|

Jak wdrożyć strategię well-beingową w firmie?

well-being w firmie

Obecnie świat biznesu jest w trakcie transformacji sposobu, w jaki organizacje dbają o swoich pracowników. Jeszcze kilka lat temu można było powiedzieć, że stosunkowo niewiele firm zastanawiało się nad usługami wsparcia zdrowia psychicznego pracowników. Nieliczni przedsiębiorcy analizowali wpływ złego samopoczucia na atmosferę w miejscu pracy, wydajność i wyniki finansowe. Zmiany zaczęły się, kiedy przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać korzyści po wprowadzeniu skutecznej strategii well-beingowej.

Aktualnie wiele firm posiada strategię dbania o pracowników w kontekście zdrowia fizycznego. Pracodawcom znane są standardowe działalności, takie jak owocowe czwartki, kluby biegacza, zajęcia jogi, karnety na siłownie itp. Jednak w well-beingu chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi o stworzenie środowiska, które promuje zdrowy tryb życia, zmniejsza stres i absencje, a także inspiruje pracowników, by byli bardziej zaangażowani i szczęśliwi. Na pewno strategia musi być zgodna z kulturą i wartościami organizacji, a jednocześnie oferować ludziom możliwości poprawy ich fizycznego, społecznego, finansowego i co obecnie najważniejsze, psychicznego samopoczucia.

Czym jest well-being? Czym się charakteryzuje?

Well-being lub inaczej dobrostan, to przeważające poczucie radości, szczęścia i spełnienia. Dobrostan osiągamy dzięki budowaniu zdrowych nawyków, zdobywaniu kluczowych umiejętności związanych z rozwojem osobistym, wartościowym relacjom w życiu prywatnym i zawodowym oraz wzmacnianiu postaw, które pomagają radzić sobie z codziennymi trudnościami i budują tarczę wokół zdrowia psychicznego. 

Well-being składa się z kilku, bardzo ważnych filarów:

 • psychologiczny lub emocjonalny, czyli ogólne poczucie spełnienia i świadomość własnych emocji,
 • społeczny, czyli dobre relacje z innymi ludźmi i poczucie wspólnoty (przyjazna atmosfera, życzliwość, zaufanie i otwartość wśród współpracowników, znajomych, rodziny),
 • finansowy, czyli poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej,
 • zawodowy, czyli ogólna satysfakcja z pracy, zaangażowanie, 
 • fizyczny, czyli ten, który znamy najlepiej, tj. kondycja fizyczna, unikanie używek, duże zasoby energii, dobre odżywianie.

Organizacje przygotowujące strategię well-beingową powinny wziąć pod uwagę wszystkie powyższe filary, ponieważ każdy z nich jest istotny a zaniedbanie jednego z nich zaburza całą równowagę.

Dlaczego strategia well-being jest potrzebna w firmie?

Coraz częściej wśród pracowników mówi się o niechęci do pracy, o wypaleniu zawodowym i ogólnie o osłabionej kondycji psychicznej. Poziom zaangażowania spada, pracownik nie przykłada się do obowiązków, czuje się przygnębiony i zestresowany. To przekłada się zarówno na jego samopoczucie, zdrowie, ogólną atmosferę w firmie, jak i wyniki biznesowe. 

Stres pracowników to jeden z największych problemów, z którymi zmagają się firmy. Często prowadzi do mnóstwa dolegliwości zarówno fizycznych (np. bóle głowy, drżenie kończyn, tiki nerwowe), psychicznych (m.in. wahania nastroju, brak radości z życia, a nawet depresja i wypalenie zawodowe), jak i behawioralnych (nadmierne spożywanie alkoholu, leków uspokajających, problemy z koncentracją itp.). To z kolei powoduje liczne absencje w firmie, zwiększoną rotację, niską produktywność i zaangażowanie.

Efektywna strategia well-being przynosi permanentne korzyści firmie, m.in.:

 • zwiększa zaangażowanie pracownika,
 • wspiera w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami i codziennymi problemami,
 • edukuje pracowników w podejściu do życia i wdrażaniu dobrych nawyków, np. zdrowie odżywianie, aktywność fizyczna,
 • zwiększa produktywność, chęć do pracy, zmniejsza absencje i rotacje w firmie,
 • poprawia relacje między współpracownikami, dzięki czemu są sobie bardziej chętni do pomocy, jednoczą siły w rozwiązywaniu problemów i podnoszą swój poziom kreatywności.

Jak wprowadzić well-being do firmy?

Tworząc strategię, zastanów się jaki cel chcesz osiągnąć i jakie inicjatywy podejmiecie w firmie, aby go osiągnąć. Niektóre działania, takie jak tradycyjne programy pomocy pracowniczej (znane również jako EAP), nie są tak kompleksowe, jak holistyczne platformy wsparcia online, oferujące różne formy pomocy w jednym miejscu. Tradycyjne EAP-y charakteryzują się niskim poziomem zaangażowania pracowników i nie odpowiadają na potrzeby pracowników. Dlatego warto zastanowić się nad bardziej nowoczesnym rozwiązaniem.

Przeprowadź badania potrzeb well-beingowych w firmie. 

Dobra wiadomość jest taka, że strategia well-beingowa jest elastyczna, tzn. nie ma jednego przepisu na to, jakie działania powinna przeprowadzać firma. Organizacja indywidualnie dostosowuje program aktywności do potrzeb pracowników i dostępnych środków finansowych. Nic nie jest z góry narzucone. Oczywiście, warto posiłkować się gotowymi schematami, ale ostatecznie lepiej indywidualnie dodawać lub wykluczać poszczególne działania. 

Z pomocą anonimowych ankiet lub rozmów z pracownikami możesz dowiedzieć, czego potrzebują, co warto zmienić, a co zostawić; z jakimi problemami zmagają się na co dzień; czego oczekują od firmy i jak przedstawia się ogólny obraz środowiska pracy.

Zaangażuj menedżerów. 

Liderzy w dużym stopniu wpływają na kulturę organizacyjną. Jeśli rozmawiają na temat well-beingu i promują zdrowy tryb życia to wówczas ich pracownicy również bardziej angażują się w takie działania. Dlatego przed przygotowaniem strategii well-beingowej organizacje powinny skupić się na szkoleniu liderów. Powinni być świadomi, jak ważne są tego typu działania w firmie a docelowo także wspierali ich wdrożenie i wykorzystanie.

Kompleksowe podejście do strategii. 

Upewnij się, że strategia well-being w Twojej firmie jest kompleksowa, a więc zawiera wszystkie wyżej wspomniane filary. Znajdź odpowiedzi na pytania:

 • czy wprowadzone działania podniosą komfort fizyczny, psychiczny i emocjonalny pracowników,
 • czy zapewnią im stabilizację finansową,
 • wzmocnią więź ze współpracownikami oraz poprawią się ich relacje,
 • a także czy dzięki temu zaangażują się w pracę i poczują jej sens?

Monitoruj wyniki. 

Co równie ważne, postaraj się, aby działania, które stosujesz, były mierzalne. Badaj regularnie, czy wprowadzane rozwiązania sprawiają, że ludzie biorą mniej zwolnień, czy przekładają się to na wyniki biznesowe firmy. Przede wszystkim, czy pracownicy czują się bardziej szczęśliwi  i  zadowoleni z pracy. Dane dotyczące zaangażowania dadzą Twojej firmie możliwość monitorowania trendów i zmian różnych zachowań w czasie, co jest szczególnie ważne, gdy pracownicy pracują zdalnie lub hybrydowo. Ponadto oceniając zmieniające się dane dotyczące well-beingu i w zależności od takich parametrów jak pora dnia, dzień tygodnia czy wiek pracowników, możesz stworzyć szczegółowy obraz nawyków w całej firmie. Dzięki temu poszczególne inicjatywy możesz kierować do konkretnych podgrup.

Szukaj wsparcia.

Przy wdrażaniu strategii well-being przydatna może okazać się pomoc firmy zewnętrznej. Istnieją organizacje, które oferują kompleksowe wsparcie przy budowaniu strategii wewnętrznej (w oparciu o potrzeby pracowników i pracodawców). Platformy, takie jak np. Mindgram, pomagają zrealizować strategię well-being, wspierają w komunikacji z  pracownikami, organizują szkolenia dla menadżerów, oferują działania profilaktyczne oraz interwencyjne, w tym dostęp do opieki psychologicznej. 

Więcej o well-being w firmie przeczytasz: https://www.magazynrekruter.pl/wsparcie-psychologiczne-benefit-na-czasie/

Autorka artykułu: Małgorzata Ohme

Małgorzata Ohme

Małgorzata Ohme – jedna z najbardziej znanych oraz cenionych psycholożek i dziennikarek w Polsce. Ukończyła psychologię społeczną na SWPS w Warszawie. Współzałożycielka pierwszej w Polsce najnowocześniejszej platformy oferującej wsparcie psychologiczne i rozwój osobisty dla pracowników – Mindgram. Jest właścicielką portalu dla kobiet Ohme.pl, gospodynią Dzień Dobry TVN oraz autorskich programów w Onecie. Prowadzi wykłady, prelekcje i webinary związane ze zdrowiem psychicznym, z poprawą jakości życia, life coachingiem i rozwojem osobistym.