|

Międzypokoleniowy dialog w pracy? To możliwe!

Program Dialogu Pokoleń

Międzypokoleniowy dialog w pracy może wydawać się trudny, ale warto się na niego otworzyć. Jesteśmy społeczeństwem długowiecznym i żyjemy średnio dłużej o prawie dwadzieścia lat w porównaniu do lat 50-tych ubiegłego wieku. To wydłużenie okresu życia sprawia, że tak samo dłużej jesteśmy zdrowi i aktywni, również zawodowo.

Cztery pokolenia na rynku pracy są już zjawiskiem powszechnym. Stąd pomysł na program zainicjowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Wraz z partnerem merytorycznym, firmą Philip Morris oraz partnerem społecznym, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, opracowano Program Dialogu Pokoleń, będący platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy.

Zjawisko ageizmu

Badania mówią jasno, że wysiłek wykonany w kierunku poprawienia relacji, wzajemnego szacunku i zrozumienia sprawia, że pracownicy, niezależnie od wieku, są bardziej zmotywowani, a wielopokoleniowe zespoły są bardziej elastyczne i efektywne w działaniu. Journal of Applied Psychology opublikował w 2020 r. badanie, które pokazało, że bycie częścią zróżnicowanej grupy wiekowej w miejscu pracy zwiększyło motywację zarówno starszych, jak i młodszych pracowników oraz zwiększyło ich chęć do pozostania w organizacji. 

„Od dawna słyszy się o zjawisku ageizmu, czyli dyskryminacji z uwagi na wiek. Spotykamy się z nim zarówno na rynku konsumenckim jak i na rynku pracy. Jeżeli przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, to szybko zauważamy, że w pracy o swoje prawa walczą również młodsi, którzy chcą mieć takie same szanse na awans i dobre wynagrodzenie, jak ich starsi koledzy. Z drugiej strony starsi pracownicy czują się z czasem coraz mniej potrzebni i bywają marginalizowani np. przez niezapraszanie ich na szkolenia lub do programów rozwoju zawodowego. Podjęliśmy ten ważny społecznie temat z uwagi na pilną potrzebę zarówno pracodawców jak i pracowników i zamierzamy wspólnie z nimi przygotować realne rozwiązania pomagające jednym i drugim” – mówi Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Platforma do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom demograficzno-społecznym, Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej zainicjował opracowanie programu, będącego platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy. Do tworzenia założeń do programu Instytut zaprosił partnera merytorycznego, firmę Philip Morris, która zatrudnia w Polsce ponad 4 tys. osób, a dodatkowo współpracuje z 3 tys. oraz partnera społecznego, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który zrzesza ponad 700 tys. członków.

Wypowiedzi ekspertów

„Każdy z nas w miejscu pracy chce czuć się doceniany i równo traktowany bez względu na płeć, czy na to, ile ma lat. W Philip Morris od zawsze stawiamy na równość i bardzo doceniamy wartość dialogu, a także zdajemy sobie sprawę z demograficznych wyzwań, jakie stoją przed nami wszystkimi – zarówno w kontekście społecznym, jak i biznesowym. Tym bardziej cieszymy się, że jako partner merytoryczny, mogliśmy dołączyć do projektu zainicjowanego przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.  

Naszym wspólnym celem jest tworzenie środowiska otwartego na dyskusję i zmieniającego się na potrzeby naszych pracowników. Dążymy do tego, aby w naszej firmie, każdy czuł się tak samo ważny i potrzebny oraz rozwijał się i odczuwał satysfakcję z pracy. Mamy nadzieję, że wypracowana przez nas wspólnie deklaracja będzie dobrą podstawą do podnoszenia standardów w strukturach wielu organizacji, a do inicjatywy dołączą także inne firmy, którym podobnie jak nam, zależy na budowaniu świadomości różnorodności wieku oraz tworzenia środowiska równych szans” – dodaje Anita Rogalska, dyrektorka działu Ludzie i Kultura w Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

„W ochotniczych strażach pożarnych aktywne są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy – każde pokolenie ma swoją rolę i swoje powołanie. Dzieci i młodzież zajmują się zabawą i szkoleniem. Dorośli wyjeżdżają do akcji. Najstarsi zajmują się sprawami organizacyjnymi, szkoleniowymi, dzielą się swoim doświadczeniem. Nestorzy spisują historię i dokumentują dla potomnych bieżącą działalność. Ochotnicze straże pożarne od dawna łączą pokolenia i cieszę się, że będziemy mogli wzajemnie podzielić się doświadczeniami i wspólnie rozwijać program Dialog Pokoleń” – informuje Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Program Dialog Pokoleń

Wynikiem współpracy tych trzech podmiotów jest Program Dialog Pokoleń, który stanowi zbiór narzędzi i standardów mających na celu dostosowanie organizacji do potrzeb zróżnicowanych wiekowo zespołów.

Pierwszym z elementów programu jest Deklaracja Pracodawcy Dialogu Pokoleń, która jest zbiorem standardów, których stosowanie deklaruje organizacja przystępująca do Programu Dialog Pokoleń. Kolejnym krokiem będzie audyt diagnozujący, po którym nastąpią wdrożenia rekomendacji opisanych w raporcie a następnie wydanie certyfikatu Pracodawcy Dialogu Pokoleń ważnego 12 miesięcy.

W dniu 25 listopada 2021, podczas V Kongresu Gospodarki Senioralnej miała miejsce premiera Programu Dialog Pokoleń oraz uroczyste podpisanie Deklaracji Pracodawcy Dialogu Pokoleń przez Marzenę Rudnicką, prezeskę Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Anitę Rogalską, dyrektorkę działu Ludzie i Kultura w Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie oraz Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Aby zgłosić rekomendację własnej organizacji do Programu Dialog Pokoleń, należy wysłać zgłoszenie pod adres e-mail biuro@kigs.org.pl podając w tytule „Program Dialog Pokoleń”.

O Dialogu Pokoleń dowiesz się więcej tutaj.

Przeczytaj też:

Kultura Dialogu w Pracy