Ilustracja do artykułów o inicjatywach firmy HUAWEI. Przedstawia logo firmy HUAWEI i Magazynu Rekruter, oraz działu Notatki Prasowe.
|

Huawei i IUCN o inteligentnych rozwiązaniach rzecz ochrony przyrody podczas 50. rocznicy Światowego Dnia Środowiska

Z okazji 50. rocznicy Światowego Dnia Środowiska, Huawei i Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) podkreśliły znaczenie inteligentnych rozwiązań do budowania i zarządzania obszarami chronionymi. Zaprezentowane zostały także technologie służące do monitorowania rzadkich gatunków oraz ochrony ich naturalnych siedlisk.

Podczas wydarzenia, przedstawiciele Huawei i IUCN przedstawili strategię inteligentnego zarządzania parkami narodowymi oraz obszarami chronionymi, wykorzystującą technologie cyfrowe niezbędne do osiągnięcia globalnych celów dotyczących różnorodności biologicznej. W ramach szczytu została także zaprezentowana Biała Księga Inteligentnych Obszarów Chronionych (Smart Protected Areas White Paper), opracowana wspólnie przez Huawei, IUCN China i Chińską Akademię Leśnictwa. Dokument ten stanowi wytyczne dla budowy inteligentnych obszarów chronionych na podstawie doświadczeń tamtejszych rezerwatów przyrody.

Największym wyzwaniem w ochronie dzikiej przyrody jest zrozumienie występowania, zachowań i sezonowych migracji dzikich zwierząt oraz wpływu ludzkich działań na ich wzorce. Wymaga to gromadzenia ogromnej ilości danych, co jest trudne do osiągnięcia, ze względu na odległość i niedostępność siedlisk dzikiej fauny oraz często ekstremalne warunki atmosferyczne. Wcześniejsze badania polegały na instalacji aparatów fotograficznych na dzikich obszarach w celu rejestrowania obrazów. Kamery te wymagały konserwacji, wymiany baterii i kart pamięci – procesów czasochłonnych i pracochłonnych, które często skutkowały otrzymaniem danych i obrazów z opóźnieniem.

Ochrona bioróżnorodności i zmiany klimatyczne to dwa wzajemnie powiązane globalne wyzwania środowiskowe, które wymagają zintegrowanych działań. Wspierając inicjatywy na rzecz ochrony przyrody, nauka i technologia mogą nie tylko pomóc tysiącom branż w dążeniu do ekologicznego rozwoju, ale także skutecznie stawić czoła problemom związanym ze zmianami klimatu.” – podkreślił Tao Jingwen, dyrektor zarządu Huawei oraz przewodniczący komitetu ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego (CSD).

Optymalnym rozwiązaniem jest implementacja nowoczesnych technologii cyfrowych, takich jak chmura obliczeniowa, Internet Rzeczy (IoT), internet mobilny, big data i sztuczna inteligencja (AI). Dzięki nim możliwe jest zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, co stanowi kluczowy element poprawy inteligentnego odczytywania, analizy i zarządzania działaniami związanymi z ochroną środowiska. Ta zaawansowana technologia przyczynia się do bardziej efektywnych i skutecznych działań mających na celu zachowanie i ochronę przyrody.

W ciągu ostatnich trzech lat współpracy z Huawei zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania nowych technologii w ochronie przyrody. W IUCN koncentrujemy się na długoterminowej współpracy z Huawei jako liderem technologicznym, który wesprze nas w osiągnięciu globalnych celów ekosystemowych, takich jak ochrona co najmniej 30% lądu, wód śródlądowych oraz mórz i oceanów do 2030 r.” – powiedziała dr Grethel Aguilar, zastępczyni dyrektora generalnego IUCN.

Od 2019 r. Huawei współpracuje z ponad 30 globalnymi partnerami, w tym IUCN, wykorzystując technologie cyfrowe do osiągnięcia skutecznych wyników w zakresie ochrony i odbudowy 46 obszarów chronionych na całym świecie, od tropikalnych lasów deszczowych w chińskim Hainan – domu najrzadszego na świecie gibona, po oazy mokradeł we Włoszech i rafy koralowe u wschodniego wybrzeża Mauritiusa.

Wprowadzenie inteligentnych rozwiązań w obszarach chronionych jest kluczowe dla ochrony dzikiej przyrody i osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Huawei i IUCN kontynuują swoją współpracę w celu promowania innowacyjnych technologii i działań na rzecz ochrony środowiska, przyczyniając się do zachowania naturalnego dziedzictwa naszej planety.

Przeczytaj też: