Obrazek jest ilustracją artykułu: AICPA & CIMA aktualizują Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej w odpowiedzi na cyfrową rewolucję i ESG.
|

CIMA i CPA Canada podpisały memorandum o współpracy

Porozumienie przełoży się na szerszy zakres możliwości zatrudnienia dla członków

Warszawa, 14 sierpnia 2023 r. – The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) i Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) podpisały w Toronto memorandum o współpracy, które weszło w życie 1 sierpnia 2023 r.

Porozumienie obejmujące ustalenia dotyczące wzajemnego członkostwa pozwoli członkom jednej organizacji na równoległe członkostwo w drugiej organizacji i uzyskanie, z zastrzeżeniem spełnienia określonych kryteriów, odpowiedniego profesjonalnego tytułu. Zwiększy to możliwości zatrudnienia dla członków CIMA i CPA Canada oraz zapewni pracodawcom i klientom większy dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Członkowie CIMA będą mogli stać się członkami regionalnych struktur CPA pod warunkiem zaliczenia drugiego i trzeciego dnia egzaminu Common Final Examination, po zdaniu którego kandydaci uzyskują dyplom nadawany przez CPA. Członkowie CPA Canada będą mogli stać się członkami CIMA pod warunkiem zaliczenia egzaminu CGMA Professional Qualification Strategic Case Study. Kandydaci będą również musieli spełniać wymagania organizacji, do której pragną dołączyć dotyczące praktycznego doświadczenia, by potwierdzić swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Porozumienie zapewni przedsiębiorstwom w Kanadzie dostęp do większej puli talentów w dziedzinie rachunkowości zarządczej, a stanowiący ją członkowie CIMA otrzymają możliwość wnoszenia większej wartości w organizacjach, w których pracują. Podobnie członkowie CPA Canada będą mieli większe możliwości rozwoju zawodowego na całym świecie dzięki możliwości wykorzystania szerszej wiedzy specjalistycznej w takich obszarach, jak rachunkowość publiczna, zarządzanie wynikami i finanse. Oprócz możliwości dołączenia do CIMA korzyści obejmują dostęp do społeczności i zasobów Association of International Certified Professional Accountants, utworzonego w 2017 roku przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) i CIMA, zrzeszającego 698 000 członków, kandydatów i profesjonalistów ze 188 krajów i terytoriów.

Andrew Harding, FCMA, CGMA, Chief Executive — Management Accounting, AICPA & CIMA, powiedział:

Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy memorandum z Chartered Professional Accountants of Canada, które jest potwierdzeniem naszej bliskiej współpracy. CIMA ma dużą globalną bazę członków, w tym wielu w Kanadzie. Porozumienie oznacza, że członkowie CIMA i CPA Canada będą mieli teraz większe możliwości zatrudnienia i będą mogli jeszcze lepiej wykorzystywać swoje umiejętności. Uzyskanie tytułów CPA i CGMA jest potwierdzeniem posiadania dogłębnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, którą organizacje na całym świecie będą chciały pozyskać, aby zwiększać swoją przewagę konkurencyjną.”

Pamela Steer, Prezydent i CEO, CPA Canada dodała: 

“Porozumienie z CIMA jest kolejnym przykładem globalnego uznania wartości tytułu przyznawanego przez CPA Canada. Profesja księgowa w Kanadzie stale dowodzi swojego zaangażowania w zwiększanie międzynarodowej mobilności zawodowej naszych członków. Wyznaczając jasną ścieżkę uzyskiwania wzajemnego członkostwa, CIMA i CPA Canada zredukują problemy związane z dostępem naszych członków do globalnych możliwości rozwoju zawodowego, odpowiadając jednocześnie na potrzeby gospodarcze i rynkowe zarówno organizacji krajowych, jak również międzynarodowych.”

Więcej o CIMA i CPA Canada przeczytasz tutaj.

Przeczytaj też:

AICPA & CIMA ENGAGE Europe 2022