|

Czy to koniec epoki „Great Resignation” w Polsce? Polacy myślą o odejściu z pracy, ale coraz rzadziej

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r. – Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada. Niska satysfakcja z wynagrodzenia nadal jest faktem: tylko 27 proc. Polaków jest zadowolonych ze swoich zarobków. Mimo to, jesteśmy ostrożni podejmując decyzję o zmianie pracy i odczuwamy mniejszą stabilność zatrudnienia, co także wyróżnia nas na tle Europy Zachodniej.

Konsekwencją wielu zdarzeń, które dotykają nas przez ostatnie lata i odczuwanego braku satysfakcji i samorealizacji w pracy oraz często zmiany priorytetów życiowych jest obserwowane na całym świecie zjawisko tzw. „Great Resignation” – czyli masowego odchodzenia od dotychczasowej pracy. Zjawisku sprzyja rynek pracownika i niski poziom bezrobocia. O zmianie pracy najczęściej myślą pracownicy „przyparci do muru” – ci z nich, którzy chcą zarabiać więcej lub którzy nie widzą możliwości rozwoju czy pogodzenia swojego stylu życia z wymaganiami firmy. Zamiast rozmowy z pracodawcą – decydują się na zmianę pracy.

Zjawisko to obserwowaliśmy również w Polsce. Ostatnie miesiące jednak z perspektywy polskiego rynku pracy przynoszą inne sygnały. Po pandemii, trudna sytuacja geopolityczna, wojna tocząca się za granicami kraju, jedna z najwyższych w UE inflacja czy widmo kryzysu energetycznego i gospodarczego – potęgują poczucie braku stabilności. Dotyczy ono zarówno zarządów firm, które nie są w stanie przewidzieć losów prowadzonego przez siebie biznesu, kierunków rozwoju firmy, jak i pracowników, którzy to wyczuwają.

Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy. Poziom lojalności względem pracodawców wzrósł z 52 proc. do 58 proc. – czyli do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem w Europie lojalność pracowników wciąż spada (z 55 proc. do 51 proc.). „Jednocześnie, odczuwamy mniejszą stabilność zatrudnienia, co także wyróżnia nas na tle Europy Zachodniej, a tylko 27 proc. pracowników jest zadowolonych z zarobków” – informuje Magdalena Warzybok, dyrektor zarządzająca Kincentric Poland.

Chociaż płaca jest problemem dla wszystkich, to według raportu, w Polsce poczucie satysfakcji z wynagrodzenia jest znacząco niższe w porównaniu do krajów świata, Europy i Europy Wschodniej (Polska 27 proc., Europa Wschodnia 45 proc., świat 52 proc). Badanie Kincentric wskazuje także na globalne obniżenie zaangażowania pracowników (o 6 p.p.), czyli poza omawianą już lojalnością, także poczucia motywacji do pracy i chęci polecania pracodawcy. Inaczej na tym tle wypada Polska, gdzie zaangażowanie wzrosło na koniec pierwszego kwartału 2022 r.  o 3 punkty procentowe, do poziomu 54 proc.

„Kolejny raz obserwujemy, że polski rynek pracy zachowuje się trochę inaczej niż pokazują to globalne trendy. Poziom wskaźnika zaangażowania w Polsce jest wysoki jak na obserwowane przez blisko 20 lat trendy. Standardowy poziom na naszym rynku wynosi średnio ok. 50 proc. i oznacza okres stabilizacji. Wzrost ten może mieć źródło w rosnącym niepokoju co do przyszłości, niestabilnej sytuacji w regionie, poczuciu, że najgorsze dopiero przed nami” – wyjaśnia Magdalena Warzybok. „W tej sytuacji spada skłonność do podejmowania dodatkowego ryzyka, jakim niewątpliwie jest zmiana pracy” – dodaje.

Według dyrektor zarządzającej Kincentric Poland, aby poprawić poczucie stabilności i motywacji pracowników, organizacje muszą skoncentrować się na ludziach i ich doświadczeniu. Potrzebny jest strategiczny, innowacyjny HR, który będzie koncentrował się na szybko zmieniającej się sytuacji, potrzebach biznesu oraz pracowników i nie będzie bał się sięgać po nowe rozwiązania, nawet jeśli nie były do tej pory stosowane. To duża bolączka działów HR, które uwielbiają wdrażać centralne procesy np. oceny rocznej, bo są wygodne w koordynacji, ale niestety niewiele mają wspólnego z tym, czego faktycznie potrzeba pracownikom i firmom walczącym o utrzymanie rentowności przy rosnących kosztach praktycznie wszystkiego.

Przygotowanie organizacji i pracowników na nieustające zmiany, jednocześnie zapewniając poczucie bezpieczeństwa, kierunku i sensu – to największe wyzwania na teraz. A do zrobienia jest jak zawsze dużo. Tym bardziej, że badania Kincentric wskazują, że pojedyncze, punktowe działania nie zapewniają pracownikom wysokiego poziomu zadowolenia z doświadczeń w pracy.

Powinno to być jednoczesne oddziaływanie na różnych płaszczyznach tzw. Emloyee Experience, m.in.: docenianie, realne możliwości rozwoju kariery, efektywna organizacja pracy – w tym rozwiązania dotyczące pracy hybrydowej, zapewnienie odpowiedniej liczby osób o dobrych kompetencjach, komunikowanie wizji i kierunku na przyszłość, wspierające przywództwo i pozytywne nastawienie do zmiany. Umożliwiają one organizacjom skuteczne angażowanie i zatrzymywanie pracowników.

„Jednym z kluczowych elementów zmniejszających poczucie stresu i zmęczenia związanego z pracą – jest budowanie poczucia sensu oraz dodająca energii i nadziei wizja przyszłości. To zadanie dla zarządów i menedżerów. W skrajnie nieprzewidywalnym otoczeniu polityczno-gospodarczym jest to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie jedno z najważniejszych zadań liderów na najbliższe lata.

Warto na bieżąco śledzić i monitorować zmieniające się potrzeby pracowników i priorytety, bo ostatnie lata pokazują, że to, co dla pracowników miało kluczowe znaczenie 2-3 miesiące temu, może być już nieistotne. W tym sensie organizacje muszą analizować rynek pracy i oczekiwania swoich ludzi tak samo dynamicznie i wnikliwie jak otoczenie biznesowe.” – podsumowuje Magdalena Warzybok.

O Kincentric

Kincentric to firma doradcza w obszarze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Od blisko 25 lat wspiera polskie organizacje w budowaniu angażujących środowisk pracy, tworzeniu kultury organizacyjnej spójnej ze strategią biznesu, rozwoju liderów i funkcji HR. Dla Kincentric to ludzie są w centrum biznesu, a współpraca i bliskie relacje pozwalają uwolnić energię, innowacyjność i efektywność, które przynoszą wyniki oraz ułatwiają transformację organizacji i wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

Kincentric wyróżnia unikalne podejście badawczo-doradcze, w ramach którego kluczowe decyzje w obszarze zarządzania ludźmi podejmowane są w oparciu o dane. Kincentric jest liderem w zakresie badań pracowniczych i organizatorem Programu Best Employers (Najlepsi Pracodawcy) – największego badania zaangażowania pracowników w Polsce.