|

Nowe zadania HR w spółkach giełdowych


19-20 kwietnia br. roku odbędzie się VI Kongres HR Spółek Giełdowych SEG organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

Temat tegorocznego Kongresu to: „Nowe zadania HR w spółkach giełdowych”. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: ewolucja roli HR w spółce giełdowej; HR jako hub raportowania niefinansowego; rola HR w zarządzaniu danymi osobowymi; motywacja kluczowych pracowników.

Kiedyś działy kadr zajmowały się rekrutacją, prowadzeniem akt osobowych i zbieraniem wniosków urlopowych. Wraz z rosnącą rolą kapitału ludzkiego zwiększała się rola „Kadr”, które zaczęto nazywać działami HR. Teraz ich zadania są znaczenie szersze – czuwają nad satysfakcją pracowników, zajmują się employer brandingiem, ochroną danych osobowych, a lada moment prawdopodobnie w wielu firmach pod ich skrzydła trafi raportowanie niefinansowe.

O tych wszystkich wyzwaniach będziemy chcieli porozmawiać z HR’owcami spółek giełdowych na najbliższym Kongresie – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Podczas pierwszego dnia Kongresu Nowe zadania HR w spółkach giełdowych, odbędą się cztery sesje plenarne. Pierwsza dyskusja „Ewolucja roli HR w spółce giełdowej” będzie dotyczyła takich zagadnień jak: model organizacyjny i rola HR; zarządzanie kosztami i wynikami pracy; badanie efektywności HR; zarządzanie zmianą.

W drugiej sesji plenarnej nt. „HR jako hub raportowania niefinansowego w spółce giełdowej” będzie mowa o:  korzyściach z raportowania niefinansowego; zakresie raportowania w obszarze pracowniczym
i społecznym; stworzeniu, wdrożeniu i sprawnym monitorowaniu polityki dotyczącej praw człowieka.

Działy HR mogą objąć kluczową rolę w raportowaniu informacji niefinansowych z dwóch powodów. Po pierwsze określenie, które zagadnienia niefinansowe są ważne dla interesariuszy spółki wymaga ustalenia grup tych interesariuszy oraz zbadania ich. Wydaje się naturalne, że to dział HR dysponuje właściwymi narzędziami badawczymi, takimi jak np. umiejętność przeprowadzenia dialogu
z interesariuszami. Po drugie, wśród zagadnień niefinansowych podlegających raportowaniu, wiele stanowi obszary związane z kwestiami społecznymi, pracowniczymi, poszanowania praw człowieka. W licznych spółkach to dział HR dysponuje najlepszymi informacjami na tematy, które wymagają raportowania w tych obszarach
– mówi Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania.

Trzecia sesja jest poświęcona roli HR w zarządzaniu danymi osobowymi. Będzie mowa m.in. o zakresie danych osobowych gromadzonych przez działy HR; gromadzeniu danych wynikających z regulacji giełdowych, m.in. MAR; nowych regulacjach UE i nowych sankcjach w zakresie danych osobowych.

Zaprojektowanie zasad gromadzenia danych jest wyzwaniem. RODO wymusza nacisk nie tylko na bezpieczeństwo i posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania każdej informacji, ale też aby były zbierane adekwatnie i zawsze dla oznaczonych celów, a następnie przechowywane tylko przez niezbędny czas. Tu łatwo o rachunek sumienia: zobaczmy ile CV obejmuje zdjęcia i jest faktycznie przechowywanych latami, choćby w kopiach bezpieczeństwa systemów. Ważne będzie też wypracowanie nowych zasad realizowania obowiązków informacyjnych przez pracodawców – administratorów, dopasowanych do modelu rekrutacji – opowiada Grzegorz Leśniewski, Adwokat, Manager, Olesiński i Wspólnicy.

Tematem czwartej sesji, zamykającej część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu Nowe zadania HR w spółkach giełdowych, będą zagadnienia dotyczące motywacji kluczowych pracowników takie jak: czego oczekują dziś pracownicy; wspólne cele pracowników i pracodawców; jak spełnić oczekiwania w najbardziej efektywny sposób.

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w grze terenowej „Grywalizacja w praktyce
– Odkoduj 5 cichych zabójców zaangażowania w Twojej firmie”.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m.in. zagadnień takich jak:

  • Zmiana roli HR a zmiana funkcjonowania firmy;
  • Jak HR może przygotować spółkę do raportowania informacji niefinansowych;
  • Nowoczesny proces rekrutacyjny a dane osobowe;
  • Kapitał ludzki i procesy HR w liczbach i wskaźnikach;
  • Najnowsze wyzwania w zakresie prawa pracy;
  • Usprawnienie zarządzania ludźmi dzięki Termometrowi Organizacji oraz analizie BIG DATA;
  • Bitwa o Talenty – zgrywalizowany program dla najlepszych, którzy wymagają tego, co najlepsze;
  • Jak zbudować przewagę pracodawcy na rynku?

 

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują kolejne zmiany w prawie pracy. Wymagają one odpowiedniego dostosowania dotychczasowej praktyki, w tym w zakresie wydawania świadectw pracy
i zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowe przepisy wprowadziły nie tylko obowiązek  stosowania minimalnego wynagrodzenia w stosunku do osób wykonujących zlecenie
lub świadczących usługi, ale również dodatkowe obowiązki, np. obowiązek określenia sposobu potwierdzania liczby godzin. Wyzwaniem dla pracodawców mogą okazać się przepisy przejściowe dotyczące ustalenia okresu ochronnego w związku z przywróceniem poprzednich zasad osiągania wieku emerytalnego. Ponadto, trwają prace nad kolejnymi zmianami, w tym odnośnie zatrudniania pracowników tymczasowych –
opowiada Agnieszka Lechman-Filipiak, Radca prawny, Partner kierująca praktyką prawa pracy, DLA Piper.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Fundacja Standardów Raportowania jako Partner Instytucjonalny; BPI Polska jako Partner Strategiczny; BPSC SA, DLA Piper, Extended DISC Polska, Olesiński i Wspólnicy oraz Westhill Consulting jako Partnerzy; Braster i PZU Zdrowie jako Partnerzy Medyczni; Tatra Holding jako Partner Organizacyjny oraz Unicomp WZA jako Partner Technologiczny.

Kongres odbędzie się w Hotelu OSSA w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Szczegółowe informacje na temat VI Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG dostępne są na stronie internetowej SEG.

Przeczytaj też:

guest
3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Sprawdź wszystkie komentarze
Barnypok
Barnypok
7 lat temu
Barnypok
Barnypok
7 lat temu
Barnypok
Barnypok
7 lat temu