|

Grupa Progres wchodzi na Ukrainę

Jedna z największych polskich firm z branży usług HR, Grupa Progres, otworzyła oddział na Ukrainie. Nowe biuro ma być odpowiedzią na problemy polskich przedsiębiorstw związane z rekrutacją na rodzimym rynku i ułatwić transferowanie pracowników ze Wschodu.

– Popyt na pracę w Polsce jest coraz większy, rośnie też skala zatrudniania cudzoziemców. Otwierając oddział w Kijowie, chcemy być jeszcze bliżej ukraińskiego pracownika, który staje się kluczowy z punktu widzenia wielu polskich firm. Z jednej strony umożliwi to łatwiejsze dotarcie do osób ze Wschodu, dla których praca w Polsce jest atrakcyjna, z drugiej przyspieszy ich transfer do firm w naszym kraju, które takie zapotrzebowanie zgłaszają – mówi Marcin Kołodziejczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Międzynarodowych w Grupie Progres.

Pomoc ze wschodu

Tylko w 2015 roku powiatowe urzędy pracy w Polsce odnotowały blisko 800 tys. oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia pracowników ze wschodu, z czego 98% dotyczyło Ukraińców. Sytuacji tej sprzyja fakt, że polskim przedsiębiorcom coraz trudniej znaleźć rodaków chętnych do pracy. Pracownicy ze Wschodu, przede wszystkim Ukraińcy, skutecznie wypełniają tę lukę. Co więcej, są cenieni przez pracodawców z Polski za pracowitość i solidność. Eksperci wskazują, że zjawisko to będzie się nasilać.

– W ciągu ostatniego roku liczba podmiotów, z którymi współpracujemy w obszarze zatrudnienia obcokrajowców, wzrosła z kilku do kilkudziesięciu. Pozyskanie pracownika ze Wschodu wymaga rozeznania zarówno rynkowego, jak również formalno-prawnego, co dla wielu przedsiębiorców stanowi barierę. Z perspektywy oddziału na Ukrainie możemy efektywnie takie procesy realizować i koordynować. Zakładamy, że w perspektywie 4-6 miesięcy będziemy w stanie transferować nawet 300 osób miesięczne z tamtego rynku – dodaje Marcin Kołodziejczyk z Grupy Progres.

Na rosnące zjawisko posiłkowania się pracownikami ze Wschodu reagują nie tylko firmy, ale także instytucje. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uruchomił z początkiem lipca Referat ds. Zatrudnienia Cudzoziemców. – Aktualnie, wobec trudności w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów „miejscowych”, cudzoziemcy, a w szczególności obywatele Ukrainy podtrzymują ciągłość produkcji i zabezpieczają stabilność zatrudnienia w gdańskich firmach. W związku z tym, powołany Referat z jednej strony pomaga pracodawcom, z drugiej wspiera obcokrajowców przybywających do Gdańska w poszukiwaniu pracy. Referat pomimo, że istnieje dopiero od niespełna 3 miesięcy cieszy się dużym zainteresowaniem cudzoziemców chcących odnaleźć się na pomorskim rynku pracy – mówi Roland Budnik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Pierwszy krok zagranicę

Biuro na Ukrainie otwarte na początku września jest pierwszym zagranicznym oddziałem Grupy Progres, a zlokalizowane jest w jednym z centrów biznesowych w centralnej części Kijowa. Biuro to odpowiadać będzie przede wszystkim na potrzeby firm w Polsce związane z pracą tymczasową, jednak w perspektywie czasu planowane jest rozszerzenie jego funkcji o rekrutacje na stanowiska specjalistyczne. Możliwe jest także otwarcie kolejnych oddziałów w tym kraju, czemu ma sprzyjać strategiczny (stolica Ukrainy) wybór lokalizacji. Biuro znajduje się też w bliskim sąsiedztwie centrum wizowego, dzięki czemu możliwe jest sprawne załatwianie niezbędnych formalności.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze