|

Zaangażowanie Banku BNP Paribas na rzecz zrównoważonego rozwoju docenione w prestiżowych konkursach

Konsekwentne działania oraz innowacyjne i strategiczne wdrażanie coraz to nowych inicjatyw zrównoważonego rozwoju przyniosły Bankowi BNP Paribas szereg nagród związanych z obszarem ESG. Na przełomie listopada i grudnia przedstawiciele Banku Zielonych Zmian odebrali statuetki za Raport zintegrowany za 2021 rok, aktywizację osób z niepełnosprawnościami, rolę „Wizjonera ESG”. W ramach konkursu „Lider ESG” bank został doceniony za zintegrowaną strategię GObeyond a Fundacja BNP Paribas za program stypendialny „Klasa”.

– Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych priorytetów strategii GObeyond Banku BNP Paribas na lata 2022-2025. Termin strategii jednak nie determinuje naszego myślenia o zrównoważonym rozwoju. Od lat intensyfikujemy nasze działania, by maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. To naturalna filozofia działania dla odpowiedzialnej instytucji finansowej. Naszą rolą jest odpowiadanie na potrzeby Klientów i wspieranie ich w zrównoważonym rozwoju, poprzez ofertę produktów i usług, a także bycie godnym zaufania partnerem w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Przyznane nagrody to kolejne docenienie naszego zaangażowania. To potwierdzenie obrania właściwego kierunku, a co najważniejsze motywator do pozostania na tej ścieżce – mówi Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustaiability Officer Banku BNP Paribas.

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok otrzymał nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. W uzasadnieniu organizatorzy podkreślili, że publikacja spełnia najwyższe standardy w zakresie raportowania niefinansowego.

Jury doceniło zawarcie wskaźników GRI, TCFD i wynikających z Taksonomii EU, oraz odniesienie poszczególnych wskaźników do Wytycznych raportowania ESG opracowanych przez GPW. Zdaniem jury publikacja może stanowić punkt odniesienia dla innych spółek giełdowych, które chcą udostępniać raporty zintegrowane.

 „Lider ESG” to tytuł przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska lub zrównoważony rozwój społeczny oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Bank BNP Paribas został nagrodzony w dwóch kategoriach. Otrzymał Złotą nagrodę w kategorii „Strategia”, w której wyróżniono jego strategię GObeyond na lata 2022-2025 integrującą cele biznesowe z aspektami równoważonego rozwoju. W kategorii „Program edukacyjny” Fundacja BNP Paribas otrzymała wyróżnienie za realizowany od blisko 20 lat program stypendialny „Klasa” dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości.

W konkursie „Innowator ESG 2022”, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie ESG, bank został wyróżniony mianem „Wizjonera ESG 2022” za „odczarowywanie ESG, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju, rolę edukatora, aktywność i innowacyjność”. Konkurs promuje najlepsze praktyki z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest wyróżnienie projektów, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalnych oraz poprawiają transparentność i ład korporacyjny w organizacjach

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w Banku BNP Paribas została wyróżniona Nagrodą Karty Różnorodności dla inicjatyw pracodawców z zakresu DEI, czyli diversity, equity, inclusion. Do konkursu zgłoszono 164 inicjatywy podejmowane przez firmy, samorządy i organizacje pozabiznesowe. Organizatorem plebiscytu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. Bank otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii „partnerstwo”, gdzie pod uwagę brano współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością.

O BNP Paribas Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z 200 lat doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas, której historia sięga 1822 r.

W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozszerzała zakres swojego działania i współkreowała zmiany, które przechodził globalny sektor bankowy. W XX wieku stała się pionierem w obszarze, który dziś nazwalibyśmy sponsoringiem. Od ponad 100 lat angażuje się w rozwój kinematografii w Europie, a od niemal 50 wspiera rozwój tenisa. Jako jedna z pierwszych instytucji finansowych mocno zaangażowała się we wspieranie zielonej transformacji. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank uniwersalny o globalnych możliwościach, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.