|

Liderzy ESG 2022: Wojciech Hann z nagrodą. „Wizjoner Zielonej Transformacji” i 11 firm na podium

Do tegorocznej, II edycji konkursu “Liderzy ESG” zgłoszono 72 przedsiębiorstwa i nominowano 16 kandydatów. Nagrody zostały przyznane 11 organizacjom w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Wyróżniony został także Wojciech Hann – za konsekwentne wspieranie zielonej transformacji polskiego rynku, w szczególności sektora finansowego oraz pozytywny wkład dla ochrony środowiska w Polsce, w ramach kategorii Wizjoner Zielonej Transformacji. O wyborze laureatów zdecydowała kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu.

Organizatorami konkursu są NN Investment Partners TFI, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PwC Polska, partnerem strategicznym jest UN Global Compact Network Poland, zaś partnerami są Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Związek Banków Polskich (ZBP), DGP oraz ESGInfo.pl. Konkurs “Liderzy ESG” kierowany jest do podmiotów realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko i społeczeństwo, a także prowadzących skuteczne kampanie edukacyjne, informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Nagrody zostały przyznane w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Osoba, która podjęła szczególne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ma istotny wpływ na obszar ochrony środowiska i zasobów naturalnych, została wyróżniona w ramach kategorii Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji.

Innowacje — priorytet numer jeden dla inwestorów — mogą pomóc firmom złagodzić zarówno zagrożenia cybernetyczne, jak i klimatyczne, a nawet otworzyć nowe możliwości rynkowe dla szybko rozwijających się firm. To właśnie w tej kategorii zgłoszono aż 27 projektów. Większość zgłoszeń dotyczyła obszarów związanych z ochroną środowiska, ale na liście znalazły się również projekty z obszaru wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie gromadzenia i przetwarzania danych ESG oraz projekt związany z kwestiami społecznymi. A to właśnie innowacje są motorem napędowym rozwoju. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner PwC Polska, CEE Assurance Sustainability Leader.

Poniżej pełna lista laureatów konkursu “Liderzy ESG”:

Program Edukacyjny w obszarze ESG:

Orange Polska

Liderzy ESG 20212

Nagroda Diamentowa

Fundacja Grunt Od Nowa

Liderzy ESG 2022

Nagroda Złota

Fundacja Veolia Polska

Liderzy ESG 2022

Nagroda Srebrna

Program stypendialno-rozwojowy „Klasa”. Fundacja BNP Paribas

Liderzy ESG 2022

Wyróżnienie

Innowacja w obszarze ESG:

Grupa Elemental Holding

Liderzy ESG 2022

Nagroda Diamentowa

PAK-PCE POLSKI AUTOBUS WODOROWY SP. Z O.O.

Liderzy ESG 2022

Nagroda Złota

LUG Light Factory Sp. z o.o.

Liderzy ESG 2022

Nagroda Srebrna

Strategia ESG:

ING Bank Śląski S.A.

Liderzy ESG 2022

Nagroda Diamentowa

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Liderzy ESG 2022

Nagroda Złota

Wirtualna Polska Holding S.A.

Liderzy ESG 2022

Nagroda Srebrna

Clovin S.A.

Liderzy ESG 2022

Wyróżnienie

Wizjoner Zielonej Transformacji:

Wojciech Hann

Liderzy ESG 2022

Wizjoner Zielonej Transformacji

W środowisku inwestycyjnym pojęcie ESG bywa postrzegane jako fasada – coś, co ma tylko z pozoru „zazielenić” działalność danej firmy. Jako instytucja finansowa chcemy realnie wspierać rozwój polskiego rynku kapitałowego i pomagać polskim firmom w ich drodze ku zrównoważonemu rozwojowi – na przykład poprzez wyłanianie „Liderów ESG”. Cieszymy się, że możemy nagradzać te firmy instytucje i fundacje, które, nie potrzebują zewnętrznej motywacji do rozwijania strategii, innowacji i programów edukacyjnych w obszarze ESG. To prawdziwi pionierzy, którzy kreatywnością wykraczają poza schematy – wskazała Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI.

O wyborze laureatów zdecydowała kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. W jej skład weszli:

 • Robert Adamczyk, Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR);
 • Robert Bohynik, CFA, Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI;
 • dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich;
 • Barbara Nowakowska, Dyrektor Zarządzająca, PSIK;
 • Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • Jacek Pochłopień, Redaktor w Infor Pl, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej;
 • dr Monika Sady, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Jakub Safjański, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan;
 • Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC Polska, CEE Assurance Sustainability Leader;
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Giełdy są jednym z ważniejszych elementów infrastruktury rynków kapitałowych wspierających emitentów, ale również podmioty niepubliczne, w procesie dostosowania do nowych wyzwań związanych z raportowaniem ESG. Taką rolę pełni również GPW, a jednym z tego wymiarów jest nasz wspólny projekt „Liderzy ESG”, którego celem jest m.in. wskazywanie dobrych praktyk w obszarze budowanie strategii opartej o czynniki pozafinansowe – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ESG (z ang. Environmental, Social, Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Akronim ten szczególnym zainteresowaniem cieszy się od 2015 r. po opublikowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki mające powyżej 250 pracowników (bez względu na branżę), wejdzie w życie już od 2023 roku.

Informacje o NN Investment Partners TFI S.A.

NN Investment Partners TFI już od ponad 20 lat pomnaża pieniądze klientów indywidualnych, firm i instytucji. Jesteśmy drugim co do wielkości TFI na polskim rynku pod względem wartości aktywów funduszy dla szerokiego grona inwestorów. Obsługujemy ok. 500 tysięcy klientów oferując im nie tylko fundusze, ale również produkty emerytalne oraz rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę. Jesteśmy częścią Goldman Sachs Asset Management.

Informacje o Grupie Kapitałowej GPW (GK GPW)

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Informacje o PwC Polska

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 156 krajach. Zatrudniamy ponad 295 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6500 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.