|

Forum Prawo Pracy

Forum Prawo Pracy poświęcone będzie aktualnym regulacjom oraz planowanym zmianom przepisów z zakresu prawa pracy. Prezentowane zagadnienia i poruszane tematy poparte będą o liczne case studies oraz najciekawsze praktyki rynkowe przedstawiane przez osoby z bogatym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się swoją wiedzą!

Zagadnienia, które będą poruszane na Forum Prawo Pracy

  • Jak egzekwować przestrzeganie zakazu od pracowników?
  • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji albo dopuszczających się nieuczciwej konkurencji?
  • Jakich informacji można żądać od pracownika pozostającego w konflikcie interesów?
  • Co może zrobić pracodawca w celu zapobiegania/przeciwdziałania konfliktowi interesów?
  • Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia?
  • Jakie są nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
  • Jaka odpowiedzialność i obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku mobbingu i dyskryminacji
  •  Jak efektywnie zarządzać czasem pracy i nadgodzinami

Udział w wydarzeniu stanowić będzie doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Spotkanie będzie obfitować w liczne inspiracje i nowe pomysły.

Zachęcam do aktywnego udziału w prelekcjach i życzę owocnego udziału w Forum!

Informacje organizacyjne

Organizator: Puls Biznesu

Kontakt: e-mail: szkolenia@pb.pl, tel: 22 333 97 77

Forum odbędzie się 7-8 czerwca 2017r.

Więcej na temat organizatora konferencji Forum Prawo Pracy znajdziesz tutaj.

Przeczytaj też:

Nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej – z czym muszą liczyć się pracodawcy?