|

Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth

O INICJATYWIE

Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth została ogłoszona 15 listopada 2013 roku w Atenach. Jest to odpowiedź Nestlé na trudną sytuację na europejskim rynku pracy. Największy światowy producent żywności, jako odpowiedzialny pracodawca i ważny podmiot gospodarczy, w 2013 roku zdecydował się pomóc młodym odnaleźć się na rynku pracy oraz stymulować europejską i polską gospodarkę poprzez walkę z bezrobociem młodych.

Inicjatywa zakładała stworzenie możliwości zatrudnienia przez Nestlé do końca 2016 roku 20 000 Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich miała otrzymać propozycję pracy, natomiast druga połowa – oferty praktyk i staży. W Polsce założenia programu zakładały początkowo zatrudnienie i zrealizowanie praktyk zawodowych dla prawie 800 osób.

event_nestle_needs_youth_04

Finalnie udało się znacząco przekroczyć te cele!

W całej Europie koncern spożywczy wraz ze swoimi partnerami biznesowymi przygotował aż 115 000 ofert zatrudnienia. Od początku trwania inicjatywy w Polsce zatrudniono w Nestlé blisko 1500 młodych, a prawie 470 zostało objętych programem praktyk. Ponadto, firma Nestlé Polska przeprowadziła ponad 530 działań takich jak warsztaty i wykłady dla młodych w całym kraju.

Inicjatywa Nestlé needs YOUth była realizowana we wszystkich krajach europejskich, w których firma działa (23 państwa).

4 FILARY EUROPEJSKIEJ INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIANIA LUDZI MŁODYCH

  1. Zatrudnienie 10 000 osób do 30. roku życia na różnego rodzaju stanowiskach w zakładach Nestlé w Europie do 2016 roku.
  2. Stworzenie 10 000 miejsc praktyk zawodowych i staży w oddziałach Nestlé w Europie do 2016 roku.
  3. Uruchomienie w szkołach i na uczelniach w Europie programu „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness for Work”) obejmującego m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne, porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowania CV.
  4. Powołanie wraz z dostawcami Nestlé w Europie platformy Sojusz dla Młodych w celu umożliwienia im przyłączenia się do Inicjatywy i stworzenia możliwości pracy i praktyk dla młodych.

Sojusz dla Młodych (ang. „Alliance for Youth”) to pierwsza w historii ogólnoeuropejska inicjatywa przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych, zrzeszająca ponad 200 dużych i małych firm. Jest ona jednym z 4 filarów Nestlé Needs YOUth. Została zainicjowana  23 czerwca 2014 roku w Lizbonie. Sojusz dla Młodych jest zobowiązaniem firm, które uznają, że bezrobocie wśród młodzieży to poważny problem społeczny i ekonomiczny na kontynencie i chcą współdziałać na rzecz jego rozwiązania. Uczestnicy sojuszu zadeklarowali, że będą czynnymi ambasadorami praktyk zawodowych w całej Europie, promującymi praktyki
i szkolenia dla młodzieży. Zapowiedzieli opracowanie wspólnych inicjatyw, umożliwiających młodym ludziom rozwój, a także gotowość do prowadzenia porad, warsztatów i szkoleń przygotowujących młodych do wejścia z sukcesem na rynek pracy, obejmujących m.in. doradztwo jak pisać CV oraz jak poradzić sobie podczas rozmowy o pracę.

CELE I OSIĄGNIECIA NESTLĒ W RAMACH INICJATYWY

Lp. Filary Inicjatywy
Nestlé needs YOUth
Efekty w Polsce Efekty w Europie w 2016 roku
I Zatrudnienie 10 000 osób do 30. roku życia na różnego rodzaju stanowiskach w zakładach Nestlé w Europie do 2016 roku. 1 472 osób do 30 r.ż. zatrudnionych w Polsce  20 000 osób do 30 r.ż. zatrudnionych w całej Europie
II Stworzenie 10 000 miejsc praktyk zawodowych i staży w oddziałach Nestlé w Europie do 2016 roku 467 praktykantów i stażystów 12 000 praktykantów i stażystów, nowe programy staży i praktyk w wielu krajów, nowe możliwości zdalnego odbywania praktyk
III Program „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness
for Work”), który obejmuje m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej czy przygotowania CV w szkołach i na uczelniach w Europie
Ponad 530 przeprowadzonych działań 5 000 przeprowadzonych warsztatów
IV Sojusz dla Młodych – All 4 YOUth 10 partnerów biznesowych  

Ponad 200 partnerów biznesowych zaangażowanych w Alliance for YOUth

STAŻE I PRAKTYKI W NESTLĒ POLSKA

Nestlé Polska S.A. od dawna realizuje szereg działań w ramach współpracy ze studentami, umacniając więź pomiędzy światem biznesu i edukacji oraz wspierając rozwój młodych talentów. Firma już od 17 lat prowadzi program praktyk i staży studenckich „Letnia Praktyka z Nestlé” (praktyka trwa 3 miesiące – od 1 lipca do 30 września).

Co roku firma otrzymuje kilka tysięcy aplikacji, a w 2016 roku na praktyki letnie zgłosiło się blisko 2 000 chętnych. W 2016 roku w ramach „Letniej Praktyki z Nestlé” firma przyjęła na praktyki 48 osób, z czego aż 21% praktykantów z całej Polski, znalazło w Nestlé zatrudnienie!

Nestlé Polska S.A. oferuje studentom 2 propozycje praktyk letnich:

  • Business Internship Program – przeznaczony dla studentów o profilu ekonomicznym, oferuje szansę zdobycia doświadczenia w takich dziedzinach jak np. marketing, sprzedaż, finanse, logistyka, HR,
    IT w centrali firmy w Warszawie;
  • Technology Engineering Development Program – program dla studentów o profilu technicznym, w którym Nestlé otwiera drzwi swoich fabryk – w Rzeszowie, Kaliszu, Namysłowie, Kargowej oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej, oferując praktyki w takich działach jak technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów oraz dział techniczny.