Raport Sodexo pokazuje jak ważne są dla pracowników i firm benefity pracownicze, takie jak dofinansowanie posiłków
|

Benefity pracownicze. Dofinansowanie posiłków coraz bardziej pożądane

Pracownicy w zadyszce. W ramach podwyżki oczekują dopłat i wsparcia zdrowotnego

Benefity pracownicze w formie dofinansowania posiłków to coraz częściej pozafinansowy stosowany motywator dla pracowników. Pracodawcy często stosują go w formie kart przepłaconych lub bonów żywieniowych. Prawdidłowe żywienie pracowników to równiez element ich zdrowia psychicznego i fizycznego.

Stres i nadmiar zadań odbijają się na zdrowiu i nawykach żywieniowych pracowników. Praca zdalna czy hybrydowa nie zawsze ułatwia dbanie o regularne posiłki. Ci, którzy natrafiają na trudności, wskazują na niewyraźne granice między pracą a odpoczynkiem oraz brak czasu z powodu obowiązków domowych.

Doskwiera też ograniczony kontakt ze współpracownikami. Aż 83% badanych uważa, że wspólne posiłki pomagają w integracji ale tylko 20% ma często ku temu okazję. Tak wynika z najnowszego raportu Sodexo Benefits and Rewards Services Polska „Bez zadyszki. Jak zadbać o zdrowie pracowników i finanse w organizacji?”.

Zdaniem pracowników benefity pracownicze w formie regularne dofinansowania posiłków pozwala zatroszczyć się o dietę (61%) i więcej zaoszczędzić (77%). Tymczasem ponad połowa (56%) badanych pracodawców wciąż nie wie, że taki benefit wiąże się z korzyściami podatkowymi dla firmy

Z badania Sodexo „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” wynika, że 28% respondentów bardzo często ma okazję zjeść posiłek w gronie współpracowników. Pracownicy spożywają razem posiłki zarówno stacjonarnie, jak i online. Co najmniej dwa razy w tygodniu praktykuje taki zwyczaj 20% badanych, a od czasu do czasu – 18%. Są też osoby, które rzadko (14%) bądź nigdy lub prawie nigdy nie spotykają się przy stole z innymi pracownikami (20%).

Tymczasem aż 83% badanych uważa, że wspólne posiłki sprzyjają integracji i lepszej atmosferze. To ważny sygnał dla pracodawców, by szukać sposobów na wzmocnienie relacji w coraz bardziej rozproszonej i różnorodnej społeczności firmowej. Takie działanie pracodawcy dodatkowo rozwija prozdrowotną kulturę.

Przerwa na posiłek nie taka oczywista

Spotkania podczas przerwy na posiłek to forma integracji, niezależnie od tego, czy w firmowej kuchni, czy w trakcie home office. Przerwa na posiłek to przede wszystkim czas, by odpocząć i zadbać o regularne odżywianie.

Czy faktycznie tak się dzieje? Z badania Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” wynika, że ok. połowa pracujących zdalnie postrzega ten tryb pracy jako sprzyjający regularnym posiłkom.

Jednak 28% badanych nie widzi w tym różnicy. Tak samo ocenia możliwości spokojnego spożycia posiłku podczas pracy stacjonarnej i zdalnej. Co ciekawe prawie co piąty badany twierdzi, że jest trudniej zjesć posiłek podczas pracy zdalnej.

Z czego wynikają te trudności? Najczęściej chodzi o brak regularności czasu pracy i poczucie, że non stop jesteśmy w pracy (48%). Różne obowiązki domowe również powodują, że brakuje spokojnej chwili na zaspokojenie potrzeb żywieniowych (14%). Wśród innych czynników wymieniane są stres i pośpiech (12%).

Co 10 badany twierdzi, że w jego organizacji nie przewidziano czasu wolnego na posiłek. Jest to ważna kwesti, której liderzy i pracodawcy powinni poświęcić szczególną uwagę.

Decyzje zakupowe i…zawodowe – co zmieniła inflacja?

Z żywieniem pracowników wiążą się też finanse. Aż 59% uczestników badania Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” przyznało, że wybiera obecnie tańsze jedzenie, a 28% ograniczyło zakupy żywienia.

W nowy rok pracownicy wchodzą z poczuciem, że zaciskanie pasa będzie nadal trwać, a codzienne koszty życia będą oznaczać duże obciążenie. Dlatego wysokość pensji wciąż stanowi jeden z kluczowych czynników decydujących o zadowoleniu z miejsca pracy, ale w ciągu ostatnich miesięcy wyraźnie wzrosła też świadomość pracowników na temat wagi świadczeń pozapłacowych

– mówi Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Benefity pracownicze w ramach podwyżki

Co, gdy pracodawca nie może dać większego wynagrodzenia?

  • 42% uczestników badania „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” przyznaje, że chciałoby w ramach podwyżki otrzymywać benefity pracownicze takie jak dofinansowanie posiłków.
  • Na kolejnym miejscu znalazł się benefit w postaci elastycznego czasu pracy bądź pracy zdalnej (24%).
  • Jako mniej przydatne wskazane zostały benefity związane z rekreacją, wspierające codzienną aktywność (14%).
  • Gdy podwyżka jest niemożliwa, to pewną formą rekompensaty mogą być benefity związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym. Tak wybrało 20% respondentów

Nie wszyscy pracownicy chcą tradycyjnej podwyżki

  • Aż 48% respondentów przyznało, że zamiast dodatkowego 300 zł brutto do pensji, wybraliby dopłatę do posiłku. Respondenci wskazali na benefity pracownicze w postaci środków na przedpłaconej karcie na lunch. Karta przedpłacona umożliwia zakup posiłków i jest wolna od składek ZUS.
  • Dzięki dopłacie zaoszczędziliby 64 zł miesięcznie. To jest więcej niż w przypadku innego świadczenia niekorzystającego ze zwolnienia ZUS
  • Według 78% respondentów regularne dofinansowanie posiłków przez pracodawcę ma pozytywny wpływ na motywację do pracy i produktywność.
  • Zdaniem 61% badanych taki benefit wpłynąłby pozytywnie na ich sposób odżywiania.
  • 77% przyznało, że ważne jest to, że dofinansowanie do posiłku pozwala więcej zaoszczędzić

Powrót do podstaw

Zdrowie i finanse to obszary, które według pracowników powinny być szczególnie wspierane przez firmy. Definiując kierunek oferty świadczeń pozapłacowych, warto zatem wrócić do podstaw – do tego, co kluczowe i priorytetowe. Spożywanie posiłków to codzienna, podstawowa potrzeba każdego pracownika, która, jak się okazuje, bywa sporym wyzwaniem. Dofinansowanie posiłków w pracy spełnia więc wiele funkcji: benefitu finansowego, narzędzia motywacji i sposobu na integrację zespołu. To wyraz odpowiedzialności i troski o zdrowie i efektywność zatrudnionych

podsumowuje Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Dofinansowanie posiłków, np. w formie karty przedpłaconej, oznacza również wsparcie pracownika w bardzo różnych momentach. Przydaje się m.in. podczas zmian w życiu rodzinnym, np; gdy pracownik zostaje rodzicem, podczas urlopów związanych z opieką. Również w zmianach zawodowych, takich jak relokacja pracownika, przejścia na tryb pracy zdalnej, czy w trakcie podróży służbowych.

Wdrażając benefity w firmie w postaci żywienia pracowników, warto więc spojrzeć na nie z różnych perspektyw i zaproponować rozwiązanie, które połączy uniwersalne potrzeby.

Zysk dla pracownika, oszczędność dla firmy

Podobnie jak pracownicy, również pracodawcy wpadają obecnie w zadyszkę finansową, związaną z rosnącymi kosztami. Wymaga to elastycznego zarządzania środkami i szukania różnych rozwiązań płacowych i optymalizacyjnych.

Proponując pracownikom dofinansowanie posiłków, można uzyskać udogodnienia fiskalne. Blisko rok temu weszła w życie korzystna zmiana związana z rozliczaniem dofinansowania żywienia pracowników.

Kwota zwolnienia z oskładkowania benefitów żywieniowych wzrosła do 300 zł miesięcznie na pracownika, co oznacza 714 zł oszczędności rocznie dla pracownika i aż 737 zł dla pracodawcy na jednego pracownika. Z tego jasno widac jak ważne jest żywienie pracowników.

Tymczasem – jak wynika z badania Sodexo „Potencjał rynku benefitów pracowniczych” – aż 56% badanych pracodawców nie wie, że dofinansowując posiłki pracownikom, można skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Warto zatem rozwijać wiedzę w zakresie żywienia pracowników w miejscu pracy i budować świadomość w działach HR i finansów, jak również wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji w raporcie Sodexo Bez zadyszki. Jak zadbać o zdrowie pracowników i finanse w organizacji?”

O badaniach

Badanie ilościowe „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo, na próbie N=1031 Polaków w wieku 18-65 lat, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono w dniach 04.01 – 11.01.2023 roku. Ogólnopolskie badanie „Potrzeby pracowników 2022” – składające się z dwóch części – zostało przeprowadzone na zlecenie Sodexo przez pracownię PBS, w dniach 08.06.2022–15.06.2022 r. W badaniu wzięło udział 1211 pracowników firm zatrudniających powyżej 10 osób, z czego 469 respondentów zatrudnionych w organizacjach liczących pomiędzy 10 a 100 osób.

O Sodexo

Grupa Sodexo to światowy lider w zakresie rozwiązań podnoszących jakość życia. Od ponad 50 lat jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność, zaangażowanie i zadowolenie pracowników oraz partnerów biznesowych. Zatrudniając 412 000 pracowników w 55 krajach jest 19. największym pracodawcą na świecie. Grupa Sodexo świadczy usługi dla nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz usługi motywacyjne (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia ponad 100 milionów konsumentów.

O Sodexo w Polsce

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce, od ponad 20 lat, odpowiada za transformację świadczeń pozapłacowych – wspiera firmy w motywowaniu, budowaniu zaangażowania i zadowolenia pracowników (Employee Experience) oraz wyznacza kierunek rozwoju narzędzi angażowania i lojalizowania kontrahentów, klientów i sił sprzedaży (Incentive & Recognition).

Wyznaczając nowe trendy na rynku, spółka jako pierwsza wdrożyła m.in. przedpłaconą kartę zbliżeniową, płatności mobilne kartami przedpłaconymi, a także w pełni wirtualną kartę bez plastikowej formy. Na szeroki wachlarz oferowanych rozwiązań, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby odbiorców, składają się od kart przedpłaconych wydawanych z polskim bankiem, nowoczesnych i bezpiecznych wirtualnych kart, przez szeroki katalog nagród, e-nagród i tradycyjnych kuponów aż po kompleksową obsługę złożonych rozwiązań motywacyjnych.

Rzetelność i najwyższą jakość świadczonych usług docenili zarówno użytkownicy jak i eksperci branżowi. W Polsce z oferty spółki skorzystało 50 tysięcy zadowolonych Klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Kartami przedpłaconymi wydanymi przez Sodexo wykonywanych jest nawet pół miliona transakcji tygodniowo!

Marka Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku, a Aon, światowy ekspert ds. zarządzania kapitałem ludzkim, przyznał Sodexo certyfikat najlepszego pracodawcy – Aon Best Employer™ na poziomie globalnym i lokalnym.

Za ekspertyzą firmy przemawia nie tylko liczba zrealizowanych projektów, globalne doświadczenie, stosowane technologie, ale przede wszystkim dostęp do wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb i motywatorów różnych grup odbiorców – pracowników, w tym sił sprzedaży, partnerów biznesowych, kontrahentów.

Przeczytaj inne artykuły na temat benefitów pracowniczych