|

Obawy o finanse utrudniają pracę. Zatrudnieni oczekują dodatkowego wsparcia od pracodawców

Coraz trudniej oszczędzać, a zbliżająca się jesień i wizja jeszcze wyższych wydatków nie napawają optymizmem. Ponad połowa badanych pracowników (59%) przyznaje, że sytuacja finansowa ich rodzin pogorszyła się w porównaniu do okresu z początku 2022 roku – tak wynika z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo „Potrzeby pracowników 2022”.

Tylko 23% pracowników nie ma żadnych obaw związanych z pracą, a aż 73% oczekuje, że pracodawca będzie ich wspierać w trudnej sytuacji. Rośnie rola świadczeń pozapłacowych, które pozwolą stawić czoło codziennym wydatkom, wzmocnią pracowniczy portfel i pomogą ograniczać narastający stres finansowy.

Kluczowe dane z raportu Sodexo „Bez maski. Pracownik tu i teraz”

  • Aż 90% badanych przyznało, że ich wydatki na żywność i codziennie życie zwiększyły się i że trudniej jest oszczędzać.
  • 73% badanych pracowników uważa, że pracodawca powinien oferować wsparcie
    w trudnych momentach (sytuacje losowe, niespodziewane zdarzenia).
  • Tylko 45% badanych twierdzi, że oferta benefitowa jest dopasowana do ich potrzeb (także z uwagi na charakter i miejsce pracy).
  • 90% badanych chce, by w przyszłości pracodawca pytał ich o preferencje benefitowe.
  • 81% badanych jako najważniejszy element budowania kultury organizacji wskazuje docenianie, a 63% – relacje budowane na zaufaniu i bezpieczeństwie. 

– Wydarzenia ostatnich lat wywarły bardzo duży wpływ na pracodawców i pracowników. Wiele wyzwań, które pojawiły się w czasie pandemii, nie straciło na aktualności, a wręcz uległo natężeniu ze względu na obecne realia społeczno-ekonomiczne. Część z nich jest wspólna dla całego rynku, jednak warto pamiętać, że sytuacja każdej organizacji jest inna, również ze względu na jej wielkość i liczbę zatrudnianych pracowników.

Dlatego w tegorocznym raporcie Sodexo Bez maski. Pracownik tu i teraz, bazującym na wynikach badania wśród pracowników, zostały zaprezentowane dwie merytoryczne ścieżki – dla średnich i dużych firm oraz dla SME, z którymi dzielimy się naszym doświadczeniem i praktyczną wiedzą – mówi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Coraz większy stres finansowy

Galopująca inflacja wpływa na samopoczucie zatrudnionych. Dotychczasowe plany, zobowiązania i wydatki wiążą się ze stresem finansowym, który daje się we znaki zarówno w dużych, średnich, jak i małych firmach. Jak wynika z badania, w obecnej sytuacji najczęściej pojawiają się obawy związane z brakiem podwyżki/premii (44,5% wskazań), ale też z większym obciążeniem pracą i rosnącą liczbą zadań (25%).

Można przypuszczać, że dla niektórych pracowników rosnące wydatki będą oznaczać np. konieczność szukania dodatkowych zleceń czy poszerzania zakresu działalności, a to z kolei wiąże się z większym zaangażowaniem i dodatkowymi godzinami pracy. Jedna czwarta respondentów obawia się trudności w znalezieniu nowej pracy w przypadku zwolnienia. Część zatrudnionych niepokoi się, że pracodawca obniży pensje (14%) lub ograniczy bądź zlikwiduje benefity pracownicze (14%). Tymczasem wyzwań finansowych nie ubywa – aż 90% badanych przyznało, że ich wydatki na żywność i codziennie życie zwiększyły się i że trudniej jest oszczędzać pieniądze.

Analizując wyniki badania, widać wyraźnie, że pracownicy podejmują odmienne niż jeszcze przed kilkoma miesiącami decyzje zakupowe: wydają mniej na hobby i przyjemności, ograniczają zakup odzieży, obuwia, kosmetyków czy sprzętu, wybierają tańsze jedzenie, uszczuplają fundusze przeznaczone na podróżowanie i wyjścia do restauracji czy do kina. 48% badanych boryka się z wyższym kosztem kredytu, którego spłata pochłania obecnie większą niż dotychczas część miesięcznego budżetu.

Firmowe koła ratunkowe

Stres, którego doświadczają pracownicy, wpływa na produktywność, koncentrację uwagi i motywację. To dla pracodawców wyzwanie, by w dobie niespokojnej sytuacji ekonomicznej odpowiedzieć na zmiany i zaproponować adekwatne rozwiązania. Zwłaszcza że aż 73% badanych pracowników uważa, że pracodawca powinien oferować wsparcie w trudnych momentach, np. w sytuacjach losowych czy w obliczu problemów wynikających z niespodziewanych zdarzeń. Badani pracownicy podkreślają również wagę wsparcia oferowanego nie tylko samemu pracownikowi, ale też jego rodzinie, np. w formie ulg, wsparcia medycznego czy kart przedpłaconych, z których może korzystać cała rodzina.

Benefity w walce z inflacją

Świadczenia pozapłacowe to jeden ze sposobów, by wzmocnić pracowniczy portfel – pod warunkiem, że są odpowiednio dopasowane do potrzeb. Nietrafione rozwiązania mogą być źródłem większej frustracji niż całkowity brak wsparcia. Aż 45% respondentów uważa, że oferta benefitowa nie jest odpowiednio dopasowana do ich potrzeb, również z uwagi na charakter i miejsce pracy. Przykładowo, 80% badanych, którzy nie mają regularnie finansowanych posiłków, chciałoby otrzymywać takie dofinansowanie regularnie. Czterech na dziesięciu badanych mogłoby z tego tytułu zrezygnować z jakiegoś z posiadanych benefitów. Benefity żywieniowe są więc sposobem na zmierzenie się z rosnącymi cenami żywności i zadbaniem o zdrowie i produktywność.

Jako najbardziej pożądane benefity wskazywane są także pakiety medyczne dla pracownika i/lub rodziny, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie wypoczynku oraz karty przedpłacone, bony
i vouchery. To ważne, żeby benefity były dopasowane również do formuły pracy.  

Wraz z postępującym rozwojem technologii i zmieniającymi się nawykami konsumentów widoczne jest też rosnące zainteresowanie świadczeniami w formie cyfrowej. 73% pracowników spośród badanych, którzy nie mają dostępu do tego rodzaju benefitów, chciałoby zyskać taką możliwość. Jako główne powody wskazywane są wygoda oraz łatwość korzystania i dostępu (np. w telefonie).

Przedświąteczna zadyszka już teraz niepokoi

Na pytanie o najważniejsze obszary, które powinien wspierać pracodawca, respondenci wskazują: wsparcie finansowe w okresach świąt, zdrowie, zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, wypoczynek oraz bezpieczeństwo. Podobnie jak w zeszłym roku, pracownicy deklarują, że wydatki związane z Bożym Narodzeniem i wakacjami letnimi są dla nich największym wyzwaniem. W przedświątecznej zadyszce ulgę może przynieść benefit idealny. Czym się charakteryzuje? Wspiera budżet domowy (74% wskazań), jest elastyczny (58%) i stanowi coś ekstra, na co normalnie nie można sobie pozwolić (36%).

Silna potrzeba doceniania

Poczucie bezpieczeństwa sprowadza się nie tylko do kwestii finansowych, ale też emocjonalnych. Wśród pracowników widoczna jest duża potrzeba bycia docenionym, co również wpływa na stabilność, efektywność i motywację do pracy. To właśnie docenianie zostało wskazane przez 81% uczestników badania „Potrzeby pracowników 2022” jako najważniejszy element budowania kultury organizacji. Zwyczaj dziękowania nie jest jednak wszędzie praktykowany – zaledwie 16% badanych często słyszy słowo dziękuję od swojego przełożonego, 34% – od czasu do czasu, 34% – rzadko, a 16% – nigdy.

Dzięki świadczeniom pozapłacowym, w tym benefitom finansowym, pracodawcy mogą budować przewagi konkurencyjne, gdyż pracownikom zależy na dodatkowym wzmocnieniu portfela. Nie mniej istotne jest też wsparcie emocjonalne, które pozwala wzmacniać relacje, wpływa na zadowolenie i zaangażowanie pracownika, dlatego warto o tym pamiętać zarówno na co dzień, jak i podczas szczególnych i świątecznych okazji – podsumowuje Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Więcej szczegółowych danych w raporcie Sodexo pod tym linkiem.

O badaniu

Ogólnopolskie badanie „Potrzeby pracowników 2022” – składające się z dwóch części – zostało przeprowadzone na zlecenie Sodexo przez pracownię PBS, w dniach 08.06.2022–15.06.2022 r. W badaniu wzięło udział 1211 pracowników firm zatrudniających powyżej 10 osób, z czego 469 respondentów zatrudnionych w organizacjach liczących pomiędzy 10 a 100 osób.

O Sodexo

Grupa Sodexo to światowy lider w zakresie rozwiązań podnoszących jakość życia. Od ponad 50 lat jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność, zaangażowanie
i zadowolenie pracowników oraz partnerów biznesowych. Zatrudniając 412 000 pracowników w 55 krajach jest 19. największym pracodawcą na świecie. Grupa Sodexo świadczy usługi dla nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz usługi motywacyjne (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia ponad 100 milionów konsumentów.

O Sodexo w Polsce

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce, od ponad 20 lat, odpowiada za transformację świadczeń pozapłacowych – wspiera firmy w motywowaniu, budowaniu zaangażowania i zadowolenia pracowników (Employee Experience) oraz wyznacza kierunek rozwoju narzędzi angażowania i lojalizowania kontrahentów, klientów i sił sprzedaży (Incentive & Recognition). Wyznaczając nowe trendy na rynku, spółka jako pierwsza wdrożyła m.in. przedpłaconą kartę zbliżeniową, płatności mobilne kartami przedpłaconymi, a także w pełni wirtualną kartę bez plastikowej formy. Na szeroki wachlarz oferowanych rozwiązań, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby odbiorców, składają się od kart przedpłaconych wydawanych z polskim bankiem, nowoczesnych i bezpiecznych wirtualnych kart, przez szeroki katalog nagród, e-nagród i tradycyjnych kuponów aż po kompleksową obsługę złożonych rozwiązań motywacyjnych.

Rzetelność i najwyższą jakość świadczonych usług docenili zarówno użytkownicy jak i eksperci branżowi. W Polsce z oferty spółki skorzystało 50 tysięcy zadowolonych Klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Kartami przedpłaconymi wydanymi przez Sodexo wykonywanych jest nawet pół miliona transakcji tygodniowo! Marka Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku, a Aon, światowy ekspert ds. zarządzania kapitałem ludzkim, przyznał Sodexo certyfikat najlepszego pracodawcy – Aon Best Employer™ na poziomie globalnym i lokalnym. Za ekspertyzą firmy przemawia nie tylko liczba zrealizowanych projektów, globalne doświadczenie, stosowane technologie, ale przede wszystkim dostęp do wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb i motywatorów różnych grup odbiorców – pracowników, w tym sił sprzedaży, partnerów biznesowych, kontrahentów.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce

Tagi: