newsletter
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Magazyn Rekruter powstał z myślą o wszystkich, którzy swoje zawodowe życie związali z branżą rekrutacyjną oraz szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dotychczas brakowało na rynku tytułu, który w przejrzysty sposób przedstawiałby codzienną pracę ekspertów z branży oraz proponował rozwiązania, jakie mogą im ją ułatwić. Magazyn Rekruter oferuje im te możliwości dostarczając porcję wiedzy oraz platformę wymiany myśli. Będąc głosem rynku rekrutacyjnego, Magazyn pozostaje bezpłatny, a przez to dostępny dla każdego, w dowolnym miejscu i czasie.

We wszystkich sprawach redakcyjnych prosimy pisać na adres:

redakcja@magazynrekruter.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania, adiustowania i redagowania nadsyłanych tekstów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.