|

CSR a budowanie marki pracodawcy

CSR a budowanie marki pracodawcy

Rynek pracy przeżywa ostatnio prawdziwy rozkwit – liczba ogłoszeń o pracę w różnych branżach i specjalizacjach powoduje, że pracodawcy muszą dwoić się i troić, aby pozyskać i później utrzymać dobrych pracowników. Na temat tego, jak przyciągnąć tych najlepszych przeprowadzono wiele badań i powstało wiele publikacji. Benefity – działają czy nie? I jeżeli tak – to które i na kogo? Praca hybrydowa, zdalna, elastyczna? Dodatkowe dni wolne?… A może warto przyjrzeć się tematowi zaangażowania społecznego pracodawcy? Dla pracowników, kandydatów, klientów ma to coraz większe znaczenie.  

Wpływ społeczny firmy a wybory kandydatów

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, CSR, ESG – te terminy coraz częściej pojawiają się w dyskusjach w przestrzeni publicznej. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, a także coraz bardziej świadomymi pracownikami. Oprócz odpowiedniego wynagrodzenia, możliwości rozwoju, atrakcyjnych benefitów zaczynają się liczyć inne kwestie – w jaki sposób firma, w której pracujemy lub zamierzamy pracować wpływa na środowisko? Czy dokłada starań, żeby jej negatywny wpływ był jak najmniejszy? Jaki jest jej wpływ społeczny? 

Pandemia a poczucie sensu w pracy

Z różnych badań wynika, że pandemia, z którą mierzymy się już blisko dwa lata, spowodowała u wielu osób przewartościowanie, również w obszarze aktywności zawodowej. Przykładowo, z badania przeprowadzonego w 2020 roku przez firmę McKinsey wynika, że blisko dwie trzecie badanych pracowników, w związku z pandemią, zaczęło się zastanawiać nad poczuciem celu i sensu w swoim życiu (źródło). Blisko połowa przyznała, że rozważa zmiany w swoim życiu zawodowym właśnie z powodu pandemii. Warto zaznaczyć, że w przypadku millennialsów ten odsetek był trzykrotnie wyższy!

Zaczęliśmy zadawać sobie pytania: czy praca, jaką wykonujemy ma sens? Czy mamy wpływ na to co robimy? Czy firma, dla której pracujemy działa fair i dba o społeczność lokalną? Angażuje się w tematy ważne społecznie? Jak podchodzi do etyki prowadzenia biznesu? Czy i w jaki sposób dba o różnorodność wewnątrz organizacji? Równocześnie obniżyła się atrakcyjność dotychczasowych benefitów pracowniczych, takich jak biuro z wszelkimi udogodnieniami i dogodnym dojazdem, firmowa kuchnia z owocami czy możliwość korzystania z karty sportowej – zupełnie nieprzydatnej w czasie, kiedy obiekty sportowe były nieczynne. 

Co więcej, pracownicy pozbawieni, a czasami wręcz uwolnieni od codziennych dojazdów do pracy, kuchennych small talków i całej biurowej atmosfery uzyskali pewien rodzaj dystansu, który pozwolił im dość obiektywnie spojrzeć na swoją aktywność zawodową oraz na samego pracodawcę. Do tego rodzaju przemyśleń dodatkowo skłaniały coraz intensywniejsze w przestrzeni publicznej dyskusje dotyczące wpływu biznesu, przemysłu oraz naszego stylu życia na klimat i tym samym przyszłość naszej planety. 

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa biznesu 

Kwestie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu są dla Polaków coraz ważniejsze i coraz częściej odgrywają one decydującą rolę w codziennych wyborach. Przykładowo, z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia w 2020 roku wynikało, że konsumenci znacznie lepiej oceniają firmy, które angażują się w ekologię i ochronę środowiska (59%), akcje społeczne (57%), edukacyjne (50%) czy prozdrowotne (54%) od tych, które się nie angażują.

Z roku na rok rośnie liczba firm, które podejmują działania z obszaru CSR. Widać to wyraźnie choćby na przykładzie publikowanego co roku raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W raporcie za 2020 rok odnotowano ponad 40 proc. wzrost działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. Warto podkreślić, że łączna liczba praktyk wyniosła blisko 2000! 

Oczywiście nadal dla pracowników najważniejsze jest wynagrodzenie, dobra lokalizacja firmy czy stabilność zatrudnienia, jednak warto pamiętać, że pracownicy coraz częściej „prześwietlają” potencjalnego pracodawcę. I może się okazać, że odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, o której pracownik nie myśli w pierwszej kolejności, będzie jednak tym, co ostatecznie przeważy w wyborze między jedną a drugą firmą. Choćby dlatego, że buduje reputację pracodawcy. Dlatego warto włączyć na stałe informacje na temat działań firmy podejmowanych w tym obszarze do komunikacji z pracownikami i kandydatami. 

Firmy, którym idea zrównoważonego rozwoju jest bliska od lat, zazwyczaj bardzo sprawnie komunikują te kwestie swoim pracownikom oraz swojemu otoczeniu. Wiele organizacji jednak dopiero zapoznaje się z ideą społecznej odpowiedzialności, dlatego warto pamiętać o kilku krokach.

Co na pewno warto zrobić?

  1. Upewnić się, czy firma ma strategię CSR/ ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) i czy jest ona znana pracownikom oraz kandydatom.
  2. Jeżeli takiej strategii nie ma, sprawdzić, czy i jakie pojedyncze działania w powyższych obszarach są realizowane – być może jest to wsparcie wybranej fundacji, organizowanie paczek świątecznych dla osób bezdomnych czy fundowanie stypendium dla zdolnej młodzieży – wiele firm podejmuje takie właśnie działania, bez sformalizowanej strategii.
  3. Uwypuklić działania z obszaru społecznej odpowiedzialności w kanałach informacyjnych firmy (dedykowana zakładka na stronie, odnośnik w profilu firmy na portalu rekrutacyjnym)
  4. Włączyć informacje dot. społecznej odpowiedzialności do bezpośredniej komunikacji z kandydatami.

Zrównoważony rozwój, wpływ społeczny i środowiskowy przedsiębiorstw nie jest chwilową modą. Nie tylko dlatego, że Unia Europejska nakłada na firmy coraz to nowe obowiązki raportowania w tym zakresie, lecz również dlatego, że w coraz większym stopniu myślimy o naszej odpowiedzialności. Dlatego ten aspekt będzie nabierał znaczenia w pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów. Warto o tym pamiętać.

Autor tekstu: Magdalena Felczak

Magdalena Felczak – komunikacją marek zajmuje się od kilkunastu lat, a od kilku również społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pracowała przy projektach komunikacyjnych dla firm reprezentujących niemal wszystkie branże. Posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji projektów CSR. Jest inicjatorką licznych akcji społecznych, w tym m.in. akcji #Niezwalniajmy, wyróżnionej w XXIII edycji konkursu Dobroczyńca Roku w kategorii „Społecznie odpowiedzialni w walce z COVID-19”. Na stałe współpracuje z firmami: ARC Rynek i Opinia oraz Go Responsible. 

Więcej o społecznej odpowiedzialności biznesu przeczytasz w artykule Działania CSR w biznesie