|

Fundusze inwestycyjne – sektor aktywnie rozwijający się w Polsce. Perspektywa HedgeServ

Kinga Kurysia: Dlaczego HedgeServ wybrał Polskę i właśnie Kraków, aby otworzyć swoje biuro?

Aleksandra Zielonka, HR Dyrektor w HedgeServ: HedgeServ od jakiegoś czasu szukał lokalizacji, która uzupełniałaby inne globalne lokalizacje naszej firmy z perspektywy biznesowej, edukacyjnej i eksperckiej. Podczas naszego wstępnego przeglądu Polska wyróżniała się jako lokalizacja, która nie tylko dobrze sprawdzi się dla HedgeServ z geograficznego punktu widzenia, ale także będzie zgodna z wartościami i kulturą, do której dąży HedgeServ. Następnie zawęziliśmy nasz zakres i wybraliśmy Kraków jako odpowiednią dla nas lokalizację.

Powodów jest wiele, ale przede wszystkim jest to drugi największy ośrodek studencki w Polsce, który ma bardzo bogatą ofertę edukacyjną, dynamiczny rynek pracy i jednocześnie bogate życie kulturalne i rozrywkowe. Na terenie miasta działają 23 uczelnie z ponad 300 różnymi kierunkami studiów, a absolwenci to nasza największa grupa docelowa. Nasza firma, jako jedna z niewielu na rynku, oferuje absolwentom kompletny program rozwoju, nastawiony zarówno na kompetencje miękkie jak i twarde. Rozwój, według tego planu, gwarantuje absolwentowi dodatkowo regularne podwyżki wynagrodzenia oraz zdefiniowaną ścieżkę kariery. Kraków to nie tylko świetna baza absolwentów, ale też pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na szybki rozwój i sukces firmy. Wszystkie te aspekty spowodowały, że firma postanowiła otworzyć właśnie tutaj swój oddział.

Jakim wyzwaniom musiała sprostać firma na początku swojej działalności w Krakowie?

Jak każda firma otwierająca nowe biuro w innym kraju, stanęliśmy przed wyzwaniami, takimi jak wybór właściwej lokalizacji, zatrudnienie, budowanie naszej marki, rozwijanie i dostosowywanie naszych kompetencji i wartości i wiele innych. Jako firma działająca na niszowym rynku funduszy musieliśmy zainwestować w rozwój marki, tak aby stała się rozpoznawalna na rynku lokalnym.

HedgeServ to znana na całym świecie i ugruntowana marka na wielu rynkach, a nasze doświadczenie i reputację wnieśliśmy również na rynek krakowski. Dzięki wsparciu i wiedzy naszej globalnej korporacji udało nam się to osiągnąć. Od samego też początku uczestniczyliśmy we wszystkich targach pracy dedykowanym zarówno studentom, jak i profesjonalistom oraz wspieraliśmy markę kampanią wizerunkową. Dzięki udziałowi w w tych licznych wydarzeniach mogliśmy zaprezentować firmę oraz oferowane stanowiska i benefity potencjalnym kandydatom. HedgeServ jest organizacją globalną i dzięki temu jesteśmy w stanie dużo inwestować w naszych pracowników, którzy mają duże możliwości uczenia się i rozwoju.

Jakich pracowników mają Państwo w swoich strukturach? Jaki jest Państwa idealny pracownik?

Jesteśmy organizacją globalną i różnorodną. Jedną z podstawowych wartości naszej firmy jest właśnie różnorodność, równość i inkluzja. Współpraca i interakcja w zespole są podstawą naszego sukcesu, a wsparcie i relacje to dwie z naszych głównych wartości. Jako rozwijająca się firma oferujemy stanowiska w różnych działach, dlatego jesteśmy otwarci na wszystkich kandydatów. Poszukujemy zmotywowanych pracowników, którzy szukają pracodawcy z silnym poczuciem podstawowych wartości i zdefiniowanym programem rozwoju kariery.

Jak wygląda szkolenie oraz podróże pracowników do innych krajów, w celu zbliżenia się do klientów zza granicy?

W dobie pandemii jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie treningi, szkolenia oraz spotkania w pełni zdalnie, z komfortowego i własnego miejsca zamieszkania. Każdy pracownik dostaje od nas laptop oraz niezbędny sprzęt, umożliwiający pracę w pełni zdalną oraz uczestnictwo w spotkaniach. Nasz kompleksowy program szkoleniowy obejmujący zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie, jest również oferowany wirtualnie, dając pracownikom możliwość spotkania i współpracy z kolegami z całego świata.

Jaka kultura panuje w firmie oraz w krakowskim oddziale?

HedgeServ posiada kulturę innowacji i ciągłego doskonalenia, która wciąż ewoluuje dzięki naszym pracownikom. Nasze wartości korporacyjne tworzą poczucie wspólnego celu i przynależności, gdy wspólnie pracujemy nad realizacją wizji i misji HedgeServ. Osiągamy pomyślne wyniki, demonstrując wartości i zachowania, które są podstawą tego, jak komunikujemy się z pracownikami i klientami.

Jaki tryb pracy funkcjonuje u Państwa? Na razie nie ma na rynku jasno skonstruowanych zasad dotyczących pracy hybrydowej, a każda firma musi samodzielnie sobie z tym radzić, jak Państwo rozwiązują tę kwestię?

Odwołam się tutaj do artykułu napisanego przez moją koleżankę dyrektor Maure Cullen. Od początku pandemii i przejścia do pracy w całkowicie zdalnym środowisku jako firma musieliśmy dostosować się do nowego sposobu pracy i współpracy z naszymi kolegami. Z biegiem czasu stopniowo dała się zaobserwować zmiana nastawienia ludzi w kontekście pracy w domu. To potwierdza, że jakość wyników, a nie czas spędzony przy biurku, jest znacznie lepszą miarą wydajności pracowników. Teraz wiemy, że zadania, o których kiedyś myśleliśmy, że muszą być wykonywane wyłącznie w biurze, w rzeczywistości można wykonywać równie dobrze, a nawet lepiej, w nowy i innowacyjny sposób. W HedgeServ koncentrujemy się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszych pracowników, staramy się słuchać ich potrzeb i preferencji co do miejsca pracy. Ufamy naszym pracownikom, że będą podejmować decyzje właściwe dla nich i naszej firmy, i chcemy dać im możliwość dokonywania tych wyborów.

Wspierają Państwo swoich pracowników na każdym poziomie działalności. Jak to wygląda w Krakowie, również w kontekście powrotów do biur?

Jeśli chodzi o powrót do pracy biurowej to w dalszym ciągu oferujemy pracownikom wybór w tej kwestii. Pracownicy konsekwentnie powtarzają nam, że możliwość pracy zdalnej jest dla nich ważna i jako organizacja chcemy być elastyczni w naszym podejściu. Niektórzy pracownicy chcieliby przejść na pracę całkowicie zdalną, a my jako firma w pełni to popieramy, jeśli oczywiście jest to możliwe na danym stanowisku. Jednak zdecydowana większość naszych pracowników preferuje model hybrydowy, czyli połączenie pracy w biurze i pracy zdalnej. Decyzja o przejściu na hybrydowy model pracy daje naszym pracownikom elastyczność w pracy z domu, jednocześnie pozwalając na pewne osobiste interakcje z kolegami, dzięki czemu zespoły i osoby mogą się łączyć, współpracować i wspierać się nawzajem. Wierzymy, że kontakt twarzą w twarz pozwala nam zachować kulturę wsparcia, innowacyjności i kreatywności, którą tak wysoko cenimy. Rozumiemy, że każdy pracownik ma inne potrzeby i motywacje, a przejście na elastyczny model pracy pozwala nam zaspokoić te indywidualne potrzeby.

Patrząc na liczne Państwa publikacje na LinkedInie, firma chętnie współpracuje z uczelniami, studentami i świeżymi absolwentami, dlaczego? Z jakimi uczelniami współpracują Państwo w Polsce?

Współpracujemy z sukcesami z wieloma uczelniami i to przede wszystkim bardzo pozytywnie wpływa na rozwój naszego biura w Krakowie. Najbardziej ścisłą współpracę prowadzimy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Bierzemy udział w kółkach branżowych dla studentów, różnego rodzaju warsztatach i wydarzeniach, jak targi pracy czy dni kariery. Prowadzimy też spotkania i warsztaty przybliżające studentom rynek funduszy, zarówno w formie merytorycznej jak i w formie gier i zabaw. Dodatkowo nasza firma w pełni sponsoruje pracownikom kwalifikacje ACCA i CIMA, a Uniwersytet Ekonomiczny oferuje w tym zakresie kursy podyplomowe, które również wspieramy.

Serdecznie dziękuję za wywiad.