|

Wysokie zarobki stały się najważniejsze dla młodych Polaków. Trzy lata temu była to przyjazna atmosfera w pracy

Piątka młodych osób w tle. W lewym dolnym rogu napis "Notatki prasowe". W górnej części grafiki trzy logotypy firm: pwc, absolvent consulting i well.hr

Ponad połowa młodych Polaków pozytywnie ocenia swoje szanse na rynku pracy (64,2%). Wysokie zarobki są kluczowe dla 57% badanych, oferta benefitów dla 82%, a niemal połowa przebadanych młodych Polaków (49,9%) sprawdza zaangażowanie społeczne firmy. Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej to „obowiązkowy” benefit dla odpowiednio 37,2% i 41,5% badanych. Pracodawcy, którzy chcą się wyróżnić na rynku pracy powinni zaoferować młodym krótszy tydzień pracy i dodatkowe dni płatnego urlopu wynika z 3. edycji wspólnego raportu PwC Polska, Well.hr i Absolvent Consulting “Młodzi Polacy na rynku pracy”.

Ostatnie trzy lata postawiły studentów i absolwentów w obliczu wyzwań, z jakimi nie musiały się mierzyć poprzednie pokolenia – pandemia Covid, nowa „normalność”, wojna w Ukrainie – zmieniły styl pracy, wpłynęły na rynek i szanse zawodowe młodych ludzi. Studenci i absolwenci próbują odnaleźć się w zmiennym  i nieprzewidywalnym świecie oraz rozpocząć karierę na swoich warunkach.

W 3. edycji badania ponownie przyjrzeliśmy się wchodzącym na rynek studentom i absolwentom, by sprawdzić jak  z perspektywy doświadczeń minionego roku oceniają swoje szanse, jakie kwestie uważają za istotne przy wyborze zatrudnienia, w jaki sposób sprawdzają wiarygodność pracodawcy, jakie zmiany zaszły w ich postawach i oczekiwaniach na przestrzeni ostatnich lat oraz jakie są tego skutki dla pracodawców.

Absolwenci wskazują  na potrzebę elastycznego podejścia do pracy i tego, żeby wykonywane przez nich obowiązki miały sens. To cenna wskazówka dla pracodawców, która pozwoli im rozważyć czy stosowany przez nich model zatrudnienia wymaga dostosowania do współczesnych trendów poszukiwanych przez pracowników. Możliwości jest znacznie więcej – B2B, zadaniowy czas pracy, praca w modelu hybrydowym, elastyczne modele benefitowe czy krótszy tydzień pracy.

To ważne, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat widzimy jak zmieniają się priorytety młodego pokolenia Polaków wchodzących na rynek pracy, jak rośnie znacznie wysokich zarobków czy elastycznych godzin pracy, a jak maleje znaczenie zdobywania doświadczenia zawodowego czy stabilność zawodowa – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka PwC Polska z zespołu People & Organization.

Pytani o to czy wojna w Ukrainie wpłynęła na ich szanse na rynku pracy, młodzi Polacy są podzieleni: 37% z nich uważa, że tak, niemal tyle samo, że nie. 27% studentów nie ma w tej sprawie zdania. Brak wpływu wojny na swoją sytuację na rynku pracy częściej deklarują absolwenci oraz studenci, którzy już podjęli zatrudnienie. Po raz pierwszy od 3 lat młodzi ludzie optymistycznie patrzą w przyszłość – 64,2% z nich uważa, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, ich szanse na rynku pracy poprawiły się.

Na takie postrzeganie sytuacji rynkowej ma prawdopodobnie wpływ ożywienie ekonomiczne po czasie pandemii Covid-19 oraz duża liczba ofert adresowanych do studentów i absolwentów. 17% młodych ocenia, że ich szanse na rynku pracy uległy pogorszeniu, natomiast 18,7% – że są takie same jak przed rokiem. Dla  porównania, w 2021 roku prawie połowa badanych (48,7%) oceniła, że w związku  z pandemią ich możliwości na rynku pracy zmieniły się na gorsze. Pozytywnie swoje szanse na rynku pracy oceniają zwłaszcza respondenci, którzy już podjęli pracę. 

Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?
(wybierz 5 najważniejszych obszarów)
202020212022
Wysokie zarobki42.5%46.9%56.8%
Zdobycie doświadczenia zawodowego49.4%49.8%43.4%
Przyjazna atmosfera50.0%46.0%42.5%
Poczucie sensu wykonywanej pracy43.2%43.4%40.3%
Elastyczne godziny pracy31.7%30.9%37.9%
Możliwość zachowania work-life balance31.0%33.6%36.5%
 Możliwość pracy zdalnej22.9%22.3%32.8%
Praca zgodna z zainteresowaniami36.4%36.4%31.0%
Stabilne i bezpieczne zatrudnienie35.9%31.1%26.8%
Ciekawe zadania32.9%30.0%24.9%
Niski poziom stresu21.7%19.1%23.5%
Bogaty pakiet szkoleń27.2%22.9%21.2%
Praca z nowymi technologiami15.9%15.9%15.4%
Międzynarodowe środowisko pracy10.3%15.0%12.4%
Praca adekwatna do umiejętności16.7%13.9%13.7%
Samodzielność w podejmowaniu decyzji9.4%9.9%9.5%
Szybki awans5.7%9.0%9.5%
Praca w zespole9.5%10.6%9.0%
Praca w firmie odpowiedzialnej społecznieX7.2%5.9%
Praca w młodym zespole5.8%5.1%5.8%
Polski kapitał1.9%1.1%1.1%

Zmiana priorytetów dla młodych wchodzących na rynek pracy na przestrzeni ostatnich lat.

Pandemia nauczyła młodych, że mogą uczyć się i pracować z dowolnego miejsca, co więcej, są przekonani, że możliwość wyboru miejsca i czasu pracy ma pozytywny wpływ na ich produktywność. Z zainteresowaniem śledzą informacje o wdrażanych pilotażowo w Polsce i zagranicą nowych rozwiązaniach, takich jak krótszy tydzień pracy czy dodatkowe dni wolne od pracy. Uważają, że pozytywnie wyróżniają one pracodawców.

Jednocześnie dużą wagę przywiązują do wellbeingu społecznego – w kolejnych edycjach badania coraz ważniejsze są dla nich dobre relacje z kolegami w pracy oraz wspierający szef, najlepiej taki, który potrafi pogodzić role autorytetu i kolegi. Na rynku pracy o młode talenty najłatwiej będzie konkurować pracodawcom, którzy zapewnią młodym poczucie wolności, a jednocześnie stworzą im środowisko pracy sprzyjające budowaniu dobrych relacji – mówi Magdalena Pancewicz, współzałożycielka Well.hr, strateżka wellbeingu i komunikacji.

Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej to „obowiązkowy” benefit dla odpowiednio 37,2% i 41,5% badanych. Dostęp do szkoleń – ważny jest dla 37,2% badanych. Wśród najważniejszych benefitów są także ubezpieczenie zdrowotne (27,1%), oraz prywatna opieka medyczna (32,8%). Dodatkowe dni płatnego urlopu oraz krótszy tydzień pracy to ważne świadczenia dla odpowiednio: 10,8% i 9,5% badanych. Pracodawca może się dodatkowo wyróżnić krótszym tygodniem pracy, na co wskazuje 31,1% przebadanych. Dla 22,7% ważne są dodatkowe dni płatnego urlopu a zdaniem 18,7% respondentów pracodawca zwrócił by ich uwagę tym, że rozwija pasje pracowników.

Ze słownika zespołów HR i EB, kadr i administracji wykreślmy frazes “konkurencyjne wynagrodzenie”. Płaca wyższa niż średnia rynkowa, tak samo jak pensja równa średniej rynkowej bez wskazania konkretnej kwoty lub widełek płacowych jest bajką, w którą nie uwierzy żadne młode pokolenie. Pieniądze dla generacji Z nie są i nigdy nie będą tematem tabu. Często narusza to strefę komfortu pracodawców w relacji organizacja-kandydat. Niesłusznie.

Wykorzystajmy raport i nowe wnioski do projektowania pełnej zrozumienia komunikacji, w której przyszłe talenty traktujemy jak prawdziwych partnerów. Odświeżmy styl opowiadania. Róbmy to kalorycznie. Pozwólmy zrozumieć proces, bo codziennie tworzymy najlepsze możliwe miejsce pracy. Zaprośmy do jego współtworzenia! Świętujemy każde “done” na liście “to do”. Taki jest aktualny wzór na skuteczny dialog z młodymi uczestnikami rynku pracy w świecie zmieniających się rzeczywistości – mówi Krzysztof Ciok, head of Absolvent Consulting.

Sukces zawodowy to dla 24,9% badanych praca, która jest pasją. Dla 15,8% młodych osób to poczucie sensu pracy. O sukcesie świadczą także wysokie zarobki (21,7%). Sukces to także łączenie pracy  z podróżowaniem (9,6%), stanowisko eksperta (8,2%), czy prowadzenie własnej firmy (7,6%). Zdaniem młodych Polaków na rynku pracy najbardziej cenione będą w przyszłości: otwartość i szybka adaptacja do zmian, łączenie różnych umiejętności, szybkie uczenie się oraz umiejętności z obszaru IT. Wskazania dotyczące najważniejszych na rynku pracy kompetencji nie zmieniły się prawie wcale od 2021 roku.

Badanie realizowane było za pomocą ankiety online w marcu i kwietniu 2022 roku na próbie 3207 respondentów. W analizie uwzględnione zostały odpowiedzi osób do 27 r.ż.(N=2023).

Informacje o Well.hr

Well.hr to firma doradcza założona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w konsultingu i wewnętrznych działach HR, specjalizująca się w badaniach dobrostanu pracowników (w tym dobrostanu psychicznego) oraz w tworzeniu kompleksowych strategii wellbeing, które pozwalają dobrać najskuteczniejsze i najlepiej dostosowane do potrzeb pracowników programy i narzędzia. Konsultanci HR specjalizują się także w tematyce różnorodności, budowaniu kultury organizacyjnej, zaangażowania, employer brandingu i komunikacji wewnętrznej. W wydawanych cyklicznie raportach Well.hr popularyzuje dobre praktyki wellbeing.

Informacje o Absolvent Consulting

Absolvent Consulting to firma doradztwa EB działająca w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzymy zespół strategiczno-kreatywny, który autorskimi rozwiązaniami wspiera pracodawców na rynku pracy. Projektujemy, wdrażamy i optymalizujemy kompleksowe strategie komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Absolvent Consulting jest częścią Grupy Absolvent z markami takimi jak Talent Days, Code Europe i Absolvent.pl w szerokim portfolio. Więcej na stronie www.absolventconsulting.pl.

Informacje o PwC

PwC jest jedną z największych firm doradztwa biznesowego i technologicznego w zakresie chmury obliczeniowej. PwC zostało nazwane liderem według badania IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services 2022 Vendor Assessment. Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 156 krajach.

Firma zatrudnia ponad 295 tysięcy osób, które dostarczają najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6500 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.

Przeczytaj też:

Pieniądze najważniejsze? Czego jeszcze chcą studenci od ofert pracy w IT?