|

Działania CSR w biznesie

W XXI wieku biznes ewoluował. W ciągu ostatnich 20 lat zmieniło się bardzo dużo, począwszy od podejścia pracodawcy do czasu pracy (większa elastyczność) i sposobu wykonywania zlecanych obowiązków, poprzez zwrócenie uwagi na kulturę organizacji, traktowanie pracowników w sposób niezależny od ich płci, pochodzenia, wieku. Większą rolę zaczęły odgrywać także działania CSR.

Pierwsza definicja CSR pojawiła się już w latach 70 za sprawą Archiego Carrolla – na jej podstawie powstała później piramida CSR, która uwzględnia odpowiedzialność ekonomiczną, prawną, etyczną i filantropijną.

W 2020 roku większość firm ma świadomość, że tworzenie w firmie społeczności, która może być bardzo zróżnicowana, niesie za sobą dużą odpowiedzialność w zakresie prezentowanych wartości, ale i niesienie dobrych zmian, które wpłyną na globalne problemy naszej planety.

Czym dokładnie jest CSR?

Rozwinięcie skrótu CSR (eng. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to przede wszystkim taka strategia zarządzania przedsiębiorstwem, która zgodna jest z interesem społeczeństwa, uwzględnia aspekty środowiskowe, a także różne grupy interesariuszy.

To coś więcej niż tylko dbanie o własnych pracowników, ale też zaangażowanie w zwiększanie świadomości na temat szkodliwości pewnych biznesów. To również promowanie postaw proekologicznych i tolerancji dla różnorodności.

Wyróżnia się konkretne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, są to: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne.

W takich działaniach potrzebne są też narzędzia, którymi można się wspierać. Wśród nich znajdują się kampanie społeczne, systemy zarządzania, działania proekologiczne, wolontariat pracowniczy czy też odpowiednie znakowanie produktów. Najczęściej podejmowanie przez firmy aktywności to przede wszystkim:

– bezpośrednie darowizny dla grup non-profit, takich jak lokalny bank żywności, często w połączeniu z wolontariatem pracowników

– programy szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych lub innych grup pozbawionych praw obywatelskich, zagrożone społecznym wykluczeniem

– zobowiązanie do zapewnienia różnorodności pracowników ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną, brak dyskryminacji

– recykling, mniejsze zużycie energii i wody przez organizację, wydajniejszy łańcuch dostaw, promowanie z korzystania z transportu publicznego, lub jazdy na rowerze

Możliwości jest na pewno wiele. Wykorzystanie ich, a także skala działań zależy zapewne w znacznym stopniu od wielkości przedsiębiorstwa, profilu ich działalności, a także poziomu świadomości społecznej liderów i współpracowników danej organizacji.

Polscy (i nie tylko) liderzy CSR

Jeszcze przed prześwietleniem rodzimego rynku, warto wziąć pod lupę kilka istotnych zagranicznych przykładów. W Kanadzie firmy górnicze często współpracują ze społecznościami i grupami Aborygenów.

Przekształcanie terenów lądowych w kopalnie może mieć znaczący wpływ na środowisko aborygeńskich społeczności mieszkających w pobliżu tych miejsc. Cameco Corporation nadzoruje programy edukacyjne skierowane do ludów północnych i Aborygenów, Softrock Minerals Ltd. przekazuje pieniądze na szkoły i projekty. Przykłady aktywności są bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji i potrzeb.

Najbardziej rozpoznawalna kawiarnia na świecie, firma Starbucks również może się pochwalić swoją działalnością. Poza tym, że zobowiązali się do realizacji procesu zakupu i palenia ziaren kawy w sposób etyczny, jednocześnie chcą zmniejszyć o połowę swoją emisję dwutlenku węgla, produkcję odpadów i oszczędzić znacząco wodę w ciągu następnej dekady.

Polskim liderem pośród firm biorących udział w XII edycji Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, w grudniu 2019 została Tikkurila. Laureatem jest producent farb do malowania wnętrz i elewacji. Doceniono firmę za działania związane z wdrażaniem zasad Odpowiedzialnego Biznesu, za budowanie dobrych relacji z pracownikami, bogaty pakiet świadczeń socjalnych, stawianie zasad BHP.

W kwestii działań na rzecz planety na pewno na uwagę zasługuje firma IKEA. Szwedzki producent mebli od lat ma wdrożona swoją strategię w tym zakresie, ale od 2018 została ona zaktualizowana.

Opublikowano raport już zrealizowanych działań. Obejmuje on cały łańcuch wartości, w tym produkcję, dostawy i sprzedaż. Odnawialne źródła energii, nowe zrównoważone rozwiązania dla klientów. Co istotne, ponad połowa asortymentu IKEA wytworzona jest z odnawialnych materiałów.

Z kolei sieć sklepów Kaufland zwraca uwagę na problem marnowania żywności. W swojej kampanii sugerują klientom, że zbyt duża liczba jedzenia na świecie jest wyrzucana i zachęca do kupowania chociażby warzyw i owoców, które może odbiegają od reklamowego piękna, ale jak głosi hasło ich kampanii – „To się nadaLje”.

Działania jakie można uznać za zgodne z założeniami CSR wyznaczają nam także obecne czasy, czyli pandemia, przez którą wiele osób na rynku pracy straciło zatrudnienie. Firma Budimex nawiązując do tej sytuacji uczestniczyła w akcji #Niezwalniajmy. W akcję zaangażowało się też wielu patronów ze środowiska biznesowego oraz CSR, m.in.: Polskie Stowarzyszenie HR.

Po co to wszystko?

Być może nie byłoby w działaniach CSR nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że na świecie ogromna liczba producentów wciąż przysparza kłopotów naszej planecie, dodatkowo wykorzystując do pracy dzieci, chociażby szyjące w szwalni ubrania dla znanych sieciówek.

Wylewanie toksycznych odpadów do rzek i oceanów, wyzysk pracowników w fabrykach pracujących w niegodnych warunkach, często za nieadekwatne wynagrodzenie, to niestety tylko niektóre z problemów jakie stwarzają poszczególne organizacje. Dlatego warto do działań CSR przywiązać większą uwagę i promować to, co da ludzkości i naturze zysk, niekoniecznie w postaci finansowej.

Takie podejście na pewno się opłaci, chociażby ze względu na dobry PR dla firmy, a nawet nagrody dla tych najlepszych. Świadomość społeczna niewątpliwie wzrasta.

W ciągu ostatnich kilku lat, poza wynagrodzeniem i wykonywanymi obowiązkami, w momencie poszukiwania pracy dużą uwagę zwraca się na sposób traktowania pracowników przez pracodawcę, benefity i atmosferę pracy.

Z pewnością informacje o działaniach CSR, które jako pierwsze wskaże wyszukiwarka podczas research’u tylko zachęcą kandydatów do pracy w takim miejscu. Pozytywy można byłoby długo wymieniać, ale dobry przykład i pomoc zawsze są w cenie.

Autor: Maria Jarzębowska

Czytaj takżeBudżet partycypacyjny w HR