|

Jak zadbać o well-being zespołu?

Zdjęcie jest ilustracją do artykułu: Jak zadbać o well-being zespołu?Przedstawia zespół pracowników na spotkaniu.

Czy wiesz czym jest syndrom Zoom fatigue? Albo post-lockdown anxiety? Z powodu globalnej pandemii wirusa COVID-19 menedżerowie w ekspresowym tempie musieli nauczyć się, jak zapewnić bezpieczeństwo sanitarne w swoich zespołach. Zdrowie pracowników nigdy nie było ważniejsze. 

Teraz czas na kolejny krok  – zadbanie o well-being pracowników. Ze względu na udowodniony związek dobrostanu z zaangażowaniem i efektywnością, coraz więcej organizacji podejmuje działania holistycznie wspierające swoich pracowników. Jakie są sposoby na dbanie o well-being zespołu?

Czym jest well-being?

Czas wyjaśnić tajemnicze pojęcia ze wstępu. Zoom fatigue to młode pojęcie, które powstało na określenie uczucia przytłoczenia i stresu związanego z masowym przełączeniem się do wirtualnego świata. Z kolei termin post-lockdown anxiety oznacza niepokój związany z powrotem do przedpandemicznej codzienności. 

Kierownicy, którym zależy na dobrym samopoczuciu pracowników, powinni wykazać się zwiększoną empatią i uważnością w stosunku do osób, które mogą mieć problemy z przystosowaniem się do szybkich zmian.

Działania well-beingowe pracodawców najczęściej koncentrują się na dbaniu o kondycję fizyczną pracowników (prywatna opieka medyczna, dopłaty do karnetów sportowych, pokoje odpoczynku itp.). Coraz częściej jednak biznes zauważa szerszy aspekt dobrostanu, który zakłada, że ważne jest nie tylko zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Dobrostan (ang. well-being) to emocjonalna i poznawcza ocena swojego życia jako wartościowego i przyjemnego. Według psychologów na dobrostan w pracy wpływa 12 różnych czynników. Są to m.in.: 

 • posiadanie wpływu, 
 • decyzyjność, 
 • zróżnicowanie zadań, 
 • jakość kontaktów towarzyskich, 
 • odpowiednie wynagrodzenie,
 • rozwój ścieżki kariery. 

Wiedząc, co składa się na dobrostan pracowników, możemy świadomie wpływać na ich środowisko pracy i wspierać menedżerów tak, aby ich zespoły osiągały najlepsze możliwe wyniki. 

Dlaczego well-being w pracy jest ważny?

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa wynika, że średni poziom zaangażowania pracowniczego na świecie wynosi 13% i niestety widoczny jest trend spadkowy.

Biznes nie może pozostać obojętny wobec tych danych, m.in. ze względu na wartości wchodzącego na rynek pracy pokolenia Z, którzy bardziej świadomie zwracają uwagę na jakość życia, a nie tylko sukcesy w pracy.

Niezwykle ważne więc jest uświadomienie zarządzającym, że pracownicy niemający poczucia dobrostanu:

 • niemal dwukrotnie częściej korzystają ze zwolnień lekarskich,
 • często zmieniają pracę,
 • nie radzą sobie z działaniem pod presją czasu,
 • są mało elastyczni i oporni na zmiany.

Konsekwencją światowej pandemii jest fakt, że coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do zdrowia psychicznego pracowników. Według badań przeprowadzonych przez Ipsos ponad połowa osób pracujących w czasie pandemii doświadczyła uczucia lęku, niepokoju o przyszłość oraz samotności. Firmy coraz częściej wychodzą z inicjatywą i proponują swoim pracownikom rozwiązania, które pozwalają zapobiegać eskalacji kryzysu, takie jak np. dostęp do opieki psychologicznej na platformie Mindgram.  

Sposoby na zadbanie o well-being zespołu

Well-being i odporność psychiczną pracowników organizacji można wzmacniać. Na początek warto zadać sobie kilku pytań:

 • Czy kultura organizacyjna w firmie promuje well-being?
 • Na ile pracownicy mają poczucie sensu pracy i czy wyznają te same wartości co organizacja?
 • Czy menedżerowie budują zaufanie do siebie przez wspieranie i budowanie pozytywnych relacji?
 • Czy pracownicy przechodzą regularne szkolenia na temat tego, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami?
 • Na ile organizacja się zdrowo rozwija i daje możliwość rozwoju pracownikom?
 • Czy organizacja wspiera zdrowy tryb życia pracowników?

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można opracować długofalową strategię well-beingową dla firmy, uwzględniającą zrewidowaną ofertę benefitów pracowniczych. 

Co może zrobić menedżer, aby na co dzień wspierać well-being swojego zespołu?

1. Wspieraj i rozmawiaj

Kluczem w dbaniu o dobre samopoczucie pracowników jest systematyczne udzielanie wsparcia. Zastanów się, czy podwładni mają wszystko, czego potrzebują do produktywnej i satysfakcjonującej pracy oraz czy żaden z nich nie potrzebuje dodatkowej pomocy lub nowych narzędzi. Zachęcaj swój zespół do szczerych rozmów i dzielenia się potencjalnymi obawami. Częste i pełne otwartości oraz zaufania rozmowy stanowią podstawę well-beingu zatrudnionych.

2. Zapewnij integrację zespołową

Aby pielęgnować well-being pracowników, zadbaj o ich poczucie wspólnoty w zespole. Może to oznaczać zarówno organizowanie imprez integracyjnych, jak i zachęcanie zespołu do systematycznego kontaktowania się ze sobą, np. za pomocą firmowych komunikatorów. Postaraj się, aby relacje w zespole były pozytywne, a wszyscy traktowali się z szacunkiem – jak drużyna, która ma wspólny cel. 

3. Przypominaj o roli work-life balance

Pracownicy będą odczuwać większą satysfakcję z pracy, jeśli zadbają o zachowywanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Dla wielu osób stanowi to wyzwanie, dlatego warto wspierać ich w tym procesie. Wskaż korzyści płynące z rozsądnego podejścia do pracy, zachęcaj do odpoczynku i dziel się wiedzą na temat skutecznych sposobów zarządzania czasem. 

4. Bądź autorytetem

Dbanie o dobre samopoczucie pracowników wiąże się z dawaniem odpowiedniego przykładu. Prezentuj zachowania, które rekomendujesz zatrudnionym, np. dbaj o własne zdrowie psychiczne, unikaj pracy w nadgodzinach oraz utrzymuj zdrowe relacje ze współpracownikami. Pracownicy, którzy dostrzegą, że w firmie panuje atmosfera wsparcia i pomocy, chętnie będą ją współtworzyć.

Well-being – well done 

Od dawna wiadomo, że zdrowie fizyczne i psychiczne bezpośrednio przekłada się na wydajność pracowników, co zostało potwierdzone w licznych badaniach. W rezultacie pracodawcom zwyczajnie opłaca się dbanie o dobrostan swoich pracowników. 

Jeżeli zastanawiasz się, jak zadbać o dobre samopoczucie w Twojej firmie, skonsultuj się z ekspertami z Mindgram. 

Autorka tekstu:

Paulina Gorczak – psycholożka i psychoterapeutka, specjalizująca się w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi; psycholożka dziecięco-młodzieżowa w Mindgram. Pracuje w podejściu systemowym, zintegrowanym. Ukończyła studia wyższe magisterskie dwóch specjalności: psychologia kliniczna i psychologia biznesu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne “Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą”, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją rolę zawodową określa jako bycie towarzyszem w samopoznaniu, zrozumieniu, poszerzeniu świadomości, akceptacji, domknięciu, uznaniu, dbaniu o siebie.

Przeczytaj też: