|

„Biznes kontra smog”: dzięki programowi wolontariusze przeprowadzili szkolenia dla 45 tys. dzieci

Pozioma grafika. W lewym dolnym rogu napis: notatki prasowe. W górnej części 3 logotypy m.in. ASPIRE i Krakowski Alarm Smogowy.

Zakończyła się IV edycja programu edukacyjnego „Biznes kontra smog”, w którym wolontariusze z kilkudziesięciu zrzeszonych firm przygotowują i prowadzą szkolenia dla dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i zmianom klimatu. W tej edycji wzięło udział niemal 9 tys. dzieci i młodzieży. Program „Biznes kontra smog” powstał 4 lata temu z inicjatywy PwC Polska i jest realizowany we współpracy z 28 firmami oraz Krakowskim Alarmem Smogowym, Stowarzyszeniem ASPIRE oraz Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.

140 wolontariuszy – pracowników firm, przeprowadziło w tym roku szkolnym ponad 400 warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy w tej edycji programu poszerzyliśmy zakres warsztatów o tematy dotyczące szeroko zmian klimatu. Prawie 30 % spotkań dotyczyło właśnie zmian klimatycznych, pozostałe to kontynuacja nauki o smogu i jakości powietrza. Wszystkie zajęcia odbyły  się bezpłatnie w 138  szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Ponadto pod koniec marca materiały zostały przetłumaczone na język ukraiński i odbyły się pierwsze zajęcia w tym języku dla dzieci w Krakowie.

W ciągu 4 lat trwania programu wolontariusze przeszkolili 45 tys. dzieci w szkołach i przedszkolach. Do IV edycji „Biznes kontra smog” włączyło się w sumie aż 28 organizacji: ABB, Airly, Akamai Technologies, Amer Sports, Amway, Aon, Stowarzyszenie ASPIRE, Grupa CANPACK, Centrum Wolontariatu, Cisco Systems, Credit Suisse Poland, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Knowable, Maxima Europe, Motorola, Ocado Polska, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, UBS, Zurich Insurance Company LTD.

Dane pokazują, że przed nami ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia w walce o czyste powietrze – w Polsce wciąż mamy zbyt wiele kopciuchów, czyli kotłów generujących wysoki poziom zanieczyszczeń. Dlatego pomimo utrudnień pandemicznych i rosyjskiej inwazji na Ukrainę kontynuujemy nasz program edukacyjny “Biznes kontra smog”.

Tematy ESG a więc również czystego powietrza i kryzysu klimatycznego są coraz wyżej na agendzie nie tylko firm, ale i społeczeństwa i mają bezpośredni wpływ na nas wszystkich. Tego tematu nie można odkładać na później – mówi Tomasz Kassel, lider ds. ESG i partner PwC Polska.

W ciągu czterech edycji „Biznes kontra smog”:

  • 45 000 dzieci ze 150 miejscowości, dowiedziało się dlaczego powstaje smog, jak wpływa na nasze zdrowie i jak mu zapobiegać a także dlaczego zmienia się klimat, jakie to niesie skutki oraz co każdy może zrobić by wpłynąć na ten proces.
  • Wolontariusze przeprowadzili niemal 2000 warsztatów edukacyjnych, zarówno w formie stacjonarnej, online jak i hybrydowo (jeden wolontariusz w placówce, a drugi zdalnie).
  • W program zaangażowało się 860 pracowników-wolontariuszy.

Koordynując warsztaty „Biznes kontra smog” z ramienia firmy oraz będąc obywatelką Ukrainy, mogłam wykorzystać obie możliwości do edukowania dzieci uciekających przed wojną do Polski. Doświadczenie to jeszcze raz pokazało mi, że nie ma znaczenia skąd pochodzimy i w jakim języku mówimy, jeżeli uświadomimy sobie, że zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich i każdy może swoimi indywidualnymi działaniami przyczynić się na rzecz ochrony środowiska” – dodaje Halina Kozak, GIS specialist w Jacobs.

W tym roku, z uwagi na rosyjską inwazję na Ukrainę, wszystkie scenariusze zostały przetłumaczone na język ukraiński przez jedną z wolontariuszek. Pierwsze zajęcia zostały odebrane bardzo pozytywnie.

W ramach programu został również przeprowadzony konkurs, w którym dzieci miały przygotować pracę pt: „Zmieńmy nasze codziennie życie, aby pomóc planecie!”. Nagrody, sponsorowane przez Airly, trafią do trzech zwycięskich placówek edukacyjnych, przedszkola w Chabrówce, szkoły podstawowej nr 6 w Orzeszu oraz I LO w Krakowie.

Jesienią 2021 r. PwC Polska przeprowadziło badanie na grupie 1500 pracowników firm zaangażowanych w program „Biznes kontra smog”. 87% badanych uważa, że jakość systemu edukacji w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Polsce jest przynajmniej niewystarczająca, z czego niemal 30% określa te działania jako „bardzo złe”.

Także 80 % osób oczekuje od swojego pracodawcy aktywnego zaangażowania się w walkę o czyste powietrze. Znacząca większość badanych wciela w życie proste nawyki wspierające ochronę środowiska – np. segregacja śmieci (95 % badanych), ograniczanie zużycia plastiku (80%) oraz wody (75%), a 48% zmniejsza spożycie mięsa. Dla 76% badanych obecne zmiany klimatu to katastrofa klimatyczna, którą należy natychmiast powstrzymać.

Informacje o programie

Celem „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży w zakresie jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wolontariusze, przygotowywani merytorycznie przez Krakowski Alarm Smogowy, prowadzą bezpłatne warsztaty w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Program jest dostosowany do różnych grup wiekowych, a uczestnicy zajęć w sposób interaktywny dowiadują się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem.

Informacje o ASPIRE

ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To największa tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca ponad 180 podmiotów, głównie firmy o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na stronie www.aspire.org.pl.

Informacje o Krakowskim Alarmie Smogowym

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w 2012 roku w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Choć aktywność stowarzyszenia początkowo dotyczyła jedynie Krakowa, obecnie KAS prowadzi działania w całym kraju. Od 2014 roku pełni rolę koordynatora i sekretariatu Polskiego Alarmu Smogowego – sieci zrzeszającej oddolne ruchy antysmogowe z terenu całej Polski. Od początku swego istnienia KAS zabiega o ustanowienie niezbędnych ram prawnych (w tym norm jakości węgla, standardów emisyjnych dla kotłów, uchwał antysmogowych, ograniczeń w ruchu samochodowym), wdrożenie skutecznego systemu kontroli przepisów ochrony powietrza oraz uruchomienie szerokich programów finansowych wspierających mieszkańców w przejściu na źródła ciepła, które nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Informacje o  PwC

Celem PwC jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jest to sieć firm działającą w 156 krajach. Zatrudnia ponad 295 tysięcy osób, które dostarczają klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6500 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.

Przeczytaj też:

Greta Thunberg – ekorozwój i koronawirus

Plany zawodowe rodziców wobec dzieci. Badanie Pracuj.pl