkcjonują jako potencjalna alternatywa dla tradycyjnych form zatrudnienia. Przejrzysty model współpracy, dostosowany do współczesnych realiów rynku pracy, może stanowić atrakcyjną opcję zarówno dla pracodawców, jak i specjalistów.

Kontrakt B2B, czy warto?

W kontekście polskiego rynku pracy B2B, czyli business to business, wyłania się jako najczęściej preferowana forma współpracy pomiędzy firmami a specjalistami branży IT. To zjawisko nie dziwi, zważywszy na korzyści, jakie płyną z tego modelu zatrudnienia dla obu stron. Niemniej jednak trendy ostatnich lat ukazują, że również inne rodzaje umów zaczynają stopniowo dorównywać popularności kontraktów B2B.

Obecnie kluczową informacją w ofertach pracy staje się m.in. rodzaj współpracy oferowany przez pracodawcę. Choć umowy B2B w Polsce często wiążą się z korzyściami finansowymi, wymagają też odpowiednich przygotowań, w tym zakładania własnej działalności gospodarczej. Według badań No Fluff Jobs ponad 90% Polaków uznaje rodzaj współpracy za ważny element ogłoszeń o pracę, zajmując drugie miejsce zaraz po wynagrodzeniu.

Umowa B2B, wady i zalety

Zastanawiasz się, dlaczego coraz więcej specjalistów w Polsce wybiera umowę business to business? W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym B2B dla samozatrudnionych to nie tylko forma współpracy, ale wręcz strategia, umożliwiająca elastyczność, samodzielność i wyższe zarobki. 

Dlaczego B2B się opłaca?

Znacznie wyższe wynagrodzenie: Osoby korzystające z umowy B2B w Polsce, mogą cieszyć się wyższymi zarobkami w porównaniu do tradycyjnej umowy o pracę. Dzięki eliminacji uciążliwych obowiązków pracodawcy samozatrudnieni odbierają pełne korzyści finansowe.

Sprawne odliczanie kosztów: Prowadzenie działalności gospodarczej pozwala na efektywne odliczanie wszelkich kosztów związanych z wykonywaną pracą. Nie tylko redukuje to obciążenia podatkowe, ale także umożliwia skuteczne zarządzanie finansami poprzez uwzględnianie różnorodnych wydatków.

Elastyczność harmonogramu: Kontrakt B2B daje samozatrudnionym pełną swobodę w kwestii organizacji czasu pracy. Bez względu na to, czy pracują zdalnie, czy w biurze, decydują samodzielnie o długości, jak i porach wykonywanej pracy.

Łatwość zwiększania dochodów: Dzięki umowie B2B osoby samozatrudnione mają możliwość współpracy z wieloma firmami jednocześnie, co z kolei może skutkować większą ilością zleceń i potencjalnie wyższymi dochodami.

Minimalne obciążenia dla pracodawcy: Pracodawcy, wybierając kontrakt B2B, unikają wielu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem, co pozwala im przekazać osobom samozatrudnionym większe wynagrodzenie. To efektywna strategia zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Wady kontraktu B2B

Samozatrudnienie w ramach umowy B2B to krok w stronę większej swobody i elastyczności, który niesie za sobą też pewne trudności. Brak praw gwarantowanych przez kodeks pracy oznacza m.in., że nie masz zapewnionego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednak to nie jedyny minus tego modelu współpracy. Zobacz, co jeszcze warto wziąć pod uwagę, decydując się na B2B w Polsce:

Brak praw pracowniczych: Umowa B2B to zupełnie inna formuła niż umowa o pracę, dlatego nie obejmuje standardowych praw pracowniczych. Urlopy i dodatki za staż nie są więc automatycznie gwarantowane. Wspólne negocjacje mogą jednak pomóc wprowadzić pewne korekty, ale warto zdać sobie sprawę, że nie wszystkie firmy zgodzą się np. na płatne urlopy.

Brak benefitów: Kiedy pracujesz na B2B, nie możesz liczyć na dodatki, takie jak bony świąteczne, imprezy firmowe czy roczne premie. To istotny fakt, który warto rozważyć, zwłaszcza jeśli dotychczasowy pracodawca oferował atrakcyjny pakiet socjalny.

Samodzielna księgowość i składki: Przejście na B2B oznacza nie tylko autonomię, ale i samodzielność w prowadzeniu księgowości. Bez zatrudnionej księgowej, musisz dbać o wystawianie faktur, regularne przelewy do ZUS-u, deklaracje rozliczeniowe i zaliczki na podatek dochodowy. Zarządzanie finansami staje się więc kluczowym aspektem pracy na kontrakcie B2B.

Mimo że ta forma zatrudnienia niesie ze sobą wyzwania, świadome podejście pozwala zminimalizować ryzyko i czerpać korzyści z elastyczności modelu współpracy.

Ryzyka i szanse w świetle nowych regulacji UE

Nowa dyrektywa unijna dotycząca warunków pracy na platformach internetowych budzi istotne pytania dotyczące umów B2B, szczególnie w kontekście branży IT. Specjaliści podkreślają wyzwania związane z oceną, czy osoba pracująca za pośrednictwem platform cyfrowych może być uznana za samozatrudnioną, czy pracownika.

W branży IT, gdzie aż 70% ogłoszeń to umowy business to business, zarobki są wysokie. Jednak nowa dyrektywa może generować niepewność, zwłaszcza gdy charakter współpracy nie jest jednoznaczny. Patrycja Mikuła, doradca podatkowy, wskazuje, że zarządzenie może objąć osoby na umowach B2B w Polsce, choć samo B2B nie przekształci samozatrudnienia w pracę etatową.

Głównym celem tej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie nadużyć w stosunku do osób prowadzących własną działalność. Istnieje jednak obawa o potencjalne utrudnienia dla specjalistów IT. Restrykcje te mają na celu zniwelowanie luki w prawie, jednak ważne jest, aby nowe regulacje nie wprowadziły niepotrzebnych barier dla elastycznych form współpracy.

Propozycje prawne w polskim środowisku

W związku z doniesieniami o dyrektywie rząd zapowiadał zmiany mające wpływ na osoby współpracujące na zasadzie B2B. Pomimo rezygnacji z testu przedsiębiorcy w 2019 roku, w 2022 roku wprowadzono modyfikacje, które zobowiązują pracodawców zatrudniających byłych przedsiębiorców do uwzględnienia okresu prowadzenia działalności gospodarczej przy ustalaniu stażu pracy. A to z kolei może generować dodatkowe roszczenia pracowników.

Na pewno ważne jest, aby w świetle tych zmian, firmy i specjaliści IT monitorowali rozwój sytuacji, dostosowując się do ewentualnych nowych przepisów. Warto również uważniej analizować umowy B2B oraz mieć świadomość możliwych konsekwencji w kontekście nowego regulacyjnego otoczenia.

B2B czy UOP?

Czym się różni B2B od umowy o pracę? Jakie zmiany powinniśmy brać pod uwagę, wybierając ten model zatrudnienia? Czy przejście z UOP na B2B faktycznie się opłaca?

To, co przede wszystkim różni umowę B2B od umowy o pracę jest elastyczność w zakresie wykonywanych zadań oraz miejsc świadczenia pracy. W przypadku UOP pracownik jest zazwyczaj zobowiązany wykonywać obowiązki w określonym miejscu i czasie, podlegając bezpośredniemu kierownictwu pracodawcy. Natomiast umowa B2B umożliwia większą swobodę, pozwalając przedsiębiorcy decydować o tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób świadczyć usługi.

Elastyczność ta jest szczególnie ceniona przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy preferują niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej pracy. Dzięki temu mogą dostosować harmonogram i miejsce wykonywania obowiązków do swoich preferencji, co jest istotne zwłaszcza dla osób pracujących np. w branży IT. Jednym z takich specjalistów jest Krzysztof Miotk, współzałożyciel firmy Quale specjalizującej się w UX researchu i UX designie:

„Osobiście zawsze byłem przeciwnikiem umowy o pracę. Nawet nie posiadając firmy, uważałem, że UoP daje złudne bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś bardzo chce zwolnić pracownika i tak znajdzie na to sposób. Natomiast L4, urlopy itd. – w branży IT można negocjować takie warunki, również posiadając B2B. Jeżeli wynegocjujemy na B2B taki sam koszt pracodawcy, który zapłaciłby on w przypadku UoP, to nasza pensja rośnie średnio o kilka tysięcy złotych. 

Do tego różne możliwości formy opodatkowania sprawiają, że albo zapłacimy niższy podatek dochodowy, albo będziemy mogli zaoszczędzić pieniądze poprzez wrzucanie rzeczy w koszty. Moim zdaniem ludzie wybierają UoP głównie przez mit o bezpieczeństwie lub z przymusu (procedury niektórych firm). Matematycznie po prostu się to nie spina względem innych typów umów (przy niższych kwotach — Umowa Zlecenie, przy wyższych – B2B).”

Różnice w odpowiedzialności pracowniczej i przedsiębiorcy B2B

W przypadku umowy o pracę (UOP), pracownik korzysta z szeregu przywilejów, ale jednocześnie ponosi ograniczoną odpowiedzialność za wyniki pracodawcy. Ma prawo do ochrony przed zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny, odprawy, urlopu, a także korzysta z zabezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Jednak odpowiedzialność pracownika za rezultaty pracy jest ograniczona do standardowych zobowiązań z umowy o pracę.

W przypadku B2B przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty swojej działalności. Mimo większej swobody w ustalaniu warunków współpracy samozatrudniony odpowiada za jakość i terminowość świadczonych usług. Nie ma jednak ochrony przed zwolnieniem. Nie przysługują mu świadczenia takie jak odprawa czy płatny urlop. Z drugiej strony, ma większą kontrolę nad własnymi finansami i karierą zawodową.

Korzyści i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa socjalnego

W kontekście umowy o pracę pracownicy czerpią korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych, co obejmuje emerytury, renty, oraz ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. To zapewnia pewną stabilność finansową na przyszłość. Jednak pracownicy są jednocześnie obciążeni składkami na ubezpieczenia społeczne, co może wpływać na wysokość ich pensji.

W umowie B2B przedsiębiorcy mają większą elastyczność w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, ale jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zabezpieczenie socjalne. Muszą więc samodzielnie dbać o kwestie ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych i innych. A to z kolei może okazać się wyzwaniem, zwłaszcza w okresach niestabilności na rynku.

B2B – o czym warto pamiętać?

W świetle dynamicznych zmian umowy B2B w Polsce, zwłaszcza w branży IT, nabierają popularności jako nowoczesna forma współpracy. Choć przynoszą wyższe wynagrodzenie i elastyczność, niosą także wyzwania, takie jak brak standardowych praw pracowniczych.

Kluczowe korzyści umowy B2B obejmują m.in. znacznie wyższe wynagrodzenie, efektywne odliczanie kosztów, elastyczność harmonogramu oraz łatwość zwiększania dochodów. Z kolei minimalizacja obciążeń dla pracodawcy sprawia, że stanowi atrakcyjną opcję zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Jednakże umowa B2B wiąże się też z pewnymi wadami. Brak praw pracowniczych i benefitów oraz konieczność samodzielnej księgowości może początkowo zniechęcić osoby planujące swoją przyszłą działalność.

W obliczu nowych regulacji UE i krajowych propozycji prawnych, firmy i specjaliści IT powinni monitorować rozwój sytuacji. Dzięki temu pomoże to dostosowywać się do ewentualnych zmian. Ostateczny wybór między umową B2B a umową o pracę zależy jednak od preferencji, potrzeb i warunków indywidualnych pracodawców i pracowników.

Przeczytaj też:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze