|

Forum Prawo Pracy

Forum Prawo Pracy poświęcone będzie aktualnym regulacjom oraz planowanym zmianom przepisów z zakresu prawa pracy. Prezentowane zagadnienia i poruszane tematy poparte będą o liczne case studies oraz najciekawsze praktyki rynkowe przedstawiane przez osoby z bogatym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się swoją wiedzą!
Zaproszeni eksperci poruszą bieżące kwestie i odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

• Jak egzekwować przestrzeganie zakazu od pracowników?
• Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracowników naruszających zakaz konkurencji
albo dopuszczających się nieuczciwej konkurencji?
• Jakich informacji można żądać od pracownika pozostającego w konflikcie interesów?
• Co może zrobić pracodawca w celu zapobiegania/przeciwdziałania konfliktowi interesów?
• Jakie jest ryzyko zmiany kwalifikacji umowy o dzieło i umowy zlecenia?
• Jakie są nowe obowiązki dla zleceniodawców związane z wprowadzeniem stawki minimalnego wynagrodzenia
• Jaka odpowiedzialność i obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku mobbingu i dyskryminacji
• Jak efektywnie zarządzać czasem pracy i nadgodzinami
Udział w wydarzeniu stanowić będzie doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Spotkanie będzie obfitować w liczne inspiracje i nowe pomysły. Zachęcam do aktywnego udziału
w prelekcjach i życzę owocnego udziału w Forum!

ORGANIZATOR: Puls Biznesu

KONTAKT:
e-mail: szkolenia@pb.pl
www: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1056,forum-prawo-pracy
tel: 22 333 97 77