Ilustracja do notatki prasowej pt. "Huawei opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022r."
|

Huawei opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok

Huawei opublikował najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, w którym skupił się na podsumowaniu działań firmy w tym obszarze w 2022 roku, które skoncentrowane były na czterech strategiach zrównoważonego rozwoju: integracji cyfrowej, bezpieczeństwie i wiarygodności, ochronie środowiska oraz zdrowym i harmonijnym ekosystemie.

Integracja cyfrowa: Inkluzywny i zrównoważony świat

Dzięki inicjatywie włączenia cyfrowego TECH4ALL firma Huawei, wraz z partnerami takimi jak UNESCO i Close the Gap, podjęła działania w czterech obszarach zainteresowania: edukacji, środowiska, zdrowia i rozwoju. Do końca 2022 r. z programów edukacyjnych TECH4ALL skorzystało ponad 600 szkół i 220 000 osób – nauczycieli, uczniów, młodzieży i seniorów.

Ponadto, takie programy ochrony środowiska, takie jak Nature Guardians i Tech4Nature, zostały wdrożone w 46 obszarach chronionych na całym świecie. Działania te obejmują technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają bardziej wydajne i zrównoważone działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i zarządzania zasobami naturalnymi.

Bezpieczeństwo i wiarygodność: Lepsze życie dla wszystkich dzięki godnym zaufania rozwiązaniom

W 2022 roku Huawei uzyskał ponad 30 uznanych na całym świecie certyfikatów cyberbezpieczeństwa, w tym CC EAL4+, ISO 19790 i ISO 27034. W 2022 r. firma Huawei otrzymała nagrody takie jak Thailand Cybersecurity Excellence Award od premiera Tajlandii i Fortress Cyber Security Award od Zjednoczonych Emirat Arabskich. Jako kluczowy globalny dostawca infrastruktury teleinformatycznej, głównym obowiązkiem społecznym i misją Huawei jest utrzymanie stabilnych operacji sieciowych i zapewnienie użytkownikom płynnej komunikacji. W 2022 r. Huawei wspierał sprawne działanie sieci.

Ochrona środowiska: Wykorzystanie technologii na rzecz planety

Konsekwentne wysiłki Huawei w zakresie ochrony środowiska zostały docenione przez organizację non-profit CDP, która umieściła Huawei na „Climate A List” w 2022 r., firma otrzymała także nagrodę „Excellent Environmental Leadership Award”.

W 2022 r. Huawei jeszcze bardziej zwiększył własne wykorzystanie energii odnawialnej. Kampusy w Shenzhen i Dongguan są obecnie w pełni zasilane czystą energią. W ciągu roku Huawei wygenerował 390 mln kWh energii elektrycznej z OZE i 1,8 mld kWh z czystych źródeł energii, co oznacza wzrost odpowiednio o 25% i 15% rok do roku. Ponadto, do końca 2022 r. cyfrowe rozwiązania energetyczne pomogły klientom wygenerować 695,1 mld kWh zielonej energii.

Huawei stosuje także model biznesowy, który wykorzystuje praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki pomocy wyspecjalizowanych dostawców tylko 0,63% e-odpadów z działalności ICT trafiło na wysypiska śmieci, przy jednoczesnych zerowych e-odpadach pochodzących z działalności konsumenckiej.

Zdrowy i harmonijny ekosystem: Tworzenie wartości społecznej i biznesowej

Huawei aktywnie przeprowadza analizę dostawców, aby starannie zarządzać wpływem swojego globalnego łańcucha dostaw na społeczeństwo i środowisko. Każdego roku ocenia wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju głównych dostawców, którzy stanowią ponad 90% wydatków na zakupy, aby zachęcić ich do wprowadzania usprawnień. Firma dąży również do tworzenia wartości dla lokalnych społeczności. Obecnie prowadzi ponad 270 programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na całym świecie, których celem jest rozwój wykwalifikowanych specjalistów ICT, wspieranie start-upów oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Nieustannie przekazuje darowizny na rzecz lokalnych społeczności, aby wspierać ich społeczno-gospodarcze ożywienie. 

W 2008 roku firma uruchomiła program o nazwie Seeds for the Future, aby wspierać rozwój lokalnych talentów cyfrowych w społecznościach na całym świecie. Inicjatywa ta rozszerzyła się później na inne programy rozwojowe, w tym konkursy technologiczne i programy szkoleniowe w zakresie umiejętności cyfrowych. Do tej pory z programów tych skorzystało ponad 2,43 miliona ludzi z 150 krajów.

Cały raport jest do pobrania na stronie internetowej Huawei.

Przeczytaj też:

Huawei partnerem głównym 24. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023