Grafika jest ilustracją do artykułu: Euroclear rozszerza swój oddział w Krakowie. Przedstawia graficzne elementy na niebieskim tle i czarny tytuł Euroclear oraz Notatki Prasowe.
|

Euroclear rozszerza swój oddział w Krakowie

Powstaje centrum technologiczne i 400 nowych miejsc pracy dla IT, finansów jak i w funkcjach wsparcia

Euroclear ogłosił dalszą rozbudowę swojego krakowskiego oddziału, obejmującą otwarcie nowego centrum technologicznego, stworzenie stanowisk pracy dla wysokiej klasy specjalistów.

Euroclear zwiększy liczbę pracowników w swoim oddziale w Krakowie o kolejne 400 osób w ciągu 3 lat. Zwiększy to łączną liczbę zatrudnionych do 1200 osób. To potwierdza ważność Krakowa jako drugiego co do wielkości oddziału Euroclear, zaraz po Brukseli

Ta decyzja stanowi część ciągłej strategii, realizowanej w całym przedsiębiorstwie Euroclear. Jej celem jest poszerzenie zaplecza kadrowego oraz rozwój i dalsze inwestycje w zakresie krytycznych zdolności. Szczególnie chodzi o obszary takie jak przetwarzanie danych, cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie zwraca się uwagę na wzmocnienie funkcji bezpośredniego kontaktu z klientem, wsparcia i kontroli.

Euroclear realizuje strategię inwestycyjną, zwiększając zatrudnienie i rozwijając krytyczne zdolności, takie jak cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie wzmocnią bezpośredni kontakt z klientem.

Co leżało u podstaw decyzji o rozbudowie centrum technologicznego Euroclear w Krakowie?

U podstaw decyzji o wyborze Krakowa, jako miejsca ekspansji, leżała dostępność wykwalifikowanych pracowników. Ponadto prężny ekosystem technologiczny tworzony przez liczne przedsiębiorstwa technologiczne i finansowe. Wreszcie możliwość wykorzystania potencjału istniejącego oddziału Euroclear założonego w 2013 roku.

Euroclear poszukuje szerokiego spektrum specjalistów do swojego rozbudowywanego centrum technologicznego w Krakowie. Między innymi inżynierów oprogramowania, deweloperów front-end, inżynierów infrastruktury, analityków biznesowych IT, architektów chmury, inżynierów danych i specjalistów robotyzacji procesów biznesowych. Z kolei do zapewnienia bezpieczeństwa i wszechstronności działalności operacyjnej, Euroclear będzie potrzebował specjalistów od cyberbezpieczeństwa, zgodności z prawem i etyki, specjalistów od ryzyka jak i ekspertami w dziedzinie finansów, zasobów ludzkich i doradztwa biznesowego.

Kiedy otwarcie nowego oddziału centrum technologicznego?

Nowy krakowski oddział Euroclear zostanie otwarty 25 maja 2023 r., w obecności pracowników i kadry kierowniczej Euroclear oraz przedstawicieli władz samorządowych i innych przedsiębiorstw z krakowskiego segmentu technologiczno-finansowego.

Krakowski oddział Euroclear, który mieści się przy ulicy Puszkarskiej w kompleksie biurowym Bonarka 4 Business (B4B), powstał w roku 2013 i w tym roku będzie obchodzić dziesięciolecie swojej obecności w Krakowie.

Przeczytaj też:

Tagi: ,