|

Niepewni siebie, ale autentyczni – młodzi szukają pracy w pandemii

Młodzi ludzie miewają problem z mówieniem o sobie, co wpływa negatywnie na przebieg rozmów o pracę. Spora część z nich idzie też na żywioł, po czym nie poddają analizie tego, jak wypadli. Pracodawcy jednak wskazują, że o wiele lepiej z autoprezentacją radzą sobie młodzi, którzy aktywnie wychodzą poza schemat. Oceniani są jako bardziej zaradni i pewni siebie, niż ci bez doświadczenia pozaszkolnego.

  • Lockdown odmienił sposób funkcjonowania rynku pracy i wprowadził nowoczesne rozwiązania do procesu rekrutacji.
  • Pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie są kluczowe podczas starania się o pracę.
  • Ruszył program „Pokolenie lockdown” realizowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii i Grupę ING. Jego celem jest zaktywizowanie młodych ludzi oraz wspieranie ich przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

Pomimo pandemii pracodawcy wskazują, że trudno znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowiska – nadal mamy rynek pracownika. Konieczność pracy zdalnej to nie tylko zmiana formy, ale także podejścia do organizacji czasu i zadań. Według badań Ipsos (2020) dla Światowego Forum Ekonomicznego, niemal połowa osób aktywnych zawodowo ma w czasie pandemii ma zmniejszoną produktywność (46%). Dodatkowo badani wskazują, że pracują w niekonwencjonalnych godzinach. Dla przykładu bardzo wcześnie rano lub późno w nocy (44%). Prawie połowa osób pracujących z domu skarży się na samotność i izolację (49%). Podkreślane są także trudności z wykonywaniem pracy z powodu nieodpowiedniej organizacji przestrzeni czy wyposażenia domowego biura (46%). Jak to wpłynie na wejście nowego pokolenia na rynek pracy?

Digitalizacja i komunikacja kluczem do sukcesu?

Rozwiązaniem jest digitalizacja oraz komunikacja dostosowana do pokolenia Zet, dla którego technologia jest nieodłącznym elementem życia. Komunikacja do młodszych osób powinna być nastawiona na poszukiwanie nowych, ekscytujących doświadczeń, życiowych wyzwań i zachęcanie do zmiany, a nie premiująca stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Pracodawcy muszą dostosować system rekrutacji do młodych osób, znając specyfikę odbiorców. Aktywni, młodzi ludzie garną się do pracy i wykazują dużą inicjatywę własną. Jeśli takich ludzi szukasz do pracy, to komunikuj się językiem prostym i ciekawym. Jakiś czas temu został przeprowadzony test na studentach, którym przedstawiono standardową ofertę pracy. Nie rozumieli treści, języka ani przekazu. Rekruterska nowomowa nie jest z ich świata. Utrudnia to zrozumienie oferty pracy na wstępie – mówi Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najmłodsze pokolenie pracowników czasami korzysta z rocznej przerwy (gap year) lub staży pomaturalnych. Widzą w tym szanse na znalezienie tego co najbardziej ich pasjonuje na wczesnym etapie życia zawodowego.     

Kompetencje miękkie towarem deficytowym na rynku pracy

Eksperci prognozowali, że umiejętności miękkie będą towarem deficytowym na rynku pracy. Te przewidywania stały się faktem. Obecnie pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie takie jak współpraca, poczucie sprawczości czy autoprezentacja są kluczowe podczas starania się o pracę. Młodzi ludzie podczas rekrutacji regularnie pomijają swoje dokonania i aktywności pozalekcyjne. Jednak to właśnie one na rynku pracy młodych cenione są najbardziej, wręcz urastają do rangi profesjonalnego doświadczenia.

Rośnie nowe pokolenie szkoły lockdownu, które swoje umiejętności miękkie tj. współpracę z rówieśnikami, negocjacje, decyzyjność, pracę pod presją czasu, może zdobyć tylko w sieci.  Właśnie w tym celu około 11 tysięcy z nich w 2021 roku i postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i podziałać społecznie realizując własny projekt społeczny w Zwolnionych z Teorii” – wskazuje Paula Bruszewska, która organizuje ogólnopolską olimpiadę projektów społecznych z wykorzystaniem platformy internetowej.

Jak zdobyć pracę w trudnych czasach?

Z rozmów, które prowadzą Zwolnieni z Teorii wynika, że istnieje różnica między aktywnymi uczniami (którzy podejmują działania poza nauką np. w projektach społecznych czy pasjach) a nastawionymi na stabilizację młodymi ludźmi (niedziałającymi obywatelsko ani biznesowo). Ci pierwsi nie tylko mają więcej kompetencji. Dodatkowo znacznie lepiej radzą sobie w prezentacji własnej osoby i dokonań, zyskując sporo punktów przewagi podczas samej rekrutacji. Fundacja wspólnie z Grupą ING, postanowiła wyposażyć kolejny tysiąc młodych aktywnych ludzi w Polsce w kompetencje potrzebne przy zdobywaniu  pracy. Program Build Back Better ma na celu wsparcie projektów mających, które mają pomóc społeczeństwu po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

Wierzymy, że w partnerstwie z Fundacją Zwolnieni z Teorii dotrzemy do tej grupy i wesprzemy ją w skutecznym poszukiwaniu drogi zawodowego rozwoju” – Joanna Dymna-Oszek, dyrektor Biura Zarządu Banku.

Jak młodzi podchodzą do rozmów kwalifikacyjnych?

Większość młodych ludzi, jak wynika z rozmów, idzie często na tzw. żywioł. Ta bezrefleksyjność w podejściu do rozmów widoczna jest szczególnie z poziomu rekruterów. Specjaliści,którzy dziennie rozmawiają z kilku-kilkunastoma kandydatami i kandydatkami na stanowiska, cenią sobie najbardziej ogólne „ogarnięcie”. Pandemia pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz. Wyraźnie krystalizuje intencje i zaangażowanie kandydatów. Widać komu zależy na pracy i kto jest nastawiony na poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji.

Warto dodać, że pracodawcy wśród pozytywnych cech młodych ludzi dostrzegają kreatywność, świeżość pomysłów, czasami nawet podważanie stanu obecnego i autentyczność. Tematem otwierającym rozmowy podczas pierwszego spotkania mogą być chociażby zrealizowane przez kandydata projekty społeczne. Pokazują one determinację, umiejętności organizacyjne i operatywność kandydata do pracy.

Projekt „Pokolenie lockdown” to inicjatywa ING, która ma na celu wsparcie społeczności dotkniętych kryzysem koronawirusa, poprzez zapewnienie im szans na odbudowę i lepszy start po pandemii COVID-19.

Czytaj także: Sport w dobie pandemii – wyzwanie Budimex

#MagazynRekruter #ING #ZwolnieniZTeorii #PokolenieLockdown #StrefaHR #StrefaKandydata #praca #rynekpracy