|

Dlaczego dodatkowy płatny urlop jest wciąż rzadkością w polskich firmach?

Zdjęcie jest ilustracją do artykułu: Dlaczego dodatkowy płatny urlop jest wciąż rzadkością w polskich firmach?. Przedstawia młodą kobietę leżącą na łóżku z laptopem, w tle krajobraz morski. Na zdjęciu znajduje się logo Sodexo i tytuł działu: Notatki Prasowe.

Warszawa, 27 czerwca 2022 r. – Inflacja i sytuacja gospodarcza sprawiają, że część pracowników zmienia plany wakacyjne, a wyjazdy urlopowe stają się mocniej odczuwalnym obciążeniem w domowym budżecie. Realnym wsparciem w takiej sytuacji są świadczenia pozapłacowe.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez PBS dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, 39% wszystkich ankietowanych firm oferuje swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku, np. w formie wczasów pod gruszą. Rzadkością jest dodatkowy płatny urlop – jako benefit proponuje go zaledwie 5% badanych. W mniejszych firmach trudniej o świadczenia związane z wypoczynkiem.

Okres wakacyjny to czas regeneracji, który jednocześnie potrafi być wymagający finansowo. Jak ulżyć pracowniczemu portfelowi w obliczu galopujących cen? Dofinansowanie wypoczynku, np. jako świadczenie urlopowe lub wczasy pod gruszą, jest pożądanym benefitem, jednak częściej proponują go duże organizacje niż małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak pokazuje badanie PBS, potencjał rynku benefitów pracowniczych, zrealizowane na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, im większa liczba pracowników w firmie, tym częściej benefit ten jest dostępny – nawet do 76% w firmach zatrudniających ponad 500 osób. Dla porównania: w firmach liczących 20-49 pracowników odsetek wskazań wynosi 29%, a w przedsiębiorstwach zatrudniających 50-99 pracowników: 53%.

– Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, najczęściej wypłacają firmy, które posiadają zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwykle są to duże organizacje. Z kolei małe firmy mogą, ale nie muszą zaproponować pracownikom świadczenie urlopowe. Jeśli nie planują przeznaczyć środków na taki benefit, mają obowiązek poinformować o tym zatrudnionych – mówi Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. 

Z badania wynika również, że w firmach, w których przeważają pracownicy biurowi, dofinansowanie wypoczynku jest znacznie bardziej popularne niż w pozostałych organizacjach. Na taką formę świadczenia wskazało 58% firm, w których strukturach dominują tzw. białe kołnierzyki, podczas gdy w firmach z przewagą niebieskich kołnierzyków (pracowników fizycznych) wskazań było 25%.

Dodatkowe wolne – święty Graal?

Sposobem na odpoczynek i złapanie work-life balance, co z kolei wpływa na większą efektywność i zaangażowanie, jest także dodatkowy płatny urlop. Długi, kilkumiesięczny urlop regeneracyjny, tzw. sabbatical, praktykowany jest za granicą i pracodawcy pokrywają koszty takiej przerwy w pracy. W Polsce dodatkowe płatne urlopy nie są często spotykane – z badania Sodexo wynika, że tylko 5% wszystkich badanych firm oferuje taki rodzaj benefitu. Stosowanie tego rozwiązania najczęściej deklarują firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników (13%).

Jakie jeszcze benefity pracownicze mogą stanowić wsparcie pod kątem wakacji? 14% badanych, spośród firm oferujących podarunki dla pracowników, przekazuje upominki z okazji wakacji. Jedną z form podarunków są karty przedpłacone, którymi można płacić za zakupy w sklepach czy restauracjach, co również przydaje się podczas urlopów i wyjazdów krajowych bądź zagranicznych.

Pracownicy potrzebują dzisiaj przede wszystkim praktycznych i elastycznych rozwiązań, które pomogą odciążyć domowy budżet. Świadczenia związane z wypoczynkiem i urlopami, podobnie jak benefity finansowe pozwalają w bardzo konkretny sposób realizować plany pracowników i wspierać ich dobrostan. To szczególnie ważne teraz, gdy tak wiele mówi się o stresie, przeciążeniu emocjonalnym, spadkach motywacji, wypaleniu zawodowym – podkreśla Katarzyna Turska.

Jakie świadczenia dominują w polskich firmach?

Blisko 89% badanych organizacji proponuje swoim pracownikom podarunki z różnych okazji. Zdecydowana większość firm oferujących podarunki przyznaje je z okazji Świąt Bożego Narodzenia (94%) oraz z okazji Świąt Wielkanocnych (54%).

Połowa badanych firm ma dla swoich pracowników świadczenia z zakresu finansowania posiłków, a co dziesiąta organizacja dofinansowuje posiłki regularnie. Na dofinansowanie wydarzeń w ramach kultury i rekreacji mogą liczyć pracownicy co czwartej firmy. Kursy językowe i szkolenia oraz wyjazdy integracyjne oferowane są przez ok. jedną trzecią firm.

Średnio przyznawanych jest ok. pięć świadczeń. Obserwowana jest zależność: im większa firma, tym większa liczba dostępnych świadczeń. W przypadku firm liczących powyżej 500 pracowników pakiet sześciu i więcej świadczeń deklaruje aż 59% badanych, podczas gdy w firmach zatrudniających 10-19 osób taka liczba świadczeń stanowi 37%. Tendencja do przyznawania większej ilości benefitów widoczna jest też bardziej w firmach, w których przeważają pracownicy biurowi.

Cel benefitów – z perspektywy pracodawcy

Dlaczego pracodawcy decydują się przyznać takie, a nie inne świadczenia? Z jakiego powodu sięgają po oferty benefitowe? Przede wszystkim są one traktowane jako narzędzie do budowania motywacji, zadowolenia oraz zaangażowania pracowników (57% wskazań). Takie spojrzenie na politykę benefitową widoczne jest zarówno wśród dużych organizacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, biorących udział w badaniu zrealizowanym dla Sodexo.

Wykres. Z jakiego powodu firmy oferują pracownikom benefity?

Grafika przedstawia wykres z danymi na temat: z jakiego powodu firmy oferują pracownikom benefity?

Co jeszcze skłania pracodawców do przyznawania dodatkowych świadczeń? „Oczekują tego pracownicy” – tak odpowiedziało 44% badanych, co jest dobrą wiadomością, świadczącą o tym, że organizacje coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że efektywna polityka benefitowa opiera się na dialogu z pracownikami, diagnozie ich potrzeb i reagowaniu na aktualne oczekiwania.

Kolejny argument wiąże się z kwestiami rekrutacyjnymi – świadczenia pozapłacowe pomagają w przyciągnięciu większej liczby kandydatów (31%). Aby pozyskać talenty, benefity najczęściej wprowadzają duże firmy. Warto jednak dodać, że w tym wypadku również potrzebna jest znajomość preferencji, trendów i oczekiwań, by móc przygotować ofertę, która pozwoli wyróżnić się na tle innych organizacji i rzeczywiście zwróci uwagę potencjalnych pracowników.

Jak pokazują wyniki badania Sodexo, część pracodawców jest zdania, że benefity są bardziej elastycznym rozwiązaniem niż podwyżka (26%). Jedna czwarta badanych odwołuje się do argumentu związanego z konkurencyjnością i twierdzi, że proponowanie świadczeń jest koniecznością w ich branży. Warto przy tym zauważyć, że wiedzę na temat benefitów pracownicy czerpią głównie od znajomych z branży (49%) i od innych pracowników (40%) – tak wskazali badani pracujący w firmach zatrudniających od 10 do 99 osób. To ważna informacja dla pracodawców, którzy chcą świadomie tworzyć atrakcyjne pakiety benefitowe i oferować praktyczne rozwiązania.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie Sodexo BRS Polska w okresie XII.2021 r. – II.2022 r. na próbie n=810 pracowników odpowiedzialnych w firmach za sprawy pracownicze. Badanie zrealizowane zostało techniką mix-mode: osobiście (CAPI) i telefonicznie (CATI).

O Sodexo

Grupa Sodexo to światowy lider w zakresie rozwiązań podnoszących jakość życia. Od ponad 50 lat jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność, zaangażowanie
i zadowolenie pracowników oraz partnerów biznesowych. Zatrudniając 412 000 pracowników w 55 krajach jest 19. największym pracodawcą na świecie. Grupa Sodexo świadczy usługi dla nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz usługi motywacyjne (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia ponad 100 milionów konsumentów.

O Sodexo w Polsce

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce, od ponad 21 lat, odpowiada za transformację świadczeń pozapłacowych – wspiera firmy w motywowaniu, budowaniu zaangażowania i zadowolenia pracowników (Employee Experience) oraz wyznacza kierunek rozwoju narzędzi angażowania i lojalizowania kontrahentów, klientów i sił sprzedaży (Incentive & Recognition).

Wyznaczając nowe trendy na rynku, spółka jako pierwsza wdrożyła m.in. przedpłaconą kartę zbliżeniową, płatności mobilne kartami przedpłaconymi, a także w pełni wirtualną kartę bez plastikowej formy. Na szeroki wachlarz oferowanych rozwiązań, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby odbiorców, składają się od kart przedpłaconych wydawanych z polskim bankiem, nowoczesnych i bezpiecznych wirtualnych kart, przez szeroki katalog nagród, e-nagród i tradycyjnych kuponów aż po kompleksową obsługę złożonych rozwiązań motywacyjnych.

Przeczytaj też: