|

Kształcenie przyszłych liderów Big Data i AI

Akademia Leona Koźmińskiego i Oracle kształcą przyszłych liderów biznesowych w dziedzinie sztucznej inteligencji i zbiorów Big Data

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) to jedna z zaledwie pięciu europejskich organizacji biorących udział w nowym programie Oracle Data Science Early Adopter Program

Studenci dwóch kierunków ALK: Big Data Science i AI Management, będą mieli obecnie dostęp do najnowszego oprogramowania tworzonego przez dział badań i rozwoju Oracle. Dzięki temu będą mogli wejść na rynek pracy jako eksperci ds. analizy danych dysponujący poszukiwanymi przez pracodawców kompetencjami.

Rodzina rozwiązań Oracle Data Science ułatwia analizę danych wszystkim użytkownikom — od analityków danych do użytkowników biznesowych i działów informatycznych. Zostały one zaprojektowane z myślą o tworzeniu, szkoleniu i wdrażaniu modeli automatycznego uczenia oraz zarządzania nimi w celu zapewnienia większych sukcesów projektów w dziedzinie analizy danych opartych na współpracy. Studenci ALK będą mieć dostęp do nowych informacji na temat tych narzędzi, będą też mogli współpracować z zespołami Oracle w celu budowy modeli analitycznych.

„Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasi studenci programu Big Data Science będą mogli uczestniczyć w tak innowacyjnym projekcie i poznać z pierwszej ręki różne zastosowania Machine Learning. Wymiana doświadczeń, jak również możliwość współtworzenia  rewolucyjnego na skalę globalną rozwiązania z firmą Oracle daje naszym studentom ogromne możliwości rozwoju kompetencji, ale również wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Dostępne narzędzia, jak również wsparcie najlepszych specjalistów z dziedziny Big Data pozwolą naszym studentom wyjść na rynek pracy już jako doświadczeni eksperci z unikalnymi kompetencjami” – powiedziała prof. Aneta Hryckiewicz, liderka programu Master in Big Data Science na Akademii Leona Koźmińskiego.

Big Data i analiza danych

Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła pięć inicjatyw w zakresie Big Data i analizy danych, a wkrótce utworzy dedykowany zespół pod kierownictwem wybranego CDO (Chief Data Officer), składający się z inżynierów, administratorów oraz analityków danych. Członkostwo w programie Oracle Data Science Early Adopter

„Współpraca z Oracle w dziedzinie badań i rozwoju przyspieszy realizację projektów Akademii Leona Koźmińskiego w dziedzinie innowacji i wzniesie szkolnictwo wyższe na nieosiągalny wcześniej w Polsce poziom. Mocno wierzymy w to, że to partnerstwo i współpraca przyniosą korzyści nie tylko Akademii Leona Koźmińskiego i Oracle, lecz także wszystkim instytucjom publicznym, towarzystwom i przedsiębiorstwom współpracującym z Uczelnią oraz Oracle w Polsce” — powiedział Tomasz Przybyszewski, Oracle Regional Manager.

Teoria + praktyka

Studenci programu Management and Artificial Intelligence na Akademii Leona Koźmińskiego bardzo skorzystają z możliwości oferowanych przez Oracle, wzmacniając tym samym nie tylko swoje kompetencje w zakresie data science, ale także osadzając je w realnej biznesowej praktyce wraz z Oracle, jako wzorem do naśladowania. Akademia Leona Koźmińskiego czerpie duże korzyści z chmury i narzędzi Oracle, jak również z rozbudowanych warsztatów, wspierając tym samym ambicję uczelni, którą jest wykształcenie przyszłej generacji liderów biznesowych, dobrze znających język sztucznej inteligencji i Big Data — komentuje prof. Aleksandra Przegalińska, liderka programu studiów licencjackich Management & AI na Akademii Leona Koźmińskiego.

Mamy nadzieję, że tego typu współprace pozwolą zwiększyć ilość talentów na rynku polskim w obszarze nowych technologii. Będziemy bacznie obserwować rozwój tych wydarzeń.