|

Co zrobić, aby dostać podwyżkę w 2020?

Co zrobić, aby dostać podwyżkę w 2020?

Początek 2020 roku może okazać się doskonałą okazją, aby zapytać w pracy o podwyżkę, a sprzyjać temu może niski poziom bezrobocia i problemy firm w znalezieniu kadry. 30% ogłoszeń o pracę publikowanych na Adzuna.pl w wymaganiach wymienia miękkie kwalifikacje. Pracownicy powinni je eksponować na równi z kwalifikacjami zawodowymi i wykorzystywać, jako argument w negocjacjach o podwyżkę.

Co i kiedy może zrobić pracownik, aby wynegocjować u szefa lepsze wynagrodzenie? Jak przygotować się do rozmowy o podwyżkę?

Czy marzysz o podwyżce wynagrodzenia w Nowym Roku?

Jeśli uważasz, że pracujesz zdecydowanie więcej niż wskazywałoby na to Twoje obecne wynagrodzenie, konsekwentnie osiągasz w pracy dobre wyniki, realizujesz i prześcigasz stawiane przed Tobą cele – to czemu nie zapytać o wyższą pensję?

Według danych z GUS zarobki w średnich i dużych firmach w listopadzie 2019 były o ponad 5% wyższe niż w 2018. Polacy zarabiają z roku na rok coraz więcej. Zmieniła się też stawka wynagrodzenia minimalnego. Czy Twoje wynagrodzenie nadążyło za zmianami na rynku pracy?

Oceń szczerze własną pracę

Na samym początku przeprowadź uczciwą ocenę swojej pracy. Wypisz na liście swoje osiągnięcia, wykonane zadania i podjęte w minionym roku działania, inicjatywy, ukończone szkolenia. Zestaw je z wymaganiami stanowiska i celami stawianymi przed Tobą przez pracodawcę.

Czy na sporządzonej liście są obszary lub konkretne osiągnięcia, którymi rzeczywiście możesz się głośno pochwalić?

Powinieneś też przygotować sobie konkretne przykłady na poparcie każdego punktu z listy. Pokazać pozytywne rezultaty, jakie przyniosła Twoja praca. Jaki był Twój wkład w rozwój i sukces firmy.

Poświęć czas na podsumowanie swoich mocnych stron. Jeśli w ostatnim roku podniosłeś swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udokumentowaną naukę, ukończone kursy czy certyfikaty wykorzystaj to. Pokaż szefowi, jak nowe, nabyte kwalifikacje przełożą się na sukces i rozwój firmy. Twoje nowe umiejętności i to jak je wykorzystujesz w pracy będą dobrym przykładem przemawiającym na Twoją korzyść podczas rozmowy o podwyżce.

Postaraj się też sprawdzić, jak Twoje kwalifikacje wycenia obecnie rynek pracy. Choć kwestia wynagrodzenia to nadal w Polsce temat tabu, część pracodawców zaczyna umieszczać w swoich ogłoszeniach o pracę widełki lub stawki. Przejrzyj ogłoszenia o pracę w swojej okolicy na stanowiska podobne do tych, na jakim pracujesz. To też pomoże Ci w oszacowaniu Twojej wartości na rynku pracy i wskaże dobry kierunek w negocjacjach z szefem.

Wyróżniaj się z tłumu

Zawsze znajdzie się jakiś sposób na podniesienie Twojej wartości dla firmy. Staraj się korzystać z każdej okazji, jaką da Ci firma, np. do poszerzenia swoich kwalifikacji. Mogą to być wewnętrzne szkolenia, spotkania pokazujące pracę innych działów. Nowy projekt, w który się zaangażujesz lub przy którym pomożesz kolegom.

Podejmowanie inicjatyw i bycie proaktywnym jest zawsze pozytywnie odbierane przez pracodawcę, a jednocześnie jest szansą dla Ciebie na poszerzenie kwalifikacji i wybicie się z tłumu!

Warto też wiedzieć, że pracodawcy coraz częściej stawiają na tzw „umiejętności miękkie”. Wśród najczęściej wymienianych, w ogłoszeniach o pracę, znalazły się w 2019 roku: uczciwość, rzetelność, otwartość i odporność na stres (praca pod presją). Na polskim rynku pracodawcy poszukiwali również u pracowników: ambitnego podejścia do pracy, pomysłowości (kreatywności) oraz punktualności, wyróżniających się umiejętnościami interpersonalnymi, entuzjazmem i motywacją. Zgodnie z badaniami Adzuna aż 30% ogłoszeń o pracę w 2019 pytało kandydatów właśnie o kwalifikacje miękkie.

Postaw podczas rozmowy o podwyżkę na takie cechy swojej osobowości, charakteru i zachowania, które przekładają się na Twoje dobre wyniki w pracy i co za tym idzie, sukces firmy. Umiejętności miękkie mogą być dobrym punktem wyjścia i dodatkowym argumentem przemawiającym na Twoją korzyść.

Czas to pieniądz

Wiele firm przeprowadza systematyczne oceny pracowników. Omawia się wtedy z szefem osiągnięcia, sukcesy i porażki z danego okresu. Przygotowuje cele i plany na kolejny. Oczywiście taka ocena to idealny moment na rozmowę o podwyżce. Ale nie ograniczaj się tylko do niej. Nie czekaj na rozmowę z szefem, jeśli najbliższą masz dopiero za pół roku.

Przygotuj się na wypadek odmowy

Pomimo silnego, wewnętrznego przekonania, że należy Ci się podwyżka zawsze bądź przygotowany na odmowę.

Firma może mieć wiele różnych powodów, dla których nie może dać podwyżki. Nie musi to być związane z Twoją pracą czy kwalifikacjami, a np. obecną sytuacją w firmie. Czasami nie ma po prostu funduszy na dodatkowe podwyżki. Firma może też uznać, że taka indywidualne podwyżka będzie nie fair w stosunku do innych pracowników.

Jeśli tak się stanie w Twoim przypadku, nie zniechęcaj się od razu. Wykorzystaj odbytą rozmową do pozyskania szczerej opinii szefa na swój temat. Wyciągnij z niej wnioski na przyszłość. Nie bój się jednak zapytać czy w przyszłości planowane będą podwyżki w firmie.

Bądź otwarty i elastyczny

Podczas takiego spotkania możesz też przyjrzeć się bliżej innym benefitom, jakie oferuje Twoja firma. Poza podwyżką w postaci wypłaty firma może mieć możliwość zaoferowania Ci innej formy gratyfikacji za Twoją pracę. Szczególnie, jeśli podwyżka pensji rzeczywiście nie jest przewidywana w najbliższym czasie.

Sprawdźcie wspólnie z przełożonym i działem HR, czy firma nie może zaoferować Ci np. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla Ciebie i Twojej rodziny. Może w grę wejdą elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni płatnego urlopu lub szkolenia branżowe opłacone przez firmę?

Podczas takiej rozmowy będziesz mógł zaprezentować się jako osoba, która lubi swoje miejsce pracy i jest gotowa znaleźć elastyczne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.

Doug Monro, współzałożyciel Adzuna, uważa: „Nadejście nowej dekady i początek nowego roku jest idealnym momentem, aby ocenić swoją pracę na obecnym stanowisku i poprosić o podwyżkę”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o:

Umiejętnościach miękkich poszukiwanych na polskim rynku pracy, odwiedź: https://www.adzuna.pl/blog/2019/02/05/umiejetnosci-miekkie-na-polskim-i-swiatowym-rynku-pracy/

Czytaj również: