|

Czy edukacja zależy tylko od szkoły?

Zmiany na maturze, blisko 200 tys. uczniów z Ukrainy na stałe w klasach i jednocześnie brak ok. 16 tys. nauczycieli w systemie według danych resortu między innymi takie wyzwania czekają uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym. Tym, co pomoże społecznościom szkolnym odnaleźć się nowej rzeczywistości, to zadbanie o relacje międzyludzkie — wskazują organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy 19 września ruszają w trasę do ponad 150 miast w całej Polsce. Będą zachęcać nastolatki do działania i rozwiązywania problemów, które widzą w swoim otoczeniu.  

Badanie z kwietnia 2022 r. wśród psychologów i pedagogów szkolnych wskazuje, że w czasie edukacji w trybie zdalnym uczniom oprócz samodzielnego uczenia się, izolacji od ludzi i nieodpowiednich warunków do nauki w domu doskwierał brak bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami z klasy czy szkoły – tak uważa 88% ankietowanych (źródło: Małe Charaktery, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Powrót do szkoły może okazać się nie tylko wyczekiwany, ale i trudny pod kątem odświeżania starych znajomości czy poznawania nowych ludzi.

Szkoła jako miejsce budowania relacji

Przykładem jest zespół nastolatków z projektu społecznego ze Słupska ”Schoola”, który w ubiegłorocznej edycji zauważył problem wyobcowania i opracował aplikację, pomagającą w nawiązaniu relacji. Dzięki niej można nie tylko zapytać wszystkich użytkowników z danej szkoły o plan lekcji, ale też o pożyczenie ładowarki do telefonu czy notatek z historii. Oprócz nawiązania nowych znajomości aplikacja daje również możliwość umówienia się na wizytę do psychologa szkolnego.

Dyrektorzy szkół wskazują, że edukacja młodzieży nie zależy już tylko od szkoły i nauczycieli, ale także od otoczenia, rodziców i opiekunów. Potwierdza to Paula Bruszewska z Fundacji Zwolnieni z Teorii i zauważa, że w dynamicznie zmieniającym się świecie to, na czym warto się skupić w edukacji to dwie kwestie: budowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijanie kompetencji przyszłości tj. umiejętności miękkich przydatnych na kolejnych etapach życia.

Wspólne działanie buduje więź

Chcąc wspierać rozwój młodzieży, organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii ruszają właśnie w ogólnopolską trasę. Dotrą do ponad 900 szkół średnich z ok. 150 miast i porozmawiają z ponad 100 tys. uczniów, aby zachęcić ich do aktywnego budowania relacji poprzez działanie społeczne. Będą inspirować nastolatków do tego, aby zebrali zespół, wybrali problem społeczny i zrobili własny projekt np. akcję charytatywną, wspólne wydarzenie integrujące czy aplikację mobilną dla społeczności szkolnej.

Nauczyciel w roli mentora

Równocześnie organizatorzy olimpiady udzielają wsparcia kompetencyjnego belfrom w ramach Grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii, w skład której wchodzi już 750 nauczycieli. Jak mówią przedstawiciele Fundacji, z pomocy tych nauczycieli korzysta już ok. 20 proc. uczniów w szkołach ponadpodstawowych w Polsce. To właśnie z ich wsparciem w zeszłym roku szkolnym ponad pięć tysięcy młodych ludzi zrealizowało ponad tysiąc projektów społecznych, m.in. tłumacząc temat OZE w lokalnej społeczności (PODpunkt) czy organizując zbiórki ubrań i funduszy na rzecz osób z Ukrainy (Fashion from Passion). Do tej pory udział w olimpiadzie wzięło 70 000 młodych ludzi. W sumie zrealizowali ponad 4500 projektów społecznych, które pozytywnie wpłynęły na ich najbliższe otoczenie, osiedle, miasto czy na środowisko lub zwierzęta. W sumie dobry wpływ tych projektów odczuło już ponad 30 milionów Polaków.

Dobro dla siebie i innych

Po przytłaczającym czasie pandemii zauważamy, że młodzież odżywa. Ma ciekawe pomysły i widzi, jakie pozytywne zmiany może wprowadzić w swoim otoczeniu. Nauczyciele natomiast odkrywają w działaniu społecznym z młodymi szansę na bycie takim nauczycielem, jakim zawsze chcieli być, mającym silną relację z uczniami, czującym na co dzień ich wdzięczność i pracującym z misją — mówi Paula Bruszewska i zachęca uczniów, którzy chcą działać społecznie, do rejestrowania się na platformie zwolnienizteorii.pl.

Platforma zapewnia materiały, pigułki wiedzy i porady, jak działać zespołowo i efektywnie. Dzięki niej można aktualizować postępy pracy, a na koniec podsumować wyniki. Każdy uczestnik, który ukończy swój projekt, odbiera międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP. To prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tys. kierowników projektów z całego świata i uznawana przez pracodawców.

Kompetencje przyszłości efekt uboczny z działania społecznego

Oprócz relacji z kolegami i koleżankami w projekcie, certyfikatu i realnego dobra uczestnicy zdobywają cenne kompetencje, które są wysoko cenione przez pracodawców.

Jak zauważa Maja Chabińska-Rossakowska z ING Banku Śląskiego to właśnie umiejętności miękkie mogą zaważyć o decyzji o zatrudnieniu danej osoby w firmie. — Coraz częściej zauważamy, że twarda wiedza to kwestia do szybkiego wypracowania. Natomiast kompetencje społeczne to złoty graal wśród umiejętności kandydata, bo dają gwarancję, że dana osoba będzie umiała pracować w zespole, reagować na pojawiające się potrzeby czy pracować pod presją czasu — mówi Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor HR, Przewodnicząca Rady Fundacji ING Dzieciom.

Pod koniec roku szkolnego najlepsze projekty będą mogły powalczyć podczas wielkiego finału m.in. o nagrodę „Złotego Wilka”. Szkoły, które zainspirują młodych do wzięcia udziału w olimpiadzie, zostaną docenione w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. Nagrody dla najlepszych projektów wręczane są przez najwyższe władze państwowe oraz przedstawicieli największych firm w naszym kraju. Aby wziąć udział w tegorocznej olimpiadzie, wystarczy zebrać zespół, zarejestrować się i stworzyć projekt do 22 listopada na stronie zwolnienizteorii.pl.

O Zwolnionych z Teorii

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.