Ilustracja do artykułu: "Ghosting w rekrutacji: Jak skutecznie się komunikować?"
|

Ghosting w rekrutacji: Jak skutecznie komunikować się z kandydatami?

Dowiedz się na czym polega ghosting w procesie rekrutacji. Poznaj metody komunikacyjne, które budują zaufanie i angażują obydwie strony na każdym etapie rozmowy z kandydatem.

Termin ghosting kojarzy się głównie z życiem prywatnym. Najczęściej stosuje się go w kontekście relacji między znajomymi, a także świata randek. Oznacza praktykę, w której jedna osoba nagle przerywa wszelki kontakt z drugą bez żadnego ostrzeżenia czy wyjaśnienia. Okazuje się, że to zjawisko występuje również w środowisku HR. Wielu rekruterów na co dzień boryka się z sytuacją, w której kandydat przestaje odpowiadać na próby komunikacji. Postawiliśmy przybliżyć najważniejsze statystyki związane z ghostingiem podczas procesów rekrutacyjnych, a także podzielić się metodami zwiększającymi szansę na skuteczną komunikację z potencjalnym pracownikiem. 

Ghosting – najważniejsze informacje

Zjawisko ghostingu jest nieprzyjemnym doświadczeniem dla osoby, która została w ten sposób potraktowana. Trzeba jednak podkreślić, że podczas rekrutacji takie działanie może wiązać się nie tylko ze zranionymi uczuciami. Przerwana komunikacja z kandydatem może wywołać szereg problemów dla całej organizacji. Szczególnie w sytuacji, w której firma chciała taką osobę zaprosić do stałej współpracy, np. rezygnując z innych kandydatów. 

Po pierwsze należy wspomnieć o straconym czasie i zasobach działu HR. Czas poświęcony na dany proces organizacyjny mogliby poświęcić na inne produktywne zajęcie. Poza tym działy, do których prowadzona jest rekrutacja, również mogą odczuwać zakłócenia. W końcu to one potrzebują nowego pracownika. Wszystko to może wpływać pośrednio na wydajność całej organizacji, a co za tym idzie – na aspekty finansowe firm. Dlatego ważne jest, aby firmy świadomie zarządzały tym zjawiskiem i podejmowały odpowiednie kroki w celu minimalizacji jego negatywnych skutków.

Negatywne skutki ghostingu podczas rekrutacji dla firmy:

  • Stracony czas i zasoby działu HR
  • Wydłużone procesy rekrutacyjne 
  • Zakłócenie pracy w działach, do których przeprowadzana jest rekrutacja
  • Potencjalnie negatywny wpływ na finanse firmy

Według danych zawartych w ubiegłorocznym raporcie portalu Indeed, zjawisko ghostingu w procesie rekrutacji staje się coraz bardziej powszechne. Wzrost liczby pracodawców, którzy doświadczyli tego typu sytuacji ze strony kandydatów, jest wyraźny – z 68 proc. do 78 proc. w ciągu roku. Co ważne, aż 62 proc. pracowników, zadeklarowało, że nie wyklucza takiego zachowania w przyszłości. 

Podobne statystyki możemy zaobserwować na polskim rynku. Wyniki sondy Magazynu Rekruter przeprowadzonej na portalu LinkedIn pokazały, że prawie 80 proc. respondentów zetknęło się ze zjawiskiem ghostingu podczas rekrutacji – czy to z pozycji rekrutera, czy też kandydata. Warto tutaj zaznaczyć, że ghosting działa także w drugą stronę. Pracodawcy również stosują tę praktykę wobec kandydatów. Wszystkie te dane pokazują potrzebę zwiększenia przejrzystości i komunikacji podczas procesu rekrutacji, aby zminimalizować negatywne skutki dla obydwu stron. 

Ludzkie podejście kluczem do sukcesu

Najprawdopodobniej nie da się całkowicie uniknąć ghostingu podczas rekrutacji. Istnieją jednak sposoby, aby zminimalizować występowanie tego zjawiska. Po pierwsze firmy powinny skupić się na poprawie skuteczności komunikacji. Pomóc w tym obszarze może klarowna informacja dotycząca harmonogramu procesu rekrutacyjnego. Jeśli są one zbyt długotrwałe, może to skutkować zniechęceniem kandydatów. Dlatego ważne jest, aby precyzyjnie komunikować plany i oczekiwania, aby kandydaci mieli jasny obraz przebiegu procesu rekrutacji.

Budowanie osobistych relacji z kandydatami jest kolejnym kluczowym czynnikiem w zapobieganiu ghostingowi. Wysyłanie zbyt wielu e-maili bez prawdziwej, osobistej interakcji może zniechęcić potencjalnych pracowników. Bez względu na formę komunikacji – czy to rozmowa twarzą w twarz, telefoniczna czy wideokonferencja – istotne jest, aby skupić się na prezentacji stanowiska oraz na wyjaśnieniu, dlaczego dany kandydat pasuje do firmy. Tego rodzaju interakcje umożliwiają wyjaśnienie procesu rekrutacyjnego i zapewnienie, że zainteresowanie kandydatem pozostanie wysokie.

Pamiętaj, aby postępować z innymi tak, jak chciałbyś, aby postępowano z tobą. W opisie stanowiska zawrzyj obietnicę, że firma przeprowadzi proces rekrutacyjny do końca z każdym osobą, z którą podjęła z nią kontakt. Zachęć również do tego samego podejścia ze strony kandydatów, którzy zdecydują się wycofać z procesu. Dzięki temu dbasz nie tylko o reputację firmy, ale również o pozytywne relacje z potencjalnymi pracownikami.

Kluczowe strategie komunikacyjne:

  • Jasna komunikacja dotycząca harmonogramu procesu rekrutacyjnego
  • Osobiste relacje z kandydatami
  • Uczciwe podejście do rekrutacji  

Technologia w walce z ghostingiem

Działy HR często wykorzystują innowacyjne technologie podczas procesów rekrutacyjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by również pomagały one w celu zapobiegania zjawisku ghostingu. Przykładem takich rozwiązania są automatyczne ankiety. Wielu kandydatów może nie czuć się komfortowo z bezpośrednim poinformowaniem pracodawcy o zmianie zdania lub znalezieniu innej pracy. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie ankiety, do której kandydaci będą mieli stały dostęp w trakcie procesu rekrutacji. Umożliwi ona aktualizację dostępności i zainteresowania ofertą pracy. Taka opcja daje kandydatom możliwość rezygnacji z udziału w procesie, w szybki sposób, bez potrzeby bezpośredniego powiadomienia rekrutera.

Kolejnym skutecznym narzędziem może być automatyzacja niektórych etapów rekrutacji, np. przypominanie o terminie rozmowy czy dostarczanie informacji zwrotnych. Może to znacząco przyspieszyć i usprawnić cały proces, jednocześnie zapewniając ciągłość komunikacji z kandydatami. Trzeba jednak być czujnym i w najważniejszych momentach kontaktować się osobiście, dbając w ten sposób o relację. 

Technologia może także pomóc w ocenianiu skuteczności naszych działań. Monitorowanie oraz analiza danych z procesu rekrutacji może podpowiedzieć rekruterowi, co robi dobrze, a nad czym powinien popracować. Regularna analiza wskaźników, takich jak konwersja aplikacji, czas trwania poszczególnych etapów czy zaangażowanie kandydatów, pozwala na identyfikację obszarów, w których możliwe są ulepszenia oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawiska „ghostingu”. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie i dostosowywanie strategii rekrutacyjnej do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy.

Kluczowe metody, wykorzystujące technologię:

  • Korzystaj z automatycznych i krótkich ankiet
  • Automatyzacja niektórych etapów procesu rekrutacyjnego.
  • Monitorowanie i analiza danych

Dbajmy o relacje z kandydatami

Jasna komunikacja i budowanie zaufania z kandydatami nie tylko minimalizuje zjawisko ghostingu, ale również kreuje pozytywny ekosystem rekrutacyjny. Firmy, które traktują swoich kandydatów z szacunkiem i troską, nie tylko zyskują lojalnych pracowników, ale także budują reputację jako pracodawcy godni zaufania. 

Warto podkreślić, że dążenie do perfekcji w obszarze rekrutacji ma wpływ nie tylko na same działy HR, ale również na całe organizacje. Pełne zaangażowanie empatii w komunikacji może przynieść nie tylko lepsze wyniki w zakresie pozyskiwania talentów, ale także wzmocnić markę pracodawcy na rynku pracy.

Autor: Adam Łaba

Przeczytaj także:

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze