Konkursy dla Branży HR

Magazyn Rekruter jako organizator cenionych wydarzeń HR

 

 

Konkursy dla branży HR w Warszawie to jedna z wielu aktywności Magazynu Rekruter, poświęconych branży Human Resources.

Magazyn Rekruter jest znany z dwóch największych konkursów HR w Warszawie: Nagrody Rekrutera i Perły HR. Te wydarzenia dla praktyków Human Resources, gromadzą wielu uczestników i oferują im unikalną okazję do nawiązania nowych kontaktów.

Magazyn Rekruter organizuje konkursy i wydarzenia branżowe dla Human Resources, które  są świetną okazją dla rekruterów i HR-ców. Dzięki takim eventom praktycy HR, mogą wspólnie celebrować sukcesy, dzielić się wiedzą i wymieniać doświadczenia.

Przeczytaj poniżej o naszych konkursach dla branży HR.Nagrody Rekrutera

 

Nagrody Rekrutera to prestiżowy konkurs organizowany przez Magazyn Rekruter, w którym wyróżnione zostaną najlepsze firmy dostarczające usługi HR w Polsce. Celem tego konkursu jest nagrodzenie agencji, które szczególnie znacząco przyczyniły się do rozwoju i uznania branży usług rekrutacyjnych.

Nagrody Rekrutera to szansa na wyróżnienie się i zwiększenie rozpoznawalności firmy.

Uzyskanie nagrody w konkursie HR to również okazja do zbudowania reputacji dobrego pracodawcy i wzmocnienia pozycji firmy w branży.

Konkurs dla rekruterów daje również możliwość wyróżnienia najlepszych specjalistów w dziedzinie usług HR w Polsce.

Firmy biorące udział w konkursach HR pokazują swoje zaangażowanie w rozwój zasobów ludzkich. Gotowość stawienia czoła wyzwaniom to kolejna cecha firm biorących udział w konkursach HR.

 

Wieczór Rekrutera - Logo

 


 

 

Perły HR podczas Wieczoru Rekrutera

 

Perły HR to konkurs, którego głównym celem jest ukazanie potencjału branży HR oraz integracja jej członków. W ramach tego wydarzenia, organizatorzy chcą przedstawić zakres działalności agencji zatrudnienia, umożliwiając swobodną wymianę poglądów i zbliżenie się specjalistów HR.

Nagrodzenie najlepszych z nich jest dodatkowym celem tego konkursu. Każda edycja Perły HR przyciąga ponad 300 uczestników, co świadczy o zapotrzebowaniu na takie wydarzenia i udowadnia, że Wieczór Rekrutera jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży HR w Polsce.

 
 
Perły HR- grafika przedstawia logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie przedstawiające nagrodzonych w Konkursach Magazyn RekruterZdjęcie przedstawiające wręczanie nagrody w Konkursach Magazyn Rekruter
Zdjęcie przedstawiające nagrodzonych w Konkursach Magazyn RekruterUczestniczki Wieczoru Rekruter