|

Forum MeetBenefit już 20 września 2022. Wywiad z Mają Gojtowską

Magazyn Rekruter objął patronat medialny nad 7. edycją Forum MeetBenefit. W ramach patronatu medialnego mamy przyjemność zaprezentować Państwu ekskluzywny wywiad z Mają Gojtowską, która poprowadzi w trakcie wydarzenia dyskusję Czy na pewno umiemy wdrażać benefity w organizacji?”.

Kinga Kurysia: Tegoroczne Forum MeetBenefit odbywa się pod hasłem „Gładkie wdrożenie. Czyli jak przy współpracy z dostawcą skutecznie wprowadzać benefity”. Czy to dobry znak, że jako osoby związane z HR-em i branżą rekrutacyjną wychodzimy spoza zasłony dymnej benefitowego PR-u i coraz częściej zastanawiamy się nad realnym wpływem tego typu świadczeń na poprawę jakości życia pracowników, jak i skuteczności osiąganych celów?

Maja Gojtowska: Bez wątpienia tak. Okres pandemii i nagłe przejście do formatu pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej niejako zmusiły pracodawców do refleksji nad tym, czy sposób, w jaki korzystają ze świadczeń pozapłacowych w ogóle ma sens. Wiele organizacji zdecydowało się na ostre benefitowe cięcia, inne całkowicie przeformułowały swoją ofertę. Takie zmiany sprzyjają refleksji nad użytecznością konkretnych rozwiązań. I dobrze! Bardzo cieszę się, że coraz więcej firm decyduje się na rozwiązania nie tylko dlatego, że są fajne, ale szukają w nich prawdziwej wartości dodanej dla swoich pracowników.

Jest Pani związana z Forum MeetBenefit, w przeszłości brała już Pani w nim udział. Co sprawia, że to najważniejsza konferencja w Polsce poświęcona temu zagadnieniu?

Temat benefitów gości właściwie na każdym wydarzeniu branżowym, często jednak traktowany jest po macoszemu. Podczas Forum MeetBenefit mamy okazję wejść w temat głębiej – porozmawiać o trendach, konkretnych rozwiązaniach, ale też o strategii wdrażania benefitów, wyzwaniach z jakimi mierzą się osoby za nie odpowiedzialne. Cieszę się, że mamy na rynku takie wydarzenie.

Poprowadzi Pani podczas Forum panel dyskusyjny złożony zarówno z ekspertów HR, jak i dostawców usług. Czy może Pani podzielić się z nami w ramach zapowiedzi, na jakich zagadnieniach planuje się Pani skupić? Dlaczego warto czekać na tę rozmowę?

Zgodnie z tematem przewodnim wydarzenia będziemy wracać do podstaw. Moje doświadczenia pokazują, że właśnie z nimi mamy największy problem. Benefity wprowadzane są często do organizacji źle – brakuje analiz, przygotowania, komunikacji. W efekcie pracownicy nie są świadomi, jakie rozwiązania tak naprawdę oferuje ich firma, przez co z nich nie korzystają. Bardzo cieszę się, że w rozmowie wezmą udział zarówno praktycy HR, jak i dostawcy usług. Dialog tych dwóch stron jest bardzo potrzebny i wierzę, że właśnie dzięki takiemu zróżnicowaniu gości uda nam się wypracować konkretne wskazówki – drogowskazy, które pomogą pracodawcom wprowadzać kolejne rozwiązania w firmach.

Jakie trendy obserwuje Pani ostatnio na rynku benefitowym? Jakim ofertom przygląda się Pani ze szczególną ciekawością?

Trend numer jeden, który obserwuję dziś na rynku to benefity wspierające wellbeing pracowników. Wellbeing rozumiany jako zdrowie fizyczne, ale też psychiczne i finansowe. Bardzo cieszę się, że coraz więcej dostawców i pracodawców patrzy na temat tak szeroko. Trend numer dwa to rozszerzanie grupy odbiorców konkretnych benefitów. Są one tworzone już nie tylko dla pracowników, ale też ich najbliższych a nawet… czworonogich podopiecznych. Trend trzeci to coraz większe inwestycje pracodawców w dywersyfikowanie oferty benefitowej, tak aby odpowiadała ona na potrzeby wszystkich, często pracujących w skrajnych warunkach pracowników – tych przychodzących do biur czy zakładów produkcyjnych, tych pracujących częściowo z domu czy funkcjonujących całkowicie zdalnie.

Jak ważna jest rola dostawców usług i business partnerów w efektywnej implementacji benefitów pracowniczych?

Dostawca benefitów powinien nie tylko dostarczać dane rozwiązanie, ale przede wszystkim pomagać w jego wdrożeniu, promocji wśród pracowników, dostarczać danych i pomagać w ich analizie, a przede wszystkim szukać rozwiązań, które zwiększą liczbę aktywnych użytkowników danej usługi. Wdrożenie benefitu jest przecież sukcesem tylko wtedy, gdy korzysta z niego zdecydowana większość pracowników.

Jakie benefity należą do „benefitów przyszłości”, na które jeszcze nie jesteśmy gotowi?

Myślę, że benefity przyszłości będą niezwykle wyspecjalizowane. Nie będą to zwykłe ubezpieczenia zdrowotne, ale rozwiązania, które chronić będą pracowników i ich rodziny w przypadku chorób rzadkich i niewspieranych przez Państwo. Wierzę, że dynamicznie będzie się rozwijał rynek ubezpieczeń – już nie zdrowie czy turystyka, ale np. zwierzęta. Równocześnie benefity będą stawały się coraz bardziej spersonalizowane i szyte na miarę.

Jak przeprowadzić w firmie czy organizacji benefitowy audyt i realnie dopasowywać świadczenia do różnorodnych potrzeb osób zatrudnionych?

Jak w przypadku każdego audytu warto podzielić go na analizę sytuacji zastanej, badania ilościowe i jakościowe. W pierwszym kroku należy zastanowić się jak wygląda punkt wyjścia: które benefity są najchętniej wykorzystywane przez pracowników, a z których zespół zwyczajnie nie korzysta. Trzeba spojrzeć na liczby i statystyki, omówić je z dostawcami poszczególnych usług, zapytać się, jak wyglądają one na tle całej populacji klientów. Warto przeprowadzić również badania jakościowe, czyli pogłębione wywiady indywidualne lub focusy.

Pozwolą poznać one perspektywę pracowników, dowiedzieć się, jakie są ich największe bolączki, problemy związane z pracą, ale też życiem prywatnym. Warto pamiętać, o łacińskim źródłosłowie tego pojęcia: bene facere, czyli „czynić dobrze”. Innymi słowy, benefitem są wszystkie działania, w których pracodawca czyni coś dobrego dla pracownika, co niekoniecznie wiąże się z materialnymi korzyściami. Im więcej dowiemy się o trudnościach, frustracjach, wątpliwościach pracowników, tym łatwiej będzie nam wybrać rozwiązania, które odpowiedzą na ich potrzeby. Ostatni krok to badania ilościowe, które pozwolą nam na konkretne potrzeby i problemy spojrzeć z perspektywy liczb w skali całej organizacji.

Jak w związku z tym ewaluować wprowadzane benefity (badania satysfakcji, propozycje nowych usprawnień, otwarte konsultacje, feedback)?

Myślę, że każde z tych rozwiązań jest potrzebne. Prowadzone regularnie badania satysfakcji pozwolą monitorować na bieżąco zadowolenie zespołu. Stworzy to przestrzeń na zgłaszanie propozycji nowych usprawnień przez pracowników, co pozwoli rozbudowywać ofertę benefitów zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zespołu. Otwarte konsultacje, podobnie jak grupy focusowe, pozwolą wyłowić insighty dotyczące pracowników, a przekazywany na bieżąco feedback ułatwi dostawom benefitów modyfikowanie rozwiązań i ich rozwijanie.

Jakie błędy najczęściej popełniają firmy i pracodawcy, wprowadzając benefity jako element employer brandingu całej organizacji?

Myślę, że wciąż największym błędem jest sięganie po rozwiązania tylko dlatego, że są modne, albo ponieważ wprowadziła je konkurencja, a nie ponieważ potrzebuje ich zespół. Kolejny błąd to brak pracy z liczbami – analizy popularności konkretnych rozwiązań wśród pracowników i rezygnowania na bieżąco z benefitów, które zwyczajnie się nie sprawdziły. Błąd trzeci to bardzo ograniczona komunikacja wewnętrzna.

Jak tworzyć spójną komunikację organizacyjną podczas wprowadzania benefitów? O co dbać, o czym nie wolno zapominać?

Myślę, że najważniejsza jest świadomość, że komunikacja dotycząca benefitów nigdy się nie kończy. Nie wystarczy wysłać do pracowników komunikat o wprowadzeniu nowego rozwiązania. To za mało. Komunikacja powinna być rozpisana na wiele kanałów, ale też poszczególne akcje, które będą „podgrzewać” temat danego rozwiązania, edukować, ale też pokazywać korzyści i historie pracowników, którzy już z niego korzystają.

Jak w przypadku innych produktów i usług, również komunikację benefitów warto prowadzić w oparciu o ambasadorów i firmowych influencerów. Takie osoby mogą dostać dostęp do rozwiązania jako pierwsze i testować go, a później mówić o nim w najskuteczniejszym kanale komunikacji wewnętrznej, czyli… pocztą korytarzową. Bardzo ważną rolę w tym kontekście mają do odegrania również managerki i managerowie, którzy powinni być świadomi konkretnych rozwiązań oferowanych pracownikom przez organizację. 

Forum Meetbenefit: Gładkie wdrożenie. Czyli jak przy współpracy z dostawcą skutecznie wprowadzać benefity” już 20 września 2022 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dołącz do stacjonarnego wydarzenia. Udział jest bezpłatny! Rejestracja pod linkiem.

Wywiad przeprowadziła Kinga Kurysia

Tagi: