|

Liderzy pilnie poszukiwani – przywództwo w TOP 3 umiejętności cenionych na rynku pracy [Raport ABSL i wyniki badań GoodHabitz]

Ilustracja do artykułu: Liderzy pilnie poszukiwani – przywództwo w TOP 3 umiejętności cenionych na rynku pracy [Raport ABSL i wyniki badań GoodHabitz]. Przedstawia pracowników w różnym wieku i logo ABSL, Goodhabitz oraz tytuł działu Notatki Prasowe

Adaptacja do nowych warunków pracy po pandemii, nowe pokolenia pracowników, zjawisko „Great Resignation” czy trudna sytuacja na rynku gospodarczym – czynniki, którym podlega obecnie rynek pracy stawiają duże wyzwania przed liderami zespołów. Według badań ABSL, sami menedżerowie wskazują, że obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy jest przywództwo.

Według badań z tegorocznego raportu ABSL, dotyczących sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ponad 53% menedżerów postrzega obecną dostępność wykwalifikowanych pracowników jako podstawową lub znaczącą barierę dla działalności i rozwoju organizacji. Z kolei aż 72% z nich ocenia, że problem z dostępnością wykwalifikowanej kadry będzie nasilał się znacznie w perspektywie kolejnych pięciu lat.

Badani liderzy zwrócili przy tym uwagę na najbardziej krytyczne kompetencje, które umożliwią dalszy wzrost i rozwój polskiego sektora usług biznesowych na pierwszym miejscu znalazły się kompetencje w zakresie analityki predykcyjnej/zaawansowanej (56,1%), następnie znajomość technologii (46,3%), a trzecie miejsce zajęła umiejętność przywództwa (43,9%).

Niestety, według badań GoodHabitz i agencji badawczej Markteffect*, obecne umiejętności polskich liderów, w tym umiejętność przywództwa, nie są oceniane zbyt dobrze. Pracownicy wśród najczęściej brakujących kompetencji u swoich liderów wymieniali umiejętności komunikacji (25%), organizacyjne (25%), budowania ducha zespołu (25%), słuchania (23%) oraz właśnie empatycznego przywództwa (20%).

Nad jakimi kompetencjami powinni popracować polscy menedżerowie?

Dodatkowo, badania GoodHabitz pokazują, że brak wymienionych umiejętności okazuje się być szczególnie dotkliwy dla zespołu podczas pracy zdalnej lub hybrydowej. Połowa polskich pracowników zadeklarowała bowiem, że nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od swoich przełożonych podczas pracy zdalnej, a tyle samo osób wskazało również, że ich menedżer nie wie, jak zmotywować zespół w przypadku pracy na odległość.

Podnoszenie swoich umiejętności w zakresie przywództwa wpisuje się doskonale w potrzeby dzisiejszego rynku pracy, który został zakłócony przez szereg czynników. Skuteczny lider jest najlepszą gwarancją na właściwą komunikację w zespole, umiejętne zbudowanie relacji i regulację napięć pomiędzy pracownikami, a także przekazywanie wartości firmy i wytyczenie zespołom mierzalnych celów do osiągnięcia – mówi Daniel Idźkowski, country director z GoodHabitz, europejskiej platformy oferującej szkolenia online.

Umiejętne działania lidera przekładają się na poczucie sensu z wykonywanej pracy, motywację i lojalność, dzięki której pracownicy będą chcieli związać się z danym pracodawcą na dłużej – dodaje.

Kompetencje przywódcze i interpersonalne odgrywają więc dziś często bardziej istotną rolę niż te twarde, a ich opanowanie będzie stanowić warunek rozwoju organizacji i skutecznego rekrutowania oraz zatrzymywania talentów.

Wsparcie kadry zarządzającej pod kątem zapewnienia odpowiednich szkoleń z zakresu przywództwa i umiejętności interpersonalnych jest dzisiaj nieodzownym elementem świadomej strategii zarządzania talentami w organizacji – mówi Marta Steer, Head of European Business Support Center, Marsh.

Kompetencje liderskie przydają się niezależnie od szczebla – potrzebują ich zarówno prezesi, jak i mid-level menedżerowie. Wszyscy, którzy zarządzają zespołem, choćby złożonym z kliku osób, podejmuje dużą odpowiedzialność i warto ich w tym jak najlepiej wesprzeć – dodaje.

*OPIS BADANIA

Wraz z agencją badawczą Markteffect, firma GoodHabitz zapytała 1045 pracowników z Polski i 13 615 pracowników z dwunastu innych europejskich krajów o doświadczenia związane z zarządzaniem zespołem przez ich przełożonych podczas pracy zdalnej. Pracownicy, którzy wypełnili kwestionariusz, mieli pomiędzy 25 a 55 lat i pracowali na różnych stanowiskach, w różnych branżach i w firmach o różnej wielkości. Wyniki zostały zważone zgodnie z reprezentatywnym rozkładem dla Polski. Na bazie danej próby, wynik można rozciągnąć na całą populację z poziomem ufności wynoszącym 95%.

O GoodHabitz

Europejski lider rozwiązań szkoleniowych online. Działając od 2011 roku w 14 krajach firma zapewnia różnorodne narzędzia nauki dla ponad 2 mln użytkowników w całej Europie. Szkolenia są dostępne w 14 językach i skupiają się na rozwoju kompetencji miękkich, takich jak: zarządzanie i praca zespołowa, produktywność, sprzedaż, komunikacja czy znajomość języków obcych, a także kompetencji twardych w obszarze narzędzi oraz digital skills. Z rozwiązania korzysta ponad 2200 globalnych marek z różnych sektorów rynkowych, takich jak: SSC/BPO, bankowość, consulting, IT, retail, produkcja i wiele innych. Polski oddział GoodHabitz jest partnerem merytorycznym Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – wiodącej organizacji reprezentującej sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Przeczytaj też:

Tagi: ,