|

Gi Group Poland: wyjście z giełdy to najlepsza opcja dla naszej Spółki

Gi Group wyjście z giełdy

Biorąc pod uwagę obecną sytuację Gi Group Poland S.A. (dawniej Work Service S.A.), zdaniem Zarządu spółki wyjście  z giełdy to najlepsze rozwiązanie, które zapewni Gi Group Poland S.A. konieczną elastyczność w prowadzonym przez Zarząd procesie jej uzdrawiania. Ponadto, Zarząd Gi Group Poland przewiduje, że będzie potrzebne pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które powinny zostać pozyskane w drodze podwyższenia kapitału. Te działania powinny wzmocnić strukturę finansową Spółki.

– Wyjście z Gi Group Poland giełdy jest najlepszą odpowiedzią na obecne potrzeby zarządzania spółką. Zapewnienie jej szybkości i elastyczności w tworzeniu bardziej efektywnej struktury finansowej. Pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu jest złożenie wniosku o wycofanie spółki z giełdy w Londynie, który został wczoraj zatwierdzony przez Zarząd – mówi Marcos Segador, Prezes Zarządu Gi Group Poland S.A.

– W dalszej kolejności  dodaje Paolo Caramello, Wiceprezes Zarządu Gi Group Poland S.A. – konieczne jest także pozyskanie przez Gi Group Poland S.A. nowych środków finansowych. Pozwoli to nie tylko na kontynuowanie procesu uzdrawiania finansów spółki, w trakcie którego pozostaje ona uzależniona od działania niektórych polskich instytucji publicznych oraz od swojego większościowego akcjonariusza Gi International, ale także umożliwi jej konkurowanie o nowe kontrakty na polskim rynku pracy.

– W tym też celu Zarząd rozważa obecnie potrzebę dokonania istotnego podwyższenia kapitału spółki, niezależnie od wyniku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na ten piątek – podsumowuje Paolo Caramello.

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy i doradztwa personalnego. Prowadzi działalność w zakresie m.in. stałego i czasowego zatrudnienia, wyszukiwania i rekrutacji pracowników oraz outsourcingu. W Polsce Gi Group świadczy usługi w ramach czterech wiodących marek – Gi Group, Grafton Recruitment, Wyser oraz Thomas International. Więcej: pl.gigroup.com

O przejęciu Work Service pisaliśmy w Magazynie Rekruter w 2020r.: https://www.magazynrekruter.pl/agencje-rekrutacyjne-kto-zyskuje-a-kto-traci/

Tagi: