|

„Kobiety współPRACUJĄCE” – portret aktywności zawodowej Polek

Kobiety współPRACUJĄCE” – portret aktywności zawodowej Polek. Raport firmy Nesperta, właściciela marki Semilac

Firma Nesperta, poprzez upublicznienie raportu„Kobiety współPRACUJĄCE” – portret aktywności zawodowej Polek, inauguruje długofalową akcję, zmierzającą do promocji przedsiębiorczości Polek.

Z danych zawartych w raporcie wynika między innymi, że ponad ¾ kobiet uważa, że ma niezbędne kompetencje by poprowadzić własną firmę.

Jednak mniej niż połowa z nich byłaby skłonna do podjęcia realnych działań i założenia swojego biznesu. Co więcej, znaczny odsetek kobiet nie lubi pracować z… innymi kobietami.

Niska aktywność zawodowa kobiet w Polsce to poważny problem na rynku pracy.

Niska aktywność zawodowa kobiet w Polsce to poważny problem na rynku pracy. Dane Eurostatu wskazują, że wskaźnik dotyczący Polek jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej[1].

Przekłada się to m.in. ich problemy z wyjściem z długotrwałego bezrobocia, na trudniejszą sytuację finansową nie tylko samych kobiet, ale również całych rodzin.

Dlatego  firma Nesperta – właściciel marki Semilac opracowała raport pt. „Kobiety współPRACUJĄCE”, stworzony w oparciu o badanie przeprowadzone wśród Polek posiadających doświadczenie zawodowe. Wyniki zostały dodatkowo opatrzone komentarzami osób, którym tematyka aktywności zawodowej kobiet jest bliska – dziennikarek, pracownic naukowych czy przedstawicieli fundacji wspierających samorozwój.

Nasza firma od początku swojego istnienia miała na celu wyzwalanie kobiecego potencjału.  Chcemy, aby Polki były pewne siebie i swoich możliwości – również w miejscu pracy. Przystępując do opracowania tego raportuchcieliśmy odtworzyć swoisty obraz Polek na rynku pracy: ich przedsiębiorczości oraz solidarności zawodowej – powiedziała Paulina Piątek, PR manager w firmie Nesperta. Jesteśmy przekonani, że  dogłębne zrozumienie tej kwestii pomoże wypracować rozwiązania, które sprawią, że kobiety nie będą obawiały się zawodowych wyzwań i dostrzegą, jak wiele możliwości zapewni im współdziałanie – dodała.

Przedsiębiorcza jak Polka

Respondentki biorące udział w badaniu nie miały wątpliwości, że mimo pozytywnych zmian, które zaszły na rynku pracy w ostatnich latach, Polki wciąż nie mogą liczyć na równe traktowanie w środowisku zawodowym.

72% badanych przychyliło się do stwierdzenia, że kobiety są częściej dyskryminowane zawodowo niż mężczyźni.

Ponad 2/3 respondentek przyznało, że panie zbyt rzadko zajmują kierownicze stanowiska. Jednocześnie badane podkreślały, że „kobiety to doskonale wykształceni i wyszkoleni pracownicy” (81%).

Brak równościowej polityki w wielu firmach jest jednym z powodów, dla którego panie decydują się na założenie własnej działalności. Polki odznaczają się przy tym dużą przedsiębiorczością.

Już ponad co trzecia firma w naszym kraju została założona i jest prowadzona przez kobietę. Pod tym względem przewyższamy średnią europejską (odpowiednio 34% przedsiębiorstw w Polsce oraz 31% w UE).

Badanie firmy Nesperta potwierdza ową chęć prowadzenia własnego biznesu.

Blisko 46% respondentek pozytywnie odniosło się do możliwości założenia działalności gospodarczej. Najczęściej taką gotowość deklarowały kobiety w wieku 25-35 lat. 

Aż 75% badanych kobiet uważa, że ma kompetencję by być przedsiębiorcą

75% badanych kobiet uważa, że ma kompetnecję by prowadzić własny biznes. Jest to dość zaskakująca informacja wynikająca z tego badania.

Wśród głównych czynników, które skłaniałyby panie do założenia przedsiębiorstwa jestwiększy poziom niezależności zawodowej oraz perspektywa uzyskania wyższych dochodów. Badane zostały również zapytane o powody, dla których nie zdecydowałyby się na własny biznes. Najwięcej kobiet wskazało na „brak pomysłu na firmę”, „strach przed niepowodzeniem” oraz „brak własnych środków finansowych”.

– Przekonanie kobiet o tym, że posiadają odpowiednie kompetencje, aby stworzyć własną firmę nie są dla mnie zaskakujące; w swoim otoczeniu spotykam się z dowodami kobiecej przedsiębiorczości niemal każdego dnia – skomentowała Dorota Warakomska, Prezeska Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. Z kolei czynniki, które zniechęcają do założenia działalności to problem ogólny, z którym zmagają się zarówno Polki, jak i Polacy.

Rzeczywistość zniekształcona

Szczególnie zaskakujące okazały się wyniki badania związane ze sposobem postrzegania kobiet na rynku pracy przez inne kobiety. Respondentki chwaliły przygotowanie merytoryczne pań oraz ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Jednak zaledwie 7% badanych wskazało kobietę jako referowanego przełożonego/współpracownika. Takie stwierdzenie uzasadniano tym, że mężczyźni są „bardziej konkretni”,„działają racjonalnie”, „kierują się kwestiami merytorycznymi”.

 Warto jednak zaznaczyć, że ponad 2/3 badanych uznało, że w środowisku zawodowym istotne są kompetencje, nie zaś płeć  pracownika.

Kobiety zapytano również o to, czy zapewniają sobie wsparcie na płaszczyźnie zawodowej, czy może są nastawione na rywalizację. Opinie badanych rozłożyły się niemal równomiernie  – 33% uznało, że panie są solidarne, zaś 36% wskazało na współzawodnictwo.

Eksperci uważają, że na podstawie wyników, jednym z wyzwań stojących przed kobietami jest zmiana sposobu myślenia o sobie samych.

Okazało się bowiem, że Polki często wzajemnie postrzegają  się w sposób stereotypow. To przekłada się na ograniczoną chęć współpracy z innymi kobietami oraz trudności w osiąganiu celów zawodowych.

Problem stosunkowo niskiej aktywności zawodowej Polek jest oczywiście zjawiskiem złożonym. Nie mamy jednak wątpliwości, że zachęcanie pań do zakładania własnych firm oraz promowanie kobiecej solidarności na rynku pracy są elementami, które pomogą w jego rozwiązaniu – tłumaczyła Paulina Piątek.

Więcej informacji na temat Nesperta znajduje się tutaj.

[1] 2017 Report on equality between women and men in the EU

Kontakt do mediów:

Aleksandra Wójcik
Konsultant
Havas PR
aleksandra.wojcik@havas.com
tel. kom.: +48 695 601 143

Paulina Piątek
PR Manager Semilac
Nesperta Sp. z o.o.
tel. kom.: +48 733 804 463
paulina.piatek@nesperta.com

Przeczytaj artykuły o podobnej treści:

Polki wybierają hybrydowy model pracy i transparentnych pracodawców

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze