|

Obywatele Ukrainy doceniają bezpieczeństwo w Polsce, ale martwią się o rodzinę

Oto wyniki ósmej edycji raportu OTTO Work Force Jak Ukraińcy oceniają pracę w Polsce?” Niemal połowa badanych pracowników tymczasowych z Ukrainy docenia bezpieczeństwo, jakie czuje w Polsce. Mimo to w ujęciu procentowym ilość osób zadowolonych z pracy w Polsce w 2022 roku wyniosła 79 proc. i jest to spadek o 6 punktów procentowych względem poprzedniego roku. Większość obywateli Ukrainy martwi się o bliskich, którzy pozostali na terytorium objętym wojną. Aż 60 proc. ankietowanych wskazało, że najtrudniejsza podczas pobytu w Polsce jest dla nich właśnie rozłąka z rodziną.

W tym roku, z powodu toczącej się wojny, do Polski przyjechało bardzo dużo obywateli Ukrainy, ale były to przede wszystkim kobiety z dziećmi i osoby starsze. Mieliśmy więc do czynienia z dużym strukturalnym niedopasowaniem pracowników względem wolnych wakatów, szczególnie w obszarze prac cięższych, które zazwyczaj wykonują mężczyźni. Mimo tego szacuje się, że około 2/3 uchodźców z Ukrainy, w wieku produkcyjnym, podjęło zatrudnienie w Polsce.

Obywatele Ukrainy doceniają bezpieczeństwo w Polsce

Z corocznych badań, realizowanych przez OTTO Work Force, wynikało, że głównym powodem dla którego obywatele Ukrainy decydowali się na pracę w Polsce były wyższe zarobki. Natomiast w badaniu za 2022 rok po raz pierwszy najwięcej wskazań zyskało większe bezpieczeństwo – 45 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się wyższe zarobki (37%), chęć zapewnienia lepszego życia rodzinie (29%) oraz lepsza sytuacja gospodarcza (28%).

Do tej pory głównym powodem dla którego obywatele Ukrainy podejmowali pracę w Polsce były wyższe zarobki. W 2022 roku, w obliczu wojny toczącej się na Ukrainie, na znaczeniu zyskało bezpieczeństwo i to ten powód wskazało najwięcej ankietowanych – niemal połowa. Wyższe zarobki były natomiast drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią zyskując 37 proc., to oznacza spadek o 21 punktów procentowych względem 2021 roku i aż o 34 punkty procentowe względem 2020 roku – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Z corocznych badań, realizowanych przez OTTO Work Force, wynikało, że głównym powodem dla którego obywatele Ukrainy decydowali się na pracę w Polsce były wyższe zarobki. Natomiast w badaniu za 2022 rok po raz pierwszy najwięcej wskazań zyskało większe bezpieczeństwo – 45 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się wyższe zarobki (37%), chęć zapewnienia lepszego życia rodzinie (29%) oraz lepsza sytuacja gospodarcza (28%).

Źródło: „Jak pracownicy z Ukrainy oceniają pracę w Polsce w 2022 roku”, OTTO Work Force Central Europe, 2022

Spadła liczba Ukraińców zadowolonych z pracy w Polsce

Od 2017 roku trwała tendencja spadkowa poziomu satysfakcji z pracy w Polsce – wtedy to wskaźnik ten osiągnął swoje maksimum (94%). Następnie w roku 2020 i 2021 obserwowaliśmy zdecydowany wzrost zadowolenia z pracy w naszym kraju, aż do roku 2022 kiedy to mamy do czynienia ze spadkiem tego wskaźnika o 6 punktów procentowych względem zeszłego roku.

W 2022 roku 79% badanych odpowiedziało, że jest zadowolonych z pracy w Polsce. Z powodu wojny do Polski napłynęło bardzo dużo kobiet z Ukrainy, dla których nie było wystarczającej ilości ofert pracy na rynku. Obserwowaliśmy też duże niedopasowanie strukturalne pracowników względem wolnych wakatów i to jest prawdopodobnie główną przyczyną tegorocznego spadku poziomu zadowolenia z pracy w Polsce. Należy także pamiętać o problemie wysokiej inflacji, a co za tym idzie znacznym wzroście kosztów utrzymania się w Polsce, z którym musieli się zmierzyć obywatele Ukrainy przyjeżdżający do naszego kraju – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Rozłąka z rodziną jest najtrudniejsza

Rok 2022 to bardzo trudny okres dla pracowników tymczasowych z Ukrainy przebywających w Polsce. Tylko część z nich przyjechała do Polski z całą rodziną. Większość obywateli Ukrainy martwi się o bliskich, aż 60 proc. ankietowanych wskazało, że najtrudniejsza podczas pobytu w Polsce jest dla nich rozłąka z rodziną, która została na Ukrainie. Dla 35 proc. badanych dużym utrudnieniem jest także słaba znajomość języka polskiego, a dla 17 proc. załatwianie formalności i spraw urzędowych w Polsce.

Źródło: „Jak pracownicy z Ukrainy oceniają pracę w Polsce w 2022 roku”, OTTO Work Force Central Europe, 2022