Na HR-owym szlaku zawodowym

Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz – powtarzały nasze babcie. HR-owcom to znane porzekadło powinno szczególnie zapaść w pamięć. W tym zawodzie bardzo duży nacisk kładzie się bowiem na ciągłe doskonalenie kompetencji. Wymagania firm wobec działów HR są coraz większe, a zakres obowiązków jego pracowników stale się poszerza. Z tego powodu inwestycja w edukację: kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy MBA jest bardzo opłacalna. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu łatwiej sprostać wyzwaniom codziennej pracy, elastycznie reagować na trendy, być realnym wsparciem dla biznesu oraz świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery.

Coraz więcej przedsiębiorców zaczyna zdawać sobie sprawę, że przewagę konkurencyjną na rynku buduje się w oparciu o kapitał ludzki. Dlatego dziś do obowiązków HR-owców nie należy już wyłącznie formalno-prawne administrowanie pracownikami. Biorą oni również czynny udział w budowaniu strategii firmy. Aby osiągnąć sukces w miejscu zatrudnienia, powinni zatem umieć patrzeć szeroko – dostrzegać cały kontekst organizacyjny. Rozumieć, że biznes oczekuje mierzalnych wyników, również w zakresie ich pracy. Specjaliści ds. HR muszą zatem wspierać firmę w osiąganiu założonych celów biznesowych. Nie jest to możliwe bez odpowiedniego przygotowania.

Bez porządnej edukacji ani rusz

Obszar działalności działów HR jest dziś bardzo szeroki. – Dzięki doskonałemu rozumieniu biznesu,
HR-owcy coraz częściej zajmują strategiczną pozycję w organizacji. Efektem ich pracy jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa – mówi Karina Popieluch, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.  Dlatego jeśli swoją przyszłość zawodową wiążemy z human resources, musimy być gotowi na ciągły rozwój zawodowy, pożądana jest bowiem duża multidyscyplinarność. Dobrą bazą są ukończone studia magisterskie z zakresu socjologii, zarządzania czy psychologii, które wstępnie przygotowują do tej profesji. Konieczne jest jednak dalsze doskonalenie i poszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co warto łączyć z praktyką – im szybciej rozpoczniemy pracę w zawodzie, tym lepiej. Można korzystać z kursów, szkoleń bądź studiów podyplomowych. Dzięki tym ostatnim zyskamy najszerszy zasób wiadomości, choć będzie wiązało się to z poświęceniem większej ilości czasu na kształcenie. Podjęty trud przyniesie jednak wymierne korzyści, na takiej specjalizacji zyska również zatrudniająca nas firma.

Gdy podejmiemy decyzję o kontynuowaniu edukacji, w pierwszej kolejności zastanówmy się, w jakim kierunku pragniemy się rozwijać i które kompetencje wzmocnić. Kolejnym krokiem będzie wybór uczelni, najlepiej z dobrym zapleczem biznesowym. – Dla przykładu, osobom, które chcą lepiej wykonywać funkcje kadrowe, kadrowo-płacowe oraz rozliczeniowe, polecam zwrócić uwagę na studia podyplomowe „Kadry i płace w prawie i praktyce”. Dostarczą one praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS – radzi Monika Żochowska, doradca edukacyjny w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Aby poszerzyć zakres swojej działalności zawodowej, zawsze warto kształcić się w obszarze zarządzania kompetencjami pracowników. Dziś biznes stawia na talenty. Dla przykładu, rozwiązania pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną firmy na rynku na bazie kapitału intelektualnego i kompetencyjnego pracowników można poznać dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników. Możliwych dróg kształcenia jest jednak więcej. – Osoby zainteresowane nabyciem lub pogłębieniem wiedzy na temat najnowszych koncepcji, metod i technik efektywnościowego podejścia do spraw personalnych i controllingu personalnego w organizacji mogą rozpocząć studia „Controlling personalny” – podpowiada Monika Żochowska. Każdy HR-owiec powinien ponadto dbać o dobry wizerunek przedsiębiorstwa, które reprezentuje, dlatego istotne jest także poszerzenie wiedzy nt. employer brandingu. Na rynku znajdziemy poświęcone temu zagadnieniu kierunki studiów. – Dla tych, którym marzy się kariera rekrutera, przeznaczone są studia „Rekrutacja i selekcja” – uczą one korzystania z najnowszych narzędzi oraz metod rekrutacji i selekcji, dopasowanych do aktualnych wymagań rynkowych – dodaje ekspertka ALK.

Dobry menedżer – kompleksowo wykształcony menedżer

Osoby w działach HR, które niedawno awansowały na stanowiska menedżerskie, mogą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zarządzania na studiach podyplomowych o charakterze ogólnym, np. „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych”. – Dzięki nim studenci nauczą się, jak skutecznie kierować działem personalnym, tworzyć strategię personalną organizacji i programy jej realizacji, efektywnie realizować podstawowe elementy systemu ZZL, umacniać znaczenie funkcji HR w organizacji, rozumieć, przewidywać i wpływać na zachowania pracowników czy rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy – tłumaczy Monika Żochowska. Warto również przeszkolić się z obszaru psychologii biznesu czy coachingu – HR-owcy realizują się przecież także jako szkoleniowcy.

– Możliwość uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy dają studia podyplomowe „HR Business Partner”. Pomagają one zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwalają efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczenie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań systemowych z tego obszaru – mówi Monika Żochowska. Obejmując takie stanowisko, należy być strategiem doradzającym menedżerom liniowym w operacyjnych kwestiach personalnych. – Aby dobrze realizować to zadanie, HR Business Partner musi łączyć pragmatyczną znajomość specyfiki core businessu wraz z najnowszą wiedzą ekspercką z obszaru HR-u. Dopiero gdy HR-owiec rozumie cele biznesu oraz potrafi dostosować swoje działania do wsparcia ich realizacji, można mówić o partnerstwie – dodaje Karina Popieluch.

Kompleksowo wykształcona kadra HR skutecznie porozumiewa się z biznesem i rozumie jego potrzeby. Dlatego decydując się na taką ścieżkę kariery, trzeba stale poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności.