|

Bank BNP Paribas z najlepszym ratingiem ESG wśród polskich banków

Bank BNP Paribas otrzymał ESG Risk Rating na poziomie 10,9, co oznacza niskie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników związanych z zarządzaniem wpływem na środowisko i kwestie społeczne na działalność („Low Risk”). Ocena przyznana przez agencję Sustainalytics we wrześniu 2022 roku jest najlepszym wynikiem wśród polskich banków dotychczas poddanym badaniu.

Rating ocenia poziom ryzyka ESG, a więc skutecznego zarządzania przez organizację potencjalnym ryzykiem związanym z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ang. ESG – environmental, social, governance).

Agencja ratingowa doceniła wysoki poziom zarządzania tymi aspektami przez Bank BNP Paribas, szczególnie w obszarach najbardziej istotnych dla działalności banku: ładu korporacyjnego, zarządzania produktami, bezpieczeństwa i poufności danych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Przyznany rating plasuje także Bank BNP Paribas w grupie 4% najwyżej ocenianych banków z całego świata spośród prawie 1 tysiąca poddanych ocenie oraz w 2,4% najlepszych firm spośród blisko 15 tys. objętych ratingiem.

– Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa, dbałość o procesy zarządcze i wspólne wartości organizacji oraz wspieranie Klientów w drodze do zrównoważonego rozwoju jest integralną częścią strategii biznesowej GObeyond Banku BNP Paribas na lata 2022-2025. Bank konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w zrównoważone finansowanie, którego łączna wartość na koniec czerwca br. osiągnęła 5,1 mld zł.

Dążymy do tego, aby utrzymać pozycję lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju i cieszy nas fakt, że nasze wysiłki potwierdzone są przez niezależną agencję ratingową. To ważny sygnał dla naszych Klientów i partnerów – mówi Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas.

Sustainalytics to należąca do firmy Morningstar wiodąca agencja ratingowa zajmująca się badaniami i ocenami z obszaru ESG, a także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych. Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośrednikami finansowymi, pomagając im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w ramach stosowanych polityk, praktyk i inwestycji kapitałowych.

O BNP Paribas Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 roku.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przeczytaj też: