|

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w trzecim kwartale 2022 roku?

Firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) podsumowały trzeci kwartał 2022 roku (3Q2022). Dalszy, ale już nie tak dynamiczny spadek liczby pracowników tymczasowych i spadek dynamiki wzrostu rynku rekrutacyjnego w porównaniu z poprzednim kwartałem, to główne charakterystyki rynku usług HR w analizowanym okresie.

W 3Q2022 liczba pracowników tymczasowych spadła o 17% rok do roku. Dla porównania w poprzednim kwartale spadek ten wyniósł aż 24%. W badanym okresie firmy członkowskie PFHR zatrudniały 69 tys. pracowników, o 4% więcej niż w drugim kwartale tego roku. Co warte odnotowania, jednocześnie wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych i to aż o 8%. Znacznie zatem wydłużył się średni okres zatrudnienia pracowników tymczasowych. Obroty firm członkowskich również wzrosły o 5% rok do roku, osiągając poziom 866 tys. PLN.

Nadal brakuje nam kandydatów do pracy tymczasowej, dlatego agencje robią wszystko aby wydłużyć zatrudnienie tej grupy pracowników. Średnio w okresie od lipca do końca września 2022 roku, pracownik tymczasowy przepracował 40 dni, w tym samym okresie poprzedniego roku 31 dni. Niewielki 4%-wy wzrost liczby pracowników tymczasowych w trzecim kwartale w odniesieniu do drugiego kwartału tego roku może wynikać z rosnącej niepewności na rynku i większej skłonności pracodawców do sięgania po elastyczne formy – komentuje Wojciech Ratajczyk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR.

W badanym okresie firmy członkowskie odnotowały nadal wysoki, 25%-owy wzrost rok do roku w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców, osiągając wynik 76 mln PLN. Niestety dynamika wzrostów słabnie z każdym kwartałem, w 2Q2022 wyniosła 40%, a w 1Q2022 69%. Dodatkowo rynek rekrutacyjny odnotował niewielki, bo 2%-owy spadek kwartał do kwartału.

Dane firm członkowskich pokrywają się z ogólną tendencją na rynku pracy. Liczba publikowanych ofert pracy nieznacznie, ale spada. Większość pracodawców deklaruje wstrzymanie inwestycji co może zwiastować ograniczoną liczbę nowych miejsc pracy w nadchodzących miesiącach. Nie spodziewamy się jednak masowych zwolnień i dużego spadku liczby zatrudnionych w Polsce.

Pracodawcy, po doświadczeniach w pandemii,  mają świadomość jak trudno jest pozyskać potem talenty na rynku, dlatego zwolnienia będą traktowane jako ostateczne rozwiązanie. Z drugiej strony możemy też spodziewać się spadku rotacji pracowników, wynikającej z mniejszej skłonności do zmiany zatrudnienia. Nominalne wynagrodzenia nadal rosną (wg danych GUS w październiku o 13%), ale realne, biorąc pod uwagę inflację, zaczęły spadać – komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.