Magdalena Bobbe

Magazyn Rekruter porusza zagadnienia z zakresu zarządzania ludźmi, którymi żyją organizacje. Prezentuje je otwarcie, bez zbędnych ozdobników, odczarowując tematy tabu. Staje się platformą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z jednej strony oraz grupą wsparcia dla osób, którzy kierują ludźmi na co dzień z drugiej strony. Przez to wszystko przyczynia się do zmian w organizacjach i niewątpliwie do ich rozwoju.