Konferencja HR Directors Summit // Warszawa

Program XI edycji konferencji, będzie skupiał się na studiach przypadku przeprowadzonych przez dyrektorów HR kluczowych firm działających na terenie Polski. Podobnie, jak w poprzednich latach, znacząca część konferencji przeznaczona zostanie na dyskusje i debaty.

Strona konferencji