|

Najnowszy certyfikat AICPA & CIMA z zakresu ESG już dostępny dla specjalistów ds. finansów

Warszawa, 22 listopada 2022 r. – Association of International Certified Professional Accountants, które reprezentuje American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), stworzyło nowy certyfikat zapewniający kluczową wiedzę na temat zagadnień związanych z raportowaniem i atestacją informacji ESG (ang. environment, social, governance).

Rosnące zapotrzebowanie na informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju – napędzane przez oczekiwania inwestorów, klientów, a także decydentów – sprawia, że ​rozwój wiedzy i umiejętności w tym zakresie staje się priorytetową kwestią dla profesji księgowo-finansowej. Szczególnie w kontekście przyjętej przez Parlament Europejski 10 listopada 2022 r. dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – od tego momentu kraje członkowskie Unii Europejskiej mają 18 miesięcy na transpozycję przepisów do prawa krajowego (w Polsce będzie to Ustawa o rachunkowości).

Oferowany przez AICPA & CIMA 9-godzinny kurs Fundamentals of ESG Certificate jest dostępny dla profesjonalistów na całym świecie, którzy zainteresowani są pozyskaniem wiedzy nt. podstawowych koncepcji i aktualnego krajobrazu raportowania informacji ESG. Po ukończeniu kursu w swoim CV i na profilach w mediach społecznościowych będzie można zamieścić otrzymaną cyfrową odznakę (ang. digital badge).

Andrew Harding FCMA, CGMA, Chief Executive – Management Accounting, Association of International Certified Professional Accountants, powiedział:

Zainteresowanie tematem ESG osiąga punkt krytyczny, a globalna społeczność biznesowa stoi u progu istotnych zmian w sposobie, w jaki firmy podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju. Zwiększa to zapotrzebowanie na specjalistów ds. księgowości i finansów wyposażonych w umiejętności niezbędne do doradzania liderom biznesu w zakresie zagrożeń związanych z ESG i możliwości, jakie otwierają się przed ich organizacjami. Nasz nowy kurs pomoże rozwijać się w tym obszarze księgowym i specjalistom ds. rachunkowości zarządczej, by mogli służyć interesowi publicznemu budując zaufanie i gwarantując przejrzystość w kontekście ESG.

AICPA & CIMA opracowują szczegółową ścieżkę rozwoju umiejętności z zakresu ESG. Fundamentals of ESG Certificate jest pierwszym krokiem gwarantującym kursantom zdolność: 

  • identyfikacji kluczowych aspektów związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego,
  • zrozumienia oczekiwań inwestorów i wpływu na biznes
  • oceny odpowiedzialności biznesu za kluczowe obszary ESG
  • zrozumienia uzasadnienia biznesowego dla wdrożenia zrównoważonych praktyk
  • identyfikacji roli profesji księgowej i audytorskiej w zrównoważonym rozwoju
  • poznania obecnych ram raportowania zrównoważonego rozwoju i wymagań dotyczących raportowania

Szczegółowe informacje, w tym koszt i zakres tematyczny kursu, znajdują się tutaj.

Szereg innych przydatnych materiałów oraz zasobów dotyczących zrównoważonego rozwoju
i ESG można znaleźć na stronie aicpa.org/esg.