|

„Integrujemy, czyli łączymy światy pracownika i pracodawcy oraz partnerów biznesowych”. Wywiad z Cezarym Maciołkiem, prezesem Grupy Progres

Grupa Progres obchodzi w tym roku swoje dwudziestolecie. Jubileusz ten jest okazją do przyjrzenia się historii trójmiejskiego brandu, który obecnie jest obecny nie tylko w całej Polsce, ale działa globalnie, rekrutując pracowników z różnych miejsc na świecie. Co sprawiło, że zyskali zaufanie klientów biznesowych? Jaka jest specyfika ich pracy? Jakimi wartościami się kierują? Jak dostosowywali swoją ofertę do warunków polskiego rynku?

Aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania i dowiedzieć się,w jakiej formie będą świętować rocznicę założenia Grupy Progres i dlaczego warto pojawić się na jubileuszowej edycji Kursu na HR, porozmawialiśmy z prezesem Cezarym Maciołkiem.

Zuzanna Lech: Będziemy wdzięczni za powrót na chwilę wspomnieniami do 2002 roku. W jakim historycznym kontekście polskiego rynku pracy powstała Grupa Progres? Jaką lukę na rynku wypełniła?

Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres: 20 lat temu Progres był małą lokalną firmą, która swoją działalność rozpoczynała w Pruszczu Gdańskim. Działanie w warunkach, które wtedy panowały na rynku, nie było proste. Na początku 2000 r. nie było ustawy ani żadnych regulacji dotyczących pracy tymczasowej, którą oferujemy naszym klientom. Co więcej, nie było świadomości, na czym ta forma zatrudnienia polega. Jej specyfikę rozumiały jedynie duże sieciowe korporacje, które były naszymi klientami. Dlatego prowadziliśmy działania edukacyjne skierowane do mniejszych przedsiębiorstw, pokazując im korzyści pracy tymczasowej. Sytuacji nie ułatwiał fakt, że wiele firm nie wiedziało, jak działa agencja zatrudnienia i jak może im pomóc w prowadzeniu biznesu. Nie było za to problemu z kandydatami do pracy, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego, gdy bezrobocie przekroczyło 20 proc.

Wiele pracy włożyliśmy w zmianę świadomości przedsiębiorców, co jak się później okazało, przyniosło wymierne efekty. Z czasem współpraca z agencjami, takimi jak nasza, stała się bardzo popularna. Pojawiło się rosnące zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, a wraz z nim pytania o kolejne usługi. Były one dla nas impulsem do stworzenia trzech nowych linii biznesowych – rekrutacji stałych, doradztwa biznesowego i szkoleń oraz optymalizacji procesów i kosztów zatrudnienia. Uzupełniły one naszą ofertę i zwiększyły grono partnerów biznesowych.

Na jaką potrzebę polskich pracowników odpowiadała?

Sama usługa była wtedy niszowa i mało znana wśród przedsiębiorców. Odpowiadała na potrzebę rekrutowania pracowników w formule z góry ustalonej. Zarówno pracodawca, jak i pracownik wiedzieli, że praca ma mieć charakter czasowy i polega na wykonaniu konkretnego zadania w danym czasie. Nie było gwarancji stałego zatrudnienia, bo nie było też i takiej potrzeby. Dwie dekady temu w Polsce prężnie rozwijały się sieci sklepów, głównie hipermarketów. W związku z tym firmy potrzebowały pracowników tymczasowych, takich jak hostessy do akcji promocyjnych, osób do rozładunku towaru czy przeprowadzenia inwentaryzacji.

Dlaczego wszystko zaczęło się na Pomorzu?

Pomorze i Gdańsk, w którym od 2014 r. działa nasza centrala, były dla nas naturalnym wyborem. Nie tylko z uwagi na nasze miejsce zamieszkania, ale też dlatego, że Gdańsk to miasto wolności, ludzi zmieniających rzeczywistość, czyli dokładnie takich jak my. Co więcej, potencjał tego regionu i prężny rozwój były dla nas mocnym argumentem do prowadzenia biznesu właśnie na Pomorzu i tylko utwierdzały nas w przekonaniu, że podjęliśmy dobrą biznesową decyzję. Co więcej, Trójmiasto jest bardzo atrakcyjne. Kandydaci, których rekrutujemy na przykład ze stolicy, mówią, że widzą, iż tutaj biznes też się rozwija. Są wielkie korporacje, a do tego przyjemniejsze warunki pracy. Przestrzeń, morze, które nazywamy morzem możliwości. Wspaniale można spędzić tu czas poza pracą. To jest atut regionu, dobre miejsce do życia.

Jaka jest misja i cel, które przyświecają Grupie Progres?

W centrum naszej wizji jest człowiek i jakość jego życia, to najważniejsze ogniwa – wspólny mianownik wszelkich działań Grupy Progres. To właśnie z myślą o ludziach, od ponad 20 lat, stale się rozwijamy, pracujemy nad tym, aby być o krok do przodu od konkurencji. Na co dzień wykorzystujemy nowe technologie, wyznaczamy trendy i budujemy przyjazne środowisko pracy. To dzięki ludziom, znakomitym ekspertom tworzącym Grupę Progres – i podobnie jak my kierujących się etyką oraz wyznających te same wartości – możemy aspirować do roli lidera Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie kompleksowych usług dla biznesu. Bez względu na obszar działań Grupy Progres, zawsze definiowany on będzie przez pryzmat człowieka.

Misję mogę określić w trzech słowach: edukacja, integracja i rozwój. Integrujemy, czyli łączymy światy pracownika i pracodawcy oraz partnerów biznesowych. Pomagamy nawiązywać kontakty, utrzymywać pozytywne relacje z uczestnikami rynku wspierającymi się w sferze zawodowej. Edukujemy wielowymiarowo, analizujemy zjawiska, doradzamy interesariuszom i wskazujemy kierunki działań prowadzących do rynku pracy przyszłości. Inicjujemy i wspieramy wszelkie projekty pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pokazujące świat z innej perspektywy. Rozwój to nasze działania, które mają realny wpływ na rzeczywistość oraz integrują świat biznesu, nauki i samorządów. Tworzymy też ścieżki rozwoju podnoszące jakość życia każdego człowieka, dając mu poczucie bezpieczeństwa, a także wiele perspektyw na przyszłość.

Jak zmieniała się Grupa Progres przez minione 20 lat?  

Zaczynaliśmy swoją działalność w Pruszczu Gdańskim pod koniec 2002 r. jako Progres doradztwo personalne. Otworzyliśmy pierwsze oddziały w Białymstoku, Gdyni oraz Olsztynie i sukcesywnie, każdego roku, rozwijaliśmy tę sieć – obecnie mamy 24 biura na terenie całej Polski. Posiadamy także oddziały na Ukrainie i sieci partnerskie na terenie Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Nasza firma ma rozbudowaną strukturę organizacyjną, dzięki temu możemy wspierać przedsiębiorców aż w 14 obszarach, za które odpowiadają zespoły pracujących u nas ekspertów – w całej Polsce jest ich ponad 200.

Partnerzy biznesowi Grupy Progres dzięki współpracy z nami mogą liczyć na wsparcie w rekrutacjach pracowników tymczasowych czy kadry managerskiej, szkolimy ich zespoły oraz odpowiadamy za wszelkie kwestie kadrowo-płacowe. Prowadzimy prężnie działające Centrum Usług Wspólnych, które wspiera i uzupełnia procesy biznesowe naszych klientów związane z rekrutacją, zatrudnianiem i zarządzaniem pracownikami. Rekrutacja to dopiero początek drogi, na której pojawia się także wiele innych działań np. związanych z legalizacją zatrudnienia obcokrajowca, podpisywaniem umów o pracę tymczasową, badaniami i szkoleniami BHP, ubezpieczeniem, zapewnieniem zakwaterowania, benefitów czy wynagrodzeń wypłacanych na czas. Szerokie spektrum działania zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i oszczędność czasu. Nasz niewątpliwy sukces na przestrzeni ostatnich dwóch dekad to stworzenie usług komplementarnych do usługi podstawowej. Zaowocowało to rozwojem linii biznesowych: Progres HR, Progres Permanent Recruitment, Progres Consulting, Progres Advanced Solutions oraz Progres Services.

Ilu pracowników jest z Wami od samego początku? Co najbardziej cenią sobie w pracy dla Grupy Progres?

W Grupie Progres pracuje obecnie kilka osób, które pamiętają pierwsze lata działalności oraz kroki stawiane przez firmę. To przede wszystkim ludzie, którzy budowali organizację niemal od samego początku, a teraz pełnią kluczowe funkcje i role osób zarządzających. Sam zaliczam się do takich właśnie osób. Znam tę pracę od podstaw i przeszedłem przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej, co pozwala mi na większe zrozumienie potrzeb pracowników i naszych klientów. Pracownicy wiążą się z nami na długo ze względu na wartości, którymi kierujemy się w organizacji. Stawiamy na dobrą atmosferę w zespole i kulturę pracy. Transparentna komunikacja, jasne i klarowne cele oraz umożliwienie rozwoju każdemu pracownikowi poprzez wdrażanie nowych pomysłów, a co za tym idzie realne wpływanie na rozwój osobisty i zawodowy, jest kluczowym aspektem funkcjonowania naszej organizacji.  

Jaki jest Państwa idealny pracownik?

Idealny pracownik dla organizacji, hmm… w moim rozumieniu, to osoba potrzebna w danym czasie na odpowiednim stanowisku do określonych zadań. A to się oczywiście zmienia, a więc ważny jest stały rozwój. Dla mnie idealny pracownik to też pracownik spełniony, zaangażowany i zadowolony ze swojej pracy, lojalny, taki, który poprzez wzajemne zaufanie wiążę się z firmą na długie lata.

Patrząc przez pryzmat minionych 20 lat, jak zmieniały się sposoby pozyskiwania pracowników, jak to wyglądało kiedyś, a jak teraz?

Kiedyś korzystaliśmy z tego, co było ogólnie dostępne, czyli ogłoszenia w gazetach, akcje outdoorowe, czy ulotki. Rynek pracy także był inny, na jedno ogłoszenie zgłaszało się nawet do kilkunastu kandydatów, zatem pracodawcy mieli większy wybór na to, z kim chcą pracować. Gdy Polska została członkiem Unii Europejskiej, w naszym kraju zaczęli pojawiać się inwestorzy, a wraz z nimi powstawały nowe inwestycje, które generowały kolejne miejsca pracy. Pojawiły się nowe zawody, potrzeby i kompetencje, którym trzeba było sprostać. Przybyło zatem rekrutacji, co z kolei wpłynęło na rozwój naszych usług. Szukamy i korzystamy z różnych możliwości pozwalających nam skutecznie pozyskać kandydatów, m.in. działania ukierunkowane na aktywność w świecie wirtualnym, głównie media społecznościowe, rozwijamy system poleceń kandydatów. Tworzymy też alianse rekrutacyjne z partnerami szukając modelu win-win.

Jakie wartości są najważniejsze dla Państwa klientów?

Nasi klienci cenią elastyczność i kompleksowość naszych usług. Co więcej, wiedzą, że oferujemy im dedykowane i „szyte na miarę” rozwiązania. Cenią też naszą wiedzę, doradztwo i zrozumienie rynku. Nasz zespół wie, że każdy region ma swoją specyfikę i nie można automatycznie zaszczepić rozwiązań sprawdzających się w innym województwie. Konieczne jest bardziej elastyczne podejście do potrzeb klientów oraz dostępność i odejście od biurka. Spotykamy się z klientami, rozmawiamy z nimi o ich potrzebach, obserwujemy, jak działają, i rekomendujemy propozycje rozwiązań.

Nie działamy wyłącznie w oparciu o szablony czy ustandaryzowane formularze. Oczywiście są one pomocne, ale to nie jest istota naszego podejścia, którą doceniają klienci. Klienci oczekują od nas indywidualnego podejścia, dobrej komunikacji, terminowości oraz elastyczności i za to nas cenią, że wychodzimy im naprzeciw, czego dowodem jest przyznany nam w 2018 r. tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi. Mamy pełną świadomość rynku i staramy się zrozumieć każdego z naszych partnerów biznesowych, a było ich przez ostatnie 20 lat ponad 1500. Doświadczenie i specjalizacja branżowa, ułatwiają nam współpracę z określoną grupą klientów w różnych sektorach naszej gospodarki.

Proszę opowiedzieć o swoich flagowych wydarzeniach?

Naszym flagowym wydarzeniem jest Kurs na HR. To ogólnopolski cykl spotkań środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, na których podejmowane są najbardziej istotne zagadnienia związane z rynkiem pracy. W październiku odbędzie się już XX-jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Motywacją do rozpoczęcia cyklu wydarzenia Kurs na HR byli ludzie – ich potrzeby, komfort życia, edukacja, integracja i rozwój. Pierwsze spotkanie odbyło się w Mielcu, w którym wzięło udział 25 osób, a obecnie – każda edycja Kursu na HR – gromadzi kilkuset uczestników, którym sektor rynku pracy jest bardzo bliski.

Poprzednia edycja, która odbyła się w maju zgromadziła blisko 700 osób. Kurs na HR rozwija się z roku na rok, bije rekordy frekwencji, wykorzystuje innowacyjne narzędzia komunikacji, nowe technologie, ale także zwiększa potencjał merytoryczny, jaki niesie ze sobą, również dzięki wsparciu patronów honorowych i medialnych oraz partnerów Konferencji. W sumie – od I edycji w 2015 – wydarzenie swoim patronatem objęły 64 redakcje medialne oraz 82 partnerów oraz patronów honorowych. Liczba prelegentów jest równie imponująca – łącznie przez XIX edycji 115 ekspertów zaszczyciło nas swoim wystąpieniem. 

Serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas i do zobaczenia na jubileuszowej edycji Kursu na HR.

Jako patron medialny nadchodzącej edycji Kursu na HR redakcja Magazynu Rekruter serdecznie zaprasza do zapisów i udziału w wydarzeniu.

Tagi: ,