|

Jak długo Java będzie dominującym językiem programowania?

Wśród języków programowania Python, Java, C i C++ zdecydowanie królują na rynku technologii. Jak wskazują dane1, to właśnie one w ubiegłym roku odpowiadały za 40 proc. udziału rynkowego, a w tym roku ta skala wzrosła jeszcze bardziej, osiągając poziom 55 proc. Jednym z języków nietracących popularności od lat jest Java. Jest ona wykorzystywana w aplikacjach stacjonarnych oraz mobilnych, w tworzeniu stron internetowych, rozwoju sztucznej inteligencji (AI), aplikacjach chmurowych i wielu innych. Znajomość tej technologii jest dziś gwarancją wysokiego wynagrodzenia, dużych możliwości rozwoju i uznania na rynku w skali globalnej. Prognozy wskazują, że miejsce Javy na szczycie list najpopularniejszych języków programowania nie będzie zagrożone w najbliższych latach.

Niezależność platformy, olbrzymi ekosystem, programowanie obiektowe, wydajność i bezpieczeństwo – to jedne z kluczowych cech, dzięki którym Java jest jednym z ulubionych języków programistów. Dowodem na to, jakim zaufaniem cieszy się ten język może być choćby lista firm, które rozwijają swoje oprogramowanie przy jego użyciu. By zrozumieć skalę, wystarczy wymienić kilka nazw: Uber, Airbnb, Google, Netflix, Pinterest, Spotify, Amazon, czy Instagram.

To wszystko sprawia, że Java jest jednym z najlepszych wyborów do tworzenia oprogramowania oraz pod kątem języka do nauki w tym roku oraz w nadchodzących latach.

„Każdy używa Javy”. Kilka słów o języku innowacji

Jak wskazują badania instytutu IDC w publikacji wydanej z okazji 25-lecia powstania Javy, język ten jest najchętniej wykorzystywanym wśród programistów na całym świecie. Ponad dziewięć milionów, czyli blisko 70% pełnoetatowych programistów używa Javy – więcej niż jakiegokolwiek innego języka.

Nie jesteśmy w tej kwestii odmienni, także u nas króluje Java, stosujemy tę technologię w naszej codziennej pracy we wszystkich oddziałach Capgemini. Aktualnie poszukujemy m.in. specjalistów back-end do działu FinTech. To miejsce dla osób chcących połączyć swoje umiejętności informatyczne z zainteresowaniem i wiedzą z zakresu bankowości, ubezpieczeń czy rynków kapitałowych. Ci eksperci w roli Java Developerów będą tworzyć aplikacje dla międzynarodowych klientów, liderów branży FinTech, telekomunikacyjnej, logistycznej, motoryzacyjnej i innych, aktywnie dbając o jej rozwój przez cały cykl życia, w oparciu o architekturę mikroserwisową stworzoną w Java, SQL, NoSQL, Kafka, Cloud, RESTful, technologiach AI i innych. Zostaną oni członkami międzynarodowego zespołu pracującego w oparciu o zwinne metodyki i profesjonalny proces tworzenia oprogramowania.

Co istotne, nasi pracownicy mają realny wpływ na projekt z możliwością rozwoju produktu poprzez eksperymentowanie z nowymi technologiami, a także możliwość realizacji własnych pomysłów. Javę możemy bardzo szeroko wykorzystywać w naszych codziennych działaniach, niemal niezależnie od ich charakteru – do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i desktopowych, w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, a także z zakresu internetu rzeczy (IoT), wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR) czy technologii blockchain – mówi Łukasz Parczewski, Managing Delivery Architect w Capgemini Polska. 

Ten język programowania jest uniwersalnym narzędziem do tworzenia przełomowych i nowatorskich rozwiązań i implementacji. Jest on motorem dla transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i wszystko wskazuje na to, że nie straci popularności jeszcze przez wiele lat – dodaje.

Jednym z kluczowych elementów transformacji cyfrowej jaka obecnie następuje w wielu organizacjach z sektora finansowego jest chmura. Java, ze względu na swoją stabilność oraz dojrzałość, jest bardzo często wybierana jako wiodący język programowania podczas migracji aktualnych systemów oraz dla nowych rozwiązań budowanych w chmurze.

Zespoły Capgemini w Polsce dostarczają rozwiązania dla różnych sektorów dla międzynarodowych klientów na całym świeci. Aktualnie, dla jednego z naszych partnerów, instytucji finansowej z sektora bankowego, zespoły z Capgemini Polska tworzą system, który umożliwia obliczanie oraz szacowanie ryzyka kredytowego dla dużych organizacji.

Pozwala on na wyliczanie różnych parametrów ryzyka, między innymi, szacowane prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD), ekspozycja w momencie niewypłacalności (EAD) oraz strata w przypadku niewypłacalności (LGD), które są głównymi narzędziami wykorzystywanymi podczas procesu zatwierdzania, monitorowania oraz zarządzania ryzykiem. Architektura rozwiązania jest oparta na mikroserwisach, które są osadzone na chmurze Azure oraz są budowane właśnie przy użyciu języka programowania Java. Ważnym elementem innowacyjnego procesu wytwarzania oprogramowania stosowanym w tym projekcie jak również w innych projektach realizowanych w Capgemini jest praktyka DevOps.

Autonomiczność zespołów, iteracyjny model pracy zgodny z założeniami Agile oraz praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu wdrożeń usług chmurowych pozwala szybko dostarczyć widoczne rezultaty, zapewnić odpowiednią, wysoką jakość produktu dostarczanego klientowi oraz ma wymierny wpływ na ostateczne zadowolenie użytkowników końcowych. Projektów takich jak ten jest oczywiście znacznie więcej, a zadania są bardzo zróżnicowane, jednak dobór sprawdzonej technologii przy współpracy z instytucjami finansowymi jest bardzo istotny i to właśnie Java jednym z naszych najczęstszych wyborów – dodaje Łukasz Parczewski.

Język, którego warto się nauczyć

Sektor najnowszych technologii jest niezwykle rozwojowym środowiskiem, a mnogość języków programowania stale rośnie. Według internetowej Encyklopedii Języków Programowania, ludzie stworzyli jak dotąd około 8945 języków kodowania. Liczba tych, których dziś używają deweloperzy, waha się w zależności od źródła od 250 aż do 2500 języków, choć znacznie mniej zajmuje czołowe pozycje na listach popularności użycia. Obserwując te liczby, łatwo jest zauważyć, że wiele powstających języków zostaje zapomnianych, niewiele jest takich, które są w stanie konkurować z długowiecznością i popularnością Javy.

Opanowanie tej technologii, przynajmniej na podstawowym poziomie, umożliwia rozwój portfolio poprzez pracę w różnorodnych projektach. Dobra znajomość tego języka z kolei daje możliwość udziału w bardzo zaawansowanych zadaniach programistycznych. Różnorodność projektów, różnorodność klientów i wreszcie – różnorodność narzędzi, frameworków i bibliotek. Programiści Java mają do wyboru bardzo wiele różnych narzędzi, dzięki którym mogą budować innowacyjne systemy i aplikacje. Te z kolei, podobnie jak sam język, są dojrzałymi, dopracowanymi rozwiązaniami, co stanowi kolejną zaletę Javy. Częste aktualizacje ułatwiające wdrażanie nowych funkcji sprawiają, że praca w tej technologii jest po prostu sprawniejsza i bardziej bezproblemowa niż w przypadku wielu innych języków.

Czy Java pozostanie na szczycie?

Obserwując wszystkie korzyści, jakie Java daje użytkownikom, łatwo zrozumieć, dlaczego jest ona idealnym językiem do programowania dla przedsiębiorstw – niezależnie od ich potrzeb komercyjnych.

Po 27 latach od premiery, Java pozostaje jednym z najbardziej popularnych języków kodowania, rok po roku zajmując miejsca u szczytu rankingów. Jak wskazują dane, stale rośnie także liczba miejsc pracy dla osób posługujących się tym językiem (po JavaScript i Python, najwięcej ofert pracy zakłada wymóg znajomości Javy).

Jak wskazują eksperci Capgemini, pozycja Javy wśród języków programowania nie jest zagrożona, a jej popularność w najbliższych latach nie spadnie. Częste aktualizacje, mnogość dostępnych rozwiązań i narzędzi, wielofunkcyjność bezpieczeństwo… to wszystko sprawia, że Java jest jednym z najczęstszych wyborów wśród firm i ich zespołów technologicznych. Prognozując przyszłość, należy wziąć pod uwagę również liczbę istniejących już systemów i aplikacji biznesowych, które już powstały i funkcjonują dzięki użyciu Javy – nawet jeśli w branży zajdą zmiany, te programy zostaną przynajmniej przez pewien czas utrzymane w istniejącej formie. Zdecydowanie jednak nie jest to czynnik warunkujący stałość popularności Javy. Długa lista udogodnień, jakie oferuje ten język, duża dywersyfikacja pod kątem zastosowań oraz wygoda i czytelność kodu sprawiają, że Java jest jednym z najczęstszych wyborów programistów, a w najbliższych latach pozostanie wśród najpopularniejszych języków programowania zarówno pod kątem nauki, jak i zastosowań biznesowych.

1 Indeks TIOBE, dane na październik 2022

Łukasz Parczewski, Managing Delivery Architect w Capgemini Polska – deweloper z ponad 16-letnim doświadczeniem w pracy w branży technologicznej. Doświadczony we wszystkich częściach projektowania architektonicznego i zarządzania projektem na wszystkich jego etapach. Posiada wiedzę ekspercką i biznesową w obszarach kredytów konsumenckich, ubezpieczeń, sieci sprzedaży, kalkulacji finansowych i telekomunikacji oraz doświadczenie w obszarze OO Design/Development.