|

Jak wygląda rynek usług HR? Rynek pracodawcy powraca

rynek pracodawcy

Nie da się ukryć, że rynek pracy w 2020 roku uległ dużym zmianom. Pokazują to wyniki firm członkowskich Polskiego Forum HR w drugim kwartale 2020 roku. Rekrutacje stałe zmalały o ponad 30%, a praca tymczasowa odnotowała spadek na poziomie 18%. Czy można już mówić, że mamy rynek pracodawcy?

Największe spadki w rekrutacjach stałych

Pracodawcy nadal powstrzymują realizację procesów rekrutacyjnych, co odzwierciedla 31%-owy spadek obrotów firm członkowskich PFHR w zakresie sprzedaży tych usług w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość tych usług w drugim kwartale (2Q2020) wyniosła 27 mln PLN. Znacznie mniejszy, bo 9%-owy spadek, odnotowaliśmy w zakresie realizacji projektów rekrutacji międzynarodowych, których obroty w badanym okresie wyniosły 3,8 mln PLN.

Czytaj także – Scenariusze rynku pracy – co czeka nas w przyszłości?

W wielu branżach pierwszą reakcją pracodawców było zamrożenie wszelkich decyzji w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych. Doskonale to widać w wynikach firm członkowskich PFHR. Oczywiście nadal mamy branże które rekrutują: cały sektor IT, logistyka i dystrybucja, centra usług wspólnych, ale powrót do sytuacji sprzed kryzysu zajmie nam sporo czasu”- mówi Piotr Dziedzic, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Czyli rynek pracodawcy nadal nie dotyczy branży IT.

Coraz mniej pracy dla pracowników tymczasowych

O 25%, w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku, zmniejszyła się liczba pracowników tymczasowych. Porównując dane kwartał do kwartału, spadek ten nie jest już tak drastyczny i wynosi 5%, niestety towarzyszy mu znaczny, bo 25%-wy, spadek liczby godzin przepracowanych przez tych pracowników. W sumie, w drugim kwartale firmy członkowskie PFHR zatrudniały 67 tys. pracowników tymczasowych. Ilość przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 27 tys. W Polskim Forum HR, mimo trudnej sytuacji na rynku, nadal udaje się zachować wysoki odsetek umów o pracę zawieranych z pracownikami tymczasowymi, w 2Q2020 wyniósł on 89%.

Dużą liczbę pracowników tymczasowych straciliśmy już w pierwszym kwartale tego roku. Część firm, z którymi pracujemy, powiązana jest z dostawcami zagranicznymi np. z Chin, w związku z czym ograniczała swoją działalność na długo przed wprowadzaniem stanu epidemii i lockdownem w Polsce. To z tą grupą pracowników nasi klienci rozstawali się w pierwszej kolejności i wtedy ten spadek był drastyczny. Dodatkowo nie pomagał fakt braku praktycznej możliwości objęcia pracowników tymczasowych działaniami pomocowymi rządu. Tarcza antykryzysowa nie brała pod uwagę tej formy zatrudnienia, gdzie przestój występował nie u pracodawcy, czyli agencji a u pracodawcy użytkownika. Na szczęście widać światełko w tunelu i rosnące powoli zainteresowanie pracą tymczasową w trzecim kwartale” – komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

W 2Q2020 o 18% w porównaniu do poprzedniego kwartału spadła też wartość tego rynku. Firmy członkowskie PFHR osiągnęły poziom obrotów w wysokości 535 mln PLN, o ok. 30% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

A co z outsourcingiem?

Jedną z form outsourcingu świadczoną przez firmy członkowskie PFHR jest tzw. contracting, w szczególności w obszarze IT, ale zalicza się tu też inne usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy, przy wykorzystaniu osób zatrudnionych w formule pracowniczej albo cywilnoprawnej, nie będące pracą tymczasową w rozumieniu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wartość tych usług wśród członków PFHR w 2Q2020 wyniosła 215 mln PLN i była o 4% mniejsza niż w poprzednim kwartale tego roku.

Outsourcing od zawsze istniał jako model przeniesienia pełnej odpowiedzialności za projekt i pracowników na dostawcę. Jest to naturalny krok w kontinuum PERM-TEMP-OUTSOURCING, gdzie PERM (rekrutacje stałe) – klient bierze 100% odpowiedzialności za pracownika, TEMP (praca tymczasowa) – gdzie odpowiedzialność jest wspólna agencji i klienta oraz OUTSOURCING – gdzie agencja bierze 100% odpowiedzialności za pracownika i całą usługę” – dodaje Michał Młynarczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług rośnie

Co ciekawe, pandemia nie powstrzymała zainteresowania Polaków wyjazdami do pracy za granicę. W 2Q2020 obroty firm członkowskich w zakresie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług  wyniosły 71 mln PLN i były o 22% wyższe niż w poprzednim kwartale i o 19% wyższe niż w poprzednim roku.

Pomimo rozmrożenia gospodarki pracodawcy wciąż ostrożnie podchodzą do procesów rekrutacyjnych. Część kandydatów będzie musiała uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ślad po ich przewadze nad pracodawcami jeszcze w 2019 roku powoli odchodzi w niepamięć. Rynek pracodawcy ponownie wkracza, a my będziemy tę sytuację śledzić dla Was na bieżąco.

Czytaj także – Zombie jobs, czyli miejsca pracy na wymarciu