|

Nowo wybrana na Prezydenta CIMA Melanie Kanaka wzywa profesję finansową do budowania zaufania, tworzenia możliwości i zapewnienia dobrobytu

Zdjęcie Prezydentki CIMA Melanie Kanaka. Po lewej stronie znajduje się logo CIMA i Association of International Certified Professional Accountants

23 czerwca 2022 r., Warszawa – Melanie Janine Kanaka FCMA, CGMA została wybrana na 89. Prezydenta The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

Będzie też pełniła funkcję Współprzewodniczącej Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), które reprezentuje CIMA i American Institute of CPAs (AICPA).

Podczas swojej rocznej kadencji Melanie skupi się na wzmacnianiu roli specjalistów ds. finansów jako zaufanych doradców w organizacjach i angażowanie ich w służbę na rzecz interesu publicznego.

Ponadto będzie adwokatem ciągłego podnoszenia umiejętności, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych oraz przekwalifikowywania się, aby profesja finansowo-księgowa mogła sprostać stale zmieniającym się wymaganiom rynku. Melanie położy też duży nacisk na zainteresowanie młodego pokolenia dołączeniem do grona specjalistów ds. finansów oraz wspieranie różnorodności, równości i inkluzywności.

Melanie będzie ściśle współpracować z Anoopem Natwar Mehta CPA, CGMA, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego AICPA i Przewodniczącego Stowarzyszenia, aby jak najpełniej reprezentować studentów i członków AICPA i CIMA – instytucji, które są światowymi liderami z dziedziny rachunkowości publicznej i zarząd­czej – oraz sprostać wymaganiom stale zmieniającego się, dysrupcyjnego świata.

Podczas walnego zgromadzenia CIMA, które odbyło się 22 czerwca br. w Birmingham, Melanie powiedziała: To prawdziwy przywilej zostać wybraną, by służyć naszym członkom i studentom na całym świecie oraz reprezentować naszą profesję na arenie międzynarodowej.

W ciągu ostatnich lat profesja finansowa zapewniała organizacjom ogromne wsparcie i wskazówki, aby pomóc im nie tylko przetrwać, ale także dostosować się i rozwijać w rzeczywistości, która nieodwracalnie się zmieniła. Ponieważ świat nadal przechodzi radykalne, dysrupcyjne zmiany w coraz szybszym tempie, jako profesjonaliści musimy prezentować nowy rodzaj odważnego przywództwa.

Kontynuowała: Nadszedł czas, aby profesja wykonała kolejny krok. Musimy upewnić się, że wciąż dostarczamy innowacyjne rozwiązania, aby tworzyć wartość, budować zaufanie, wykorzystywać nowe możliwości i pomagać w zapewnianiu dobrobytu jednostkom, organizacjom, gospodarkom i społeczeństwom.

Melanie jest pierwszą w historii kobietą pochodzącą z Azji, która została Prezydentem CIMA. Jest aktywnym członkiem CIMA od ponad trzech dekad (tytuł ACMA uzyskała w 1992 r., a FCMA w 2000 r.). Zasiada również w radzie dyrektorów Association of International Certified Professional Accountants.

Pozostałe nominacje, które zatwierdzono podczas tegorocznego walnego zgromadzenia CIMA:

  • Sarah Ghosh FCMA, CGMA została wybrana na Zastępcę Prezydenta CIMA
  • Simon Bittlestone FCMA, CGMA został wybrany na Wiceprezydenta CIMA

O stowarzyszeniach CIMA i AICPA więcej przeczytasz tutaj.

Przeczytaj też:

Wydarzenie AICPA & CIMA Money Talks: Finance and the Great Reshuffle. Poznaj zagrożenia wynikające z częstej rotacji pracowników